Tropy Sztumskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tropy Sztumskie (niem. Troop) – wieś w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Targ przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 515 z drogą wojewódzką nr 517. Wieś jest siedzibą sołectwa Tropy Sztumskie, w którego skład wchodzi również miejscowość Brzozówka.

Brzozówka – wieś w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Targ przy drodze wojewódzkiej nr 515. Wieś wchodzi w skład sołectwa Tropy Sztumskie.Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.

Historia[ | edytuj kod]

Na terenie miejscowości za czasów pruskich znajdował się warowny gród, który w 1267 został oblężony przez pruskie plemię Pogezan. Ustąpiło ono po zjawieniu się odsieczy krzyżackiej. Spotykane od tamtego czasu do XVIII wieku nazwy miejscowości to Tropin, Tropeyne, Tropen, Truppy, Trope, Traup, Troupe, Trampere, Tranpeyen, Trappeinen i Trupy. We wsi znajdowały się dwa folwarki – chełmiński i emfiteutyczny. Chełmiński odłączono od sołectwa, obejmował on dwie włóki sołeckie i trzy karczemne. Posiadali go Hutten-Czapscy, zaś drugi folwark przez pewien czas pozostawał pusty, następnie został podzielony pomiędzy miejscowych gburów, w 1682 był w posiadaniu Jacka Bąkowskiego, a w 1748 na prawie emfiteutycznym otrzymał go miecznik ziemi pruskiej Tomasz Grąbczewski, który posiadał również majątek chełmiński. W II połowie XIX wieku w dworze zamieszkiwał Gustav Päsler. W 1904 dobra przejęli Donimirscy z Buchwałdu. We wsi mieściła się szkoła katolicka. W latach 30. XX wieku zarządcą dworu i folwarku był Paul Thimm, a w latach 40. August Hartel. Po przyłączeniu do Polski, w latach 1945–1975 wieś administracyjnie należała do województwa gdańskiego, a w latach 1975–1998 do województwa elbląskiego.

Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Parafia św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Starym Targu – parafia erygowana ok. 1216, należąca do metropolii warmińskiej, diecezji elbląskiej i dekanatu sztumskiego. Proboszczem parafii od 2001 jest ks. Tadeusz Szamatowicz (ur. 20 marca 1949 w Kownianach).

Miejscowość miała charakter osady folwarcznej w typie ulicówki, układ ruralistyczny z XIII wieku został zachowany. Powstały ok. 1890 ogród dworski został w 1977 wpisany do rejestru zabytków, zachowały się też inne budowle z przełomu XIX i XX wieku. Od ok. 1893 we wsi mieściła się stacja kolejowa przy linii kolejowej między Malborkiem a Małdytami, zlikwidowanej w 2000. W 1990 we wsi powstała nowa kaplica (należąca do parafii w Starym Targu), w której do 2015 odbywały się msze święte.

Województwo elbląskie – województwo w latach 1975-1998. Powstało na podstawie reformy podziału administracyjnego Polski dokonanego przez władze PRL. W wyniku tego z dotychczasowych 17 powstało 49 nowych województw, wśród nich także elbląskie. Stolicą województwa był Elbląg, największe miasto na tym terenie, ośrodek administracyjny i przemysłowy.Droga wojewódzka nr 515 (DW515) - droga wojewódzka łącząca Susz z Malborkiem o długości 51 km, a przez DW521 Iławę z Malborkiem.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².
Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
Czapscy, także Hutten-Czapscy (niem. Grafen von Hutten-Czapski) – pomorski ród szlachecki herbu Leliwa z dewizą "Vitam patriae, honorem nemini", pochodzący ze wsi Czaple lub Czapelki, od której przyjął nazwisko. Pojawił się tam na początku XIV wieku.
Powiat sztumski – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 2002 z części powiatu malborskiego. Jego siedzibą jest miasto Sztum.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.
Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

Reklama