• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trikameralizm

  Przeczytaj także...
  Tetrakameralizm (czteroizbowość) – element ustroju politycznego występujący w średniowiecznych monarchiach feudalnych. Chodziło o istnienie czterech izb w zalążkach parlamentów - Stanach Generalnych, gdzie zasiadali reprezentanci szlachty, kleru, mieszczaństwa i (rzadko) chłopstwa.Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.
  Apartheid (z języka afrikaans od apart = osobno i sufiksu -heid) – teoria głosząca konieczność osobnego rozwoju społeczności różnych ras, a także bazujący na tej teorii system polityczny panujący w Republice Południowej Afryki do połowy lat 90. XX wieku, oparty na segregacji rasowej.

  Trikameralizm (trzyizbowość) – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu aż trzech izb w parlamencie. Przed zniesieniem apartheidu występował w RPA, gdzie w każdej z trzech izb znajdowali się przedstawiciele innej rasy.

  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.Ustrój polityczny − struktura organizacyjna, kompetencje i określone prawem wzajemne zależności organów państwa. W innym ujęciu określenie dla dowolnej formy sprawowania władzy publicznej; zespół zasad dotyczących tej władzy w państwie, a także metod jej wykonywania.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • unikameralizm
 • bikameralizm
 • tetrakameralizm
 • parlamenty świata
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Afryka Południowa – region Afryki, obejmujący południową część kontynentu. Zazwyczaj do krajów Afryki Południowej zalicza się:Lista zgromadzeń przedstawicielskich w państwach świata, na terytoriach zależnych oraz w organizacjach międzynarodowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Unikameralizm (jednoizbowość) – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu tylko jednej izby w parlamencie danego państwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.