• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trombocytoza

  Przeczytaj także...
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Trombocyt, płytka krwi (dawn. płytka Bizzozera) – morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, niewykazujący oznak życia, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.

  Trombocytoza – zwiększona powyżej normy liczba płytek krwi.

  Norma płytek krwi u zdrowego dorosłego człowieka wynosi 150-450 tys./mm³ krwi przy czym przekroczenie normy nie musi oznaczać stanu chorobowego.

  Zobacz też[]

 • Małopłytkowość • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.