• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Triennale

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowe Triennale Tkaniny - odbywa się w Łodzi od 1972 roku. Organizatorem imprezy jest Centralne Muzeum Włókiennictwa.Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy.
  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.

  Triennale – impreza artystyczna odbywająca się co trzy lata lub trwająca trzy lata.

  Taniec towarzyski – forma rozrywki wywodząca się z tańców salonowych i zabaw ludowych, uprawiana od początku XX wieku. Poszczególne tańce różnią się pochodzeniem, charakterem, schematem ruchów i muzyką.Międzynarodowe Triennale Rzeźby w Poznaniu (początkowo było to biennale) – największa i najważniejsza cykliczna wystawa rzeźby współczesnej w Polsce i jeden z ważniejszych przeglądów światowych tendencji i poszukiwań rzeźbiarskich w Europie.

  Na triennale wystawiane mogą być dzieła z wybranej dyscypliny sztuki: np. triennale plakatu, triennale architektury, triennale tańca towarzyskiego lub kilku dyscyplin – triennale sztuki. Przy okazji triennale organizowane są często inne wydarzenia artystyczne, które z czasem bywają włączone do programu imprezy. Termin został zapożyczony z języka włoskiego.

  Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (MTG Kraków) – impreza artystyczna organizowana od 1966 roku, początkowo jako Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie (MGB Kraków), które z kolei miało swój początek w wystawie o zasięgu krajowym – Ogólnopolskim Biennale Grafiki – organizowanej od 1960 roku. W 1992 powstało Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki kierujące pracami związanymi z wystawą. Zmieniło nazwę na obecną, a cykl organizacji z dwuletniego na trzyletni. W ramach Triennale organizowane są stałe imprezy również w innych miastach Polski (Katowice, Warszawa, Toruń, Przemyśl, Zielona Góra), a od 2006 w innych krajach – Triennale w Wiedniu i Triennale w Oldenburgu.Plakat – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A2), o charakterze propagandowym lub reklamowym (nigdy wyłącznie informacyjnym), służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach).

  Zobacz też[]

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
 • Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi
 • Międzynarodowe Triennale Rzeźby w Poznaniu
 • Zapożyczenia językowe inaczej pożyczki, wyrazy obce – zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego. Pojęcia tego używa się w odróżnieniu od słownictwa rodzimego. To wszystkie obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne. Artykuł traktuje o zapożyczeniach w języku polskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.