• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Triquetra

  Przeczytaj także...
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Valknut - znak graficzny, symbol, znak runiczny zwany również "węzłem poległych" (bezpośrednie tłumaczenie), lub "sercem Hrungnira", pojawia się najczęściej na kamiennych stelach.
  Wicca – rozpowszechniona w Europie i Stanach Zjednoczonych religia neopogańska. Została zainicjowana przez emerytowanego brytyjskiego urzędnika, Geralda B. Gardnera, prawdopodobnie w latach 40. XX wieku, ale upubliczniona dopiero od roku 1951. Od tego czasu zdobyła szeroką popularność i podzieliła się na kilka dużych i kilkanaście mniejszych gałęzi zwanych tradycjami. Pierwotnie jednak przez Wicca rozumiano wyłącznie tradycję stworzoną przez Gardnera – jest to inicjacyjna religia misteryjna, nawiązująca do tradycji przedchrześcijańskich.
  Triquetrawiki.jpg

  Triquetra (triquatra) – symbol wykorzystywany szczególnie w religii wikańskiej obrazujący zasadę „Cokolwiek zrobisz, wróci to do Ciebie z potrójną siłą”. Często widywana jest też ringtriquetra, wpleciona w okrąg. W religii chrześcijańskiej przedstawiana jako symbol świętej trójcy.

  Trójca Święta, Święta Trójca – chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest "jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty". Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.Vesica piscis (łac., dosł. "rybi pęcherz") – krzywa o migdałowatym kształcie, zamknięta na płaszczyźnie, symetryczna względem swojego środka, powstała w geometrii euklidesowej przez przecięcie się dwóch okręgów o równych promieniach w taki sposób, że środek jednego okręgu leży na okręgu drugim.

  Triquetra dla Celtów była znakiem pojednania z naturą.

  Galeria wariantów[]

 • Niebieska triquetra jako symbol dekoracyjny trynitarian.

 • Triquetra złożona z trzech vesica piscis.

 • Gruby węzeł

 • Przepleciona podwójna triquetra.

 • Triquetra wpleciona w okrąg jako symbol chrześcijańskiego trynitarianizmu.

  Uniwersytet w Uppsali – szwedzki uniwersytet w Uppsali. Jest to najstarszy uniwersytet w Skandynawii. Został założony w roku 1477.
 • Krzyż karoliński

 • Triquetra na kamieniach runicznych Funbo na Uniwersytecie w Uppsali.

 • Zbliżenie na triquetrę na kamieniach runicznych.

 • Zobacz też[]

 • Valknut
 • Bibliografia[]

 • In Search of Meaning (ang.). W: Dalriada Magazine [on-line]. 2001. [dostęp 2010-03-07].
 • Liam Mac Mathúna: Irish Perceptions of the Cosmos. T. XXIII. Celtica, 1999, s. 174-187. (ang.)
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.