• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trimetoprym

  Przeczytaj także...
  Kotrimoksazol (farm. Cotrimoxazolum ang. co-trimoxazole) – farmaceutyczna nazwa preparatu złożonego, zawierającego mieszaninę trimetoprimu z sulfametoksazolem w stosunku 1:5, o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Oznaczenie kodem ATC: J01EE01.Shigella – rodzaj Gram-ujemnych, nieurzęsionych pałeczek powodujących zatrucia pokarmowe (czerwonka). Jedynymi rezerwuarami bakterii są człowiek oraz małpy.
  Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme, EM) - zespół nadwrażliwości na różnorodne czynniki (infekcyjne, chemiczne, leki) o różnym nasileniu. W zależności od przebiegu rozróżnia się trzy formy:

  Trimetoprym (ang. trimethoprim) – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk, będący inhibitorem reduktazy kwasu dihydrofoliowego.

  Spektrum działania[]

 • Escherichia coli
 • Proteus mirabilis
 • Klebsiella pneumoniae
 • Enterobacter spp.
 • Citrobacter spp.
 • Haemophilus influenzae
 • Hafnia spp.
 • Legionella spp.
 • Pasteurella spp.
 • Providencia spp.
 • Serratia spp.
 • Salmonella spp.
 • Shigella spp.
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermidis
 • Staphylococcus saprophyticus
 • Streptococcus pneumoniae
 • Vibrio spp.
 • Yersinia spp.
 • Mechanizm działania[]

  Odwracalne hamowanie reduktazy kwasu dihydrofoliowego, która jest bakteryjnym enzymem uczestniczącym w przemianie kwasu dihydrofoliowego w kwas tetrahydrofoliowy.

  Salmonella – rodzaj bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, grupujący Gram-ujemne względnie beztlenowe (fermentujące glukozę) pałeczki. Bakterie te są średniej wielkości, zwykle zaopatrzone w rzęski. Należą do bakterii względnie wewnątrzkomórkowych – rezydują w komórkach zarażonego organizmu.Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  Wskazania[]

 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia dróg oddechowych
 • dur brzuszny
 • biegunka
 • Przeciwwskazania[]

 • nadwrażliwość na trimetoprim lub kotrimoksazol
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby
 • Działania niepożądane[]

 • osutka
 • świąd
 • anafilaksja
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • reakcje fototoksyczne
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • pogłębienie niewydolności nerek
 • odwracalne zahamowanie czynności szpiku kostnego
 • agranulocytoza
 • małopłytkowość
 • leukopenia
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • methemoglobinemia
 • hiperkaliemia (która może być w efekcie przyczyną NZK)
 • Preparaty[]

  Preparaty proste:

  Biegunka (łac. diarrhoea; potocznie rozwolnienie) – objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ≥3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (≥200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną. Biegunce może towarzyszyć stan ogólnego osłabienia, gorączka czy też kurczowe bóle brzucha. Objaw ten trwający do 14 dni określany jest jako biegunka ostra, natomiast utrzymanie się objawów chorobowych ponad 4 tygodnie kwalifikuje do rozpoznania biegunki przewlekłej (niektórzy autorzy wyróżniają biegunkę uporczywą – trwającą 2-4 tygodnie).DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.
 • Trimesan
 • Urotrim
 • Preparaty złożone:

 • Apo-Sulfatrim – trimetoprim + sulfametoksazol
 • Bactrim – trimetoprim + sulfametoksazol
 • Biseptol – trimetoprim + sulfametoksazol
 • Septrim – trimetoprim + sulfametoksazol
 • Two-Septol – trimetoprim + sulfametoksazol
 • Zobacz też[]

 • kotrimoksazol
 • Przypisy[]

  1. Trimetoprym – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  2. Trimetoprym (APRD00103) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
  3. Trimetoprym. Karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) dla Polski. [dostęp 2011-11-05].
  4. Trimetoprym (ang.). Karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) dla Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-11-05].

  Bibliografia[]

 • Indeks leków Medycyny Praktycznej 2006. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006, s. 629–630. ISBN 83-7430-060-4.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Yersinia – jeden z rodzajów Gram-ujemnych bakterii należący do rodziny Enterobacteriacea, które wywołują zoonozy. Obecnie wyodrębnionych jest 12 gatunków tej bakterii.Methemoglobinemia (łac. methaemoglobinaemia, ang. methaeminoglobinaemia) – choroba polegająca na występowaniu hemoglobiny, której cząsteczka hemu zawiera żelazo na +3 stopniu utlenienia zamiast na +2, co skutkuje utratą zdolności do przyłączania i przenoszenia tlenu. W zależności od stopnia nasilenia, może nie powodować żadnych objawów lub w przypadkach zawartości methemoglobiny powyżej 70% może powodować zgon. W przypadku stężenia methemoglobiny powyżej 1,5 g/l chorobie towarzyszy sinica.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niedokrwistość megaloblastyczna to niedokrwistość makrocytarna powstała na skutek nieprawidłowej syntezy DNA (do której te witaminy są niezbędne) przy prawidłowej syntezie białek i RNA. Efektem jest zaburzenie dojrzewania komórek krwi, zwane dyssynchronizacją. Niedokrwistość megaloblastyczna jest wynikiem niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego.
  Citrobacter - rodzaj bakterii należący do dużej rodziny Enterobacteriaceae. Drobnoustroje te przyjmują postać dużych, bezotoczkowych, nieurzęsionych pałeczek Gram-ujemnych.
  Osutki polekowe - zmiany skórne będące efektem ubocznym stosowania niektórych leków. Mogą wystąpić w związku z zastosowaniem niektórych leków, niezależnie od tego na co i w jaki sposób (zewnętrznie czy wewnętrznie) użyty był lek.
  Hafnia – rodzaj fakultatywnie beztlenowych bakterii Gram ujemnych. Jedynym gatunkiem należącym do tego rodzaju jest Hafnia alvei. Jest to bezotoczkowa, urzęsiona bakteria występująca powszechnie w środowisku (gleba, woda, ścieki), a także w kale i produktach mlecznych. Rzadko wykazuje patogeniczność. Może wywołać sepsę, zapalenie płuc, zakażenia ran i prawdopodobnie biegunkę.
  Nagłe zatrzymanie krążenia, w skrócie nzk (po ang. cardiac arrest) – nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, i w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu nzk jest rozpoczęcie resuscytacji.
  Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.
  Agranulocytoza (gr. a – nie, łac. granulum – ziarnko, gr. kýtos – komórka) - ostry stan związany z ciężkim, zagrażającym życiu spadkiem liczby neutrofili we krwi, które są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu. Ich brak stwarza ryzyko rozwoju poważnych infekcji mogących doprowadzić do posocznicy i śmierci.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.