• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tryb graficzny

  Przeczytaj także...
  VESA (Video Electronics Standards Association) – konsorcjum dla standaryzacji grafiki komputerowej. Organizacja, której celem jest opracowywanie i ujednolicanie standardów dla grafiki komputerowej, założona przez producentów układów wyświetlających dla komputerów (kart graficznych, monitorów itp.).Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.
  VGA (ang. Video Graphics Array) – jeden ze standardów kart graficznych IBM-PC ustanowiony w 1987 roku. Karty VGA były po raz pierwszy montowane w komputerach serii IBM PS/2.

  Tryb graficzny – tryb pracy karty graficznej, w którym jest ona zdolna do zmiany parametrów każdego piksela obrazu, w przeciwieństwie do trybu tekstowego, gdzie modyfikowane mogą być tylko sztywno określone pola pikseli.

  Obecnie większość komputerów po przeprowadzeniu testu POST przełącza się w tryb graficzny, gdyż zwykle w takim trybie pracuje zainstalowany na nim system operacyjny. Jeżeli nawet system ten pracuje w wierszu poleceń, to jest on obecnie często realizowany również w trybie graficznym, a nie – jak to miało miejsce dawniej – w trybie tekstowym.

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Wiersz poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady to interfejs tekstowy oraz interfejs graficzny.

  Liczba punktów (pikseli) na ekranie i liczba możliwych do uzyskania ich kolorów są zależne od możliwości sprzętowych karty graficznej, głównie od ilości zainstalowanej i obsługiwanej przez nią pamięci. Parametry te zapisuje się poprzez podanie liczby możliwych do wyświetlenia punktów w poziomie i pionie oraz podanie liczby możliwych do wyświetlenia w tym trybie kolorów. Najczęściej liczby te są znormalizowane i ustandaryzowane. Przykładem może być standard VGA, który umożliwia wyświetlenie obrazu o parametrach 640×480×16, czyli 640 pikseli w poziomie i 480 pikseli w pionie przy użyciu 16 różnych kolorów.

  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).POST (ang. Power-On Self Test) – rodzaj testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, routera czy drukarki wykonywanego przy każdym uruchomieniu lub restarcie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • VESA
 • Warto wiedzieć że... beta

  Tryb tekstowy – tryb pracy karty graficznej, w którym wyświetla ona tylko znaki. Liczba kolumn i wierszy zależna jest od platformy – w komputerze osobistym IBM-PC standardowo jest to 25 wierszy i 80 kolumn. Obecnie większość komputerów po przeprowadzeniu testu POST przełącza się w tryb graficzny. Jeżeli system operacyjny pracuje w trybie tekstowym (np. MS-DOS), to pozostaje w tym trybie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.698 sek.