• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trombopoeza

  Przeczytaj także...
  Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.Erytropoeza (również erytrocytopoeza) – proces namnażania i różnicowania erytrocytów (czerwonych krwinek krwi), z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich i nasadach kości długich. Proces ten jest regulowany przez stężenie erytropoetyny we krwi.
  Komórki macierzyste (dosłowny przekład z innych języków: komórki pnia) – komórki mające jednocześnie dwie zdolności:

  Trombopoeza – wieloetapowy proces powstawania trombocytów.

  Zachodzi on w narządach krwiotwórczych, dokładnie w szpiku kostnym. Z komórki macierzystej krwiotworzenia (hemocytoblastu) w obrębie szpiku kostnego powstaje megakarioblast. W wyniku zmian ultrastrukturalnych w obrębie tej komórki przechodzi ona w promegakariocyt, w przeciwieństwie do prekursora, posiadającej ziarnistości oraz kwasochłonną cytoplazmę. Za dojrzałą komórkę tej linii komórkowej uważa się megakariocyt. W wyniku rozwoju ziarnistości grupują się tworząc granulomer, tym samym pozostawiają bezziarnisty hialomer. Ten fragment odłącza się tworząc trombocyt.

  Hemopoeza, hematopoeza, hemocytopoeza (ze starogreckiego αἷμα (haima) - krew, cytus - komórka, ποιεῖν (poesis) - wytwarzać) – proces wytwarzania i różnicowania się elementów morfotycznych krwi zachodzący w układzie krwiotwórczym poprzez proliferację oraz dojrzewanie komórek macierzystych hemopoezy.Trombocyt, płytka krwi (dawn. płytka Bizzozera) – morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, niewykazujący oznak życia, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.

  Zobacz też[]

 • hemopoeza
 • erytropoeza
 • leukopoeza
 • Bibliografia[]

 • Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomotologii. Wyd. pierwsze. Wrocław: Urban & Partner, 2000. ISBN 8387944610.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Leukopoeza – proces powstawania leukocytów, u których występują ziarnistości w cytoplazmie czyli granulocytów, w skład których wchodzą neutrofile (granulocyty obojętnochłonne), eozynofile (granulocyty kwasochłonne) oraz bazofile (granulocyty zasadochłonne).Szpik kostny (łac. medulla ossium) – miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości. Masa całego szpiku u osoby dorosłej wynosi około 2,5 kg.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.