• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trybuna Ludu  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Neues Deutschland ("Nowe Niemcy") – dziennik, organ dawnej partii komunistycznej NRD (Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED). Gazeta utworzona w 1946, wydawana w Berlinie i kolportowana w całym kraju w nakładzie rzędu 400 tysięcy egzemplarzy. Jedno z najważniejszych narzędzi propagandy komunistycznej w NRD.Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.

  Trybuna Ludu – dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie w latach 1948–1990, organ prasowy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o jednym z największych nakładów w Polsce – ok. 1,5 mln egz. w połowie lat 70. (większy nakład miewała tylko „Trybuna Robotnicza”, wychodząca na Górnym Śląsku i w zachodniej Małopolsce).

  Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – instytucja państwowa utworzona w 1946 (pierwotnie, od 19.01.1945, pod nazwą Centralne Biuro KPPiW), która zajmowała się kontrolą i weryfikacją publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw itp. Jego centrala mieściła się w Warszawie, przy ulicy Mysiej.

  Historia czasopisma[ | edytuj kod]

  Bolesław Bierut z egzemplarzem „Trybuny Ludu”
  Doroczny festyn „Trybuny Ludu” na Stadionie Dziesięciolecia, lata 70.

  Powstała z połączenia dwóch gazet: „Głosu Ludu”, organu PPR oraz „Robotnika”, organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 jako oficjalny organ KC PZPR. Jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Nakład „Trybuny Ludu” w 1949 wynosił ok. 250 000 egzemplarzy („Trybuna Śląska” w tym czasie 500 000 egz.).

  Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948. W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.

  Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii. Znaczenie gazety spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku, kiedy główną rolę propagandy PRL przejęła Telewizja Polska.

  Do zadań „Trybuny Ludu” należało:

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Roman Karol Werfel (ur. 24 maja 1906 we Lwowie - zm. 2003 w Wielkiej Brytanii) - polski działacz komunistyczny aktywny w okresie stalinizmu, redaktor naczelny czasopisma Nowe Drogi (1952-1959) oraz dyrektor wydawnictwa Książka i Wiedza.
 • prezentowanie stanowiska PZPR wobec wydarzeń w kraju i sytuacji międzynarodowej,
 • publikacja materiałów partyjnych i przemówień,
 • wspieranie działań PZPR w sprawach gospodarczych (np. plan 6-letni, kolektywizacja wsi),
 • informowanie o zmianach personalnych w partii oraz komentowanie jej polityki.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Barecki (ur. 22 listopada 1926 w Krakowie, zm. 29 maja 1999 w Warszawie) – polski dziennikarz i działacz PZPR, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.
  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji.
  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.
  Święto Trybuny Ludu – zespół masowych imprez i festynów organizowanych w czasach PRL-u późną wiosną lub wczesną jesienią (we wrześniu) w Warszawie pod patronatem dziennika Trybuna Ludu. Święta Trybuny Ludu organizowano regularnie w okresie osiemnastu lat (od 1971 do 1989) jednocześnie w kilku miejscach stolicy. Należały do nich m.in. Plac Defilad oraz okolice skarpy wiślanej, w szczególności Mariensztat. Ich kluczowym elementem przyciągającym większość publiczności były kiermasze na których sprzedawano wiele trudno dostępnych na co dzień w handlu produktów. Święto obejmowało także liczne koncerty (zwykle zarówno wykonawców krajowych jak i tych z "bratnich" krajów socjalistycznych), spektakle, pokazy techniki wojskowej i cywilnej oraz nocne oświetlanie nieba z wojskowych reflektorów. Jego stałym elementem były również spotkania z dziennikarzami oraz politykami PZPR od poziomu członków Biura Politycznego do radnych rad narodowych. Równolegle do swojego święta Trybuna Ludu organizowała szereg imprez zamkniętych, takich jak zajazdy redaktorów zagranicznej prasy lewicowej i komunistycznej czy wręczanie nagród w różnych kategoriach. Ostatnie Święto Trybuny Ludu zorganizowano w dniach 23-25 czerwca 1989.
  Jerzy Morawski (ur. 11 sierpnia 1918 w Warszawie, zm. 4 lutego 2012 tamże) – polski działacz komunistyczny, sekretarz KC PZPR (1955-60) (jeden z trzech tzw. "młodych sekretarzy"), członek Biura Politycznego KC PZPR (1956-1960), ambasador PRL w Wielkiej Brytanii (1964-69). Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.