• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trinity Hall - Cambridge  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Clare College - jeden z koledżów bedący częścią Uniwersytetu w Cambridge. Założony w roku 1326, drugi, po Peterhouse, najstarszy koledż. Znany ze swych ogrodów na "Tyłach" (ang. the "Backs") tj. terenu przy brzegach rzeki Cam.Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.

  Trinity Hall (pot. The Hall) – kolegium wchodzące w skład Uniwersytetu Cambridge.

  Jedno z najstarszych kolegiów Cambridge: zostało założone jako piąte w roku 1350 przez Williama Batemana, biskupa Norwich, w celu odtworzenia prawniczych elit kościelnych i państwowych po epidemii czarnej śmieci z lat 40. XIV wieku. Stąd tradycyjną specjalnością uczelni było prawo. Z powodu podobieństwa nazwy często mylone z Trinity College.

  Trinity College – jedno z kolegiów (college) Uniwersytetu w Cambridge w Anglii. Trinity ma więcej studentów niż jakikolwiek inny college w Cambridge bądź Oksfordzie, z około 660 uzupełniającymi, 430 podyplomowymi i około 160 stypendystami. Jest także najbogatszym kolegium Oxbridge o szacunkowych finansach około 700 milionów £ (w 2005), ponadto Trinity College jest ubezpieczony na około 266,5 milionów £ (nie dotyczy to wszystkich aktywów). Trinity uchodzi za czołową w świecie instytucję akademicką o wyjątkowych wynikach edukacji i badań", o finansowych nakładach na jednego studenta około 640,000 £ w 2005, było to ponad dziesięciokrotnie więcej niż przeciętna 63,000 £ wszystkich pozostałych kolegiów Cambridge University.Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Historia[ | edytuj kod]

  Epidemia dżumy spowodowała w latach 40. XIV w. śmierć niemal połowy populacji ówczesnej Anglii. Po jej wygaśnięciu dał się odczuć brak wykwalifikowanych elit różnych zawodów, w tym prawników. Dla zaradzenia tej sytuacji William Bateman, biskup Norwich, ufundował 15 stycznia 1350 roku kolegium Trinity Hall mające kształcić prawników.

  Fitzwilliam Museum – muzeum sztuki i starożytności położone w Cambridge, w Anglii. Jest odwiedzane przez około 470,000 osób rocznie. Stoi na czele zrzeszającego 16 muzeów konsorcjum University of Cambridge Museums, finansowanego przez Arts Council England.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Pierwszy statut Trinity Hall otrzymało w grudniu 1352 roku. Zawarta w nim oficjalna nazwa uczelni to College of the Scholars of the Holy Trinity of Norwich („Kolegium Uczniów pod wezwaniem Trójcy Świętej z Norwich”), a nazwa siedziby – Hall of the Holy Trinity of Norwich („Aula Norwich pod wezwaniem Trójcy Świętej”). Celem działalności Trinity Hall miało być kształcenie w zakresie prawa kanonicznego i cywilnego. Statut dawał prawo wyboru rektora (ang. Master) zgromadzeniu członków Kolegium. Także sami członkowie mieli być wybierani spośród studentów Kolegium lub, w razie braku odpowiednich kandydatów, spośród uczniów kolegium Gonville Hall (przyszłego Gonville and Caius College). Wszyscy wykładowcy prawa kanonicznego i wielu wykładowców prawa cywilnego było duchownymi.

  University of Cambridge (nieformalnie: Cambridge University, po polsku Uniwersytet Cambridge lub po prostu Cambridge) – drugi po Oksfordzie najstarszy angielski uniwersytet, założony w 1209 roku. Znajduje się w Cambridge w środkowej Anglii. Uważany za jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie i na świecie. Uniwersytety Oksfordzki i Cambridge określane są wspólną nazwą Oxbridge.Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

  20 września 1353 roku Bateman ratyfikował podpisane trzy dni wcześniej porozumienie z Gonville Hall, w którym obydwa kolegia zawierały „wieczny pakt przyjaźni, jak między braćmi wywodzącymi się z tej samej fundacji”. Od tej pory obydwa kolegia występowały wspólnie w publicznych procesjach, przy czym pierwszeństwo miał rektor i członkowie Trinity Hall.

  Norwich (/ˈnɒɹɪdʒ/) – miasto w Wielkiej Brytanii, ośrodek administracyjny hrabstwa Norfolk, przy ujściu rzeki Wensum do rzeki Yare. W XI wieku Norwich było drugim pod względem wielkości miastem w Anglii po Londynie. W czasach przed rewolucją przemysłową hrabstwo Norwich zaliczano do najludniejszych w kraju. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Mimo swojego znaczenia jako szkoły prawa – spośród piastujących stanowisko Profesora Prawa Cywilnego uniwersytetu w latach 1550–1600 czterech było członkami Trinity Hall, a latach 1666–1873 stanowisko to zajmowało nieprzerwanie dwóch rektorów i dziesięciu wykładowców kolegium – Trinity Hall było prawie zawsze jednym z najmniejszych kolegiów: od roku 1544 do początku XIX wieku liczba przyjmowanych rocznie studentów wynosiła średnio 5, a w latach 1565–1720 była najniższa ze wszystkich kolegiów. Od połowy XIX wieku sytuacja zaczęła się nieco zmieniać, a w roku 1890 do Kolegium przyjęto ok. 70 studentów i na krótko stało się ono czwartym co do liczebności kolegium Cambridge. W roku 1952 liczba wykładowców Trinity Hall po raz pierwszy osiągnęła 20 – wielkość zakładaną pierwotnie przez jego założyciela.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. David James Thouless (ur. 21 września 1934 w Bearsden, East Dunbartonshire) – brytyjski fizyk związany z University of Washington w Seattle, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2016 roku.

  Od roku 1976 zaczęto przyjmować do Trinity Hall kobiety: najpierw jako wykładowców i studentów studiów magisterskich, a od 1977 także studiów licencjackich.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Czarna śmierć – termin określający jedną z największych epidemii w dziejach ludzkości, panującą w XIV-wiecznej Europie. Obecnie za jej przyczynę uważa się bakterię Yersinia pestis (zwaną też pałeczką dżumy), powodującą dżumę, na co wskazuje analiza DNA ofiar zarazy. Epidemia czarnej śmierci wybuchła w Azji Środkowej, być może Chinach, skąd przez jedwabny szlak w 1346 dostała się na Krym, skąd prawdopodobnie rozniosły ją pasożytujące na zamieszkujących ówczesne statki handlowe szczurach śniadych pchły. Szacuje się, że szerząc się w Europie i okolicach Morza Śródziemnego, przyczyniła się do śmierci (w zależności od szacunków) 30-60% ówczesnej populacji Europy, ogólnie zaś przyczyniła się do spadku ogólnoświatowej liczebności ludzkiej z 450 milionów do 350-375 milionów w XIV wieku.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (trad. Matki Bożej Jagodnej) – święto liturgiczne obchodzone w Kościele katolickim 31 maja.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu – Alfreda Nobla.
  Cam – rzeka w Anglii długości ok. 65 km. Jej źródła znajdują się w okolicach miejscowości Ashwell w hrabstwie Hertfordshire. Uchodzi do Great Ouse 4 km na południe od Ely.
  Dżuma (czarna śmierć, mór, zaraza morowa) – ostra bakteryjna choroba zakaźna gryzoni i (rzadziej) innych drobnych ssaków, a także człowieka (zoonoza). Choroba ta wywołana jest infekcją G(-) tlenowych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae nazwanej Yersinia pestis.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.949 sek.