• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trinitron

  Przeczytaj także...
  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.Działo elektronowe – element urządzeń wytwarzający odpowiednio skierowany strumień elektronów o odpowiedniej energii. Działo elektronowe jest elementem kineskopów, mikroskopów elektronowych, źródłem elektronów w akceleratorach cząstek.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Trinitronznak towarowy należący do firmy Sony oraz marka kineskopów w telewizorach i monitorach tej firmy.

  Technologia produkcji została opracowana przez specjalistów z firmy Sony w latach sześćdziesiątych XX wieku. Pierwsze odbiorniki telewizyjne ze znakiem Trinitron wprowadzono na rynek w październiku 1968. Pierwotne zastosowanie technologii miało miejsce w produkowanych przez firmę telewizorach, a wraz z rozwojem rynku komputerów osobistych w latach osiemdziesiątych XX wieku dostosowano ją również do monitorów komputerowych.

  Sony – japońskie przedsiębiorstwo założone 7 maja 1946 roku przez Masaru Ibukę i Akio Moritę w Tokio jako Tokyo Telecommunications Engineering Company, obecnie jeden z największych światowych producentów elektroniki użytkowej. Spółka publiczna notowana na giełdach tokijskiej (TSE) i nowojorskiej (NYSE) (NYSE: SNE).Mitsubishi (jap. 三菱, Mitsubishi) - ogólna nazwa japońskiego konglomeratu występującego pod nazwą Mitsubishi Group; także marka, nazwa licznych przedsiębiorstw tej grupy, luźno powiązanych jako keiretsu. Spółka akcyjna notowana na giełdzie w Tokio.

  Uproszczony opis budowy[ | edytuj kod]

  W Trinitronach luminofor jest nakładany na ekran w formie pionowych pasków, zamiast małych punktów jak w konwencjonalnych kineskopach. Natomiast maska kineskopu posiada podłużne pionowe nacięcia w miejsce otworów. Nieprzeźroczysta część matrycy zajmuje mniejszą powierzchnię, co powoduje, że wyświetlany obraz odznacza się większą jasnością i kontrastem. Jednakże maska, która jest zbudowana z setek delikatnych włókien utrzymywana jest w całości przy pomocy jednego lub dwóch poziomych włókien rozciągających się przez całą szerokość ekranu. Poziome włókna pełnią funkcję tłumika drgań, a ponadto zabezpieczają maskę przed zmianami rozmiarów na skutek rozgrzewania się podczas pracy. Pewną wadą jest to, że mogą być one widoczne jako cienka pozioma linia, jednak tylko w przypadku wyświetlania jasnego i jednolitego tła. Ponadto włókna umieszczane były zawsze poza środkową częścią obrazu, poniżej lub dodatkowo powyżej – w dużych ekranach. Liczba widocznych linii jest zależna od przekątnej ekranu. Dla ekranów telewizyjnych do 21 cali widoczna jest jedna linia, dla większych dwie. W przypadku kineskopów do monitorów komputerowych, dwa poziome włókna montowano w ekranach o przekątnej od 17 cali.

  Znak towarowy – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.Telewizor, odbiornik telewizyjny (skrót: TV – ang. television, od gr. tele - daleko oraz łac. visio - obraz widziany) — urządzenie elektroniczne przeznaczone do zdalnego odbioru ruchomego obrazu, który jest nadawany przez telewizję i składa się z wyświetlanych jeden po drugim nieruchomych obrazów, z częstotliwością 25 lub 30 obrazów na sekundę lub inną. Pojedynczy obraz (nazywany też "klatką" – dla częstotliwości 25 wynosi 50, natomiast dla 30 wynosi 60 klatek) podzielony jest z kolei na linie poziome i pionowe. Typowe wartości linii to 1080, 720, 625 lub 525 linii.

  Najważniejszymi zaletami kineskopów Trinitron jest kształt ekranu zbliżony do wycinka walca lub zupełnie płaski oraz redukcja zmian rozmiaru maski pod wpływem ciepła, a także zwiększenie jasności ekranu przy niezmienionej mocy dostarczanej do urządzenia.

  Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku wygasł patent na produkcję kineskopów w technologii Trinitron. Od tej pory inne firmy mogły projektować swoje produkty w tej technice bez licencji wydanej przez koncernu Sony, jednakże nie mogły, co oczywiste, używać marki Trinitron. W efekcie koncern Mitsubishi wytwarzał w tej technologii kineskopy pod nazwą DiamondTron, a kineskopy PerfectFlat firmy ViewSonic były adaptacją rozwiązania Mitsubishi.

  Cal (ang. inch) – pozaukładowa jednostka miary długości odpowiadająca początkowo potrojonej długości średniego ziarna jęczmienia. Jedna z tzw. jednostek imperialnych. W USA ta jednostka miary jest podstawową jednostką miary używaną m.in. w budownictwie, medycynie, policji (np. do pomiaru wzrostu człowieka), mechanice i wielu innych dziedzinach.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Główną różnicą pomiędzy produktami firmy Sony a pozostałymi jest liczba dział elektronowych. Kineskopy Sony wyposażone były w trzy działa elektronowe po jednym dla każdego z kolorów składowych, natomiast wyrób Mitsubishi posiadał jedno wspólne działo dla wszystkich barw.

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.Kineskop – rodzaj lampy obrazowej. Cechą odróżniającą kineskop od lampy oscyloskopowej jest magnetyczne odchylanie elektronów.

  Firma Sony była również producentem telewizorów i monitorów marki High Black Trinitron oraz Wega.

  Aktualnie technologia kineskopowa została całkowicie wyparta przez wyświetlacze LCD, plazmowe i ich następców.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna Sony Polska
 • Światowa strona koncernu
 • Warto wiedzieć że... beta

  Maska kineskopu (również maskownica) — perforowana metalowa przesłona, która służy do nakierowywania wiązek elektronów wysyłanych przez działo elektronowe na właściwe punkty luminoforu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.74 sek.