• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Troodos

  Przeczytaj także...
  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.Olimbos (gr. Όλυμπος, Ólympos), Chionistra (gr. Χιονίστρα, Chionístra) – najwyższy szczyt gór Troodos i zarazem najwyższy szczyt wyspy Cypr, sięga na wysokość 1951 m n.p.m.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Góry Troodos na Cyprze. Widoczna góra Olimbos.
  190Zypern Troodos (14138079295).jpg
  Cyprus countryside in Troodos Mountains hills.jpg
  Troodos w zimie

  Troodos (gr. Τρόοδος, Tróodos) – pasmo górskie w środkowo-zachodniej części Cypru. Najwyższym szczytem i zarazem najwyższym punktem wyspy jest góra Olimbos (1952 m n.p.m.).

  Góry Troodos powstały w wyniku wypiętrzenia skał dna morskiego. Pasmo składa się przede wszystkim ze skał przeobrażonych skał pochodzenia wulkanicznego, jest największym na świecie skupiskiem ofiolitu. Znajdują się w nim także bogate złoża minerałów oraz rud metali.

  Cypr (Republika Cypryjska) – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej.Ofiolit jest to zespół powstałych pod powierzchnią oceanów skał magmowych (obojętnych lub zasadowych), często w różnym stopniu przeobrażonych.

  W średniowieczu pozyskiwano z nich duże ilości drewna, które Królestwo Cypru eksportowało na rynki muzułmańskie.

  W górach Troodos znajduje się 10 bizantyjskich kościołów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jak również najsłynniejszy i najbogatszy klasztor na CyprzeKlasztor Kykkos.

  Najwyższa partia gór, wraz ze szczytem Olimbos, chroniona jest jako The Troodos National Forest Park. Obszar podlegający ochronie od 3 stycznia 1992 obejmuje powierzchnię 9147,0 ha. Jego celem ochrony jest racjonalne użytkowanie walorów środowiska. Istotną rolę odgrywa zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne. W obszarze wyznaczono 10 szlaków turystycznych o łącznej długości 57,6 km. Znajdują się tu trzy kampingi i 9 miejsc piknikowych.

  Orzeł południowy, orzełek południowy, orzełek Bonellego (Aquila fasciata) – gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae).Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.

  Turystów obsługuje ośrodek (ang. Troodos Visitor Centre) zlokalizowany przy Troodos Square, składający się ze sklepu z pamiątkami, sal ekspozycyjnych i sali, w której wyświetlane są filmy edukacyjne. Przy ośrodku wyznaczona jest botaniczna i geologiczna ścieżka dydaktyczna.

  W obrębie Troodos National Forest Park występuje 750 gatunków roślin, w tym 72 endemity cypryjskie, przy czym 12 spośród nich spotykane są wyłącznie w obszarze Parku. Część z nich nosi zresztą nazwy naukowe pochodzące od nazwy gór, np.: Alyssum troodi, Nepeta troodi i Scorzonera troodea. Góry stanowią ważne siedlisko dla wielu rzadkich gatunków ptaków, występują tu m.in. sęp płowy Gyps fulvus, kruk zwyczajny Corvus corax, orzeł południowy Hieraetus fasciatus, pełzacz ogrodowy Certhia brahydactyla dorotheae, białorzytka cypryjska Oenanthe cypriaca.

  Cypr – azjatycka wyspa we wschodniej części Morza Śródziemnego, często traktowana jako część Bliskiego Wschodu, czasami jednak zaliczana do Europy, historycznie, kulturowo i politycznie stanowiąca część Europy. Trzecia pod względem wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym po Sycylii i Sardynii.Kruk zwyczajny, kruk (Corvus corax) – gatunek dużego osiadłego ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae). Występuje na półkuli północnej, jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem spośród wszystkich krukowatych. Obecnie wyróżnia się dziesięć podgatunków, wykazujących niewielkie odmienności w morfologii – pomimo iż niedawne badania wykazały znaczne różnice genetyczne wśród populacji z różnych regionów. W Polsce nieliczny ptak lęgowy (lokalnie może być średnio liczny).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. KSNG: Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 2. Bliski Wschód (pol.). [dostęp 20-04-2015].
  2. National Forest Parks. W: Department of Forests [on-line]. Republic of Cyprus, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment. [dostęp 2017-03-20].
  3. Visitor Centre. W: Department of Forests [on-line]. Republic of Cyprus, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment. [dostęp 2017-03-21].


  Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.Endemit – takson (najczęściej gatunek) unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) – gatunek małego ptaka zasadniczo osiadłego z rodziny pełzaczy (Certhiidae).
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Królestwo Cypru – feudalne państwo założone w średniowieczu na wyspie Cypr przez krzyżowców. W roku 1489 kupcy weneccy przejęli kontrolę nad Królestwem i zmusili jego ostatnią władczynię, Katarzynę Cornaro, do abdykacji, po której wyspa Cypr stała się kolonią Republiki Weneckiej.
  Architektura bizantyńska cechuje się przejęciem i znacznym udoskonaleniem konstrukcyjnym technik i tradycji rzymskich, wczesnochrześcijańskich oraz hellenistycznych i orientalnych, zwłaszcza perskich. Rozwinęła się w końcowym okresie cesarstwa rzymskiego i pod panowaniem cesarzy bizantyńskich. Objęła tereny dzisiejszej Grecji, Macedonii, Bułgarii, Serbii, Turcji i Syrii. Wraz z ekspansją terytorialną Cesarstwa Bizantyńskiego obszar jej oddziaływania poszerzył się na Italię, i północną Afrykę. Jej wpływy są zauważalne w architekturze Armenii, Gruzji i Rusi, a nawet w Polsce. W jej historii wyróżnia się zazwyczaj trzy okresy:
  Klasztor Kykkos – stauropigialny prawosławny męski klasztor położony na górze o tej samej nazwie, w paśmie gór Troodos. Jego patronką jest Matka Boża. Obecnie (2011) przełożonym wspólnoty jest Nikifor (Kykkotis), noszący tytuł metropolity Kykkos i Tyllirii.
  Malowane kościoły w regionie Troodos - zespół kościołów na Cyprze o wewnętrznych ścianach pokrytych freskami. W 1985 roku zespół 8 kościołów oraz jednego klasztoru został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2001 roku wpis rozszerzono o kościół Agia Sotira tou Soteros w miejscowości Palaichori. W regionie znajduje się wiele innych kościołów i zespołów klasztornych, w tym klasztor Kykkos, które nie zostały wpisane na listę UNESCO.
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.