• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trichopterofauna

  Przeczytaj także...
  Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. W skrócie zatem ekosystem to biocenoza wraz z biotopem. Ekosystemy wyodrębniane są na podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich składowymi a otoczeniem (biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy nimi).
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Trichopterofauna - fauna chruścików (łac. Trichoptera - chruściki), ogół gatunków chruścików występujących na danym terenie, w ekosystemie, parku krajobrazowym, typie siedliska, część biocenozy. Pojęcie stosowane w pracach faunistycznych. W jednym ekosystemie występuje bardzo dużo gatunków - jeden badacz praktycznie nie jest w stanie zaobserwować i rozpoznać wszystkich gatunków składających się na biocenozę. W konsekwencji analizowane są wybrane grupy systematyczne lub ekologiczne, np. myrmekofauna, koleopterofauna itd.

  Chruściki (Trichoptera) – rząd owadów wodnych o przeobrażeniu zupełnym. Są stosunkowo niewielkich rozmiarów, od 2 mm do 4-5 cm. Największe znane chruściki zamieszkują Himalaje (rodzaje: Eubasilissa, Himalopsyche, u owadów dorosłych rozpiętość skrzydeł dochodzi do 8 cm). Cechą charakterystyczną postaci dorosłych są włoski na skrzydłach, natomiast larwy mają wyraźnie odnóża analne zakończone pazurkiem.Biocenoza (gr. bios życie i koinós wspólny) – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza oraz biotop, czyli środowisko fizyczne (nieożywione) tworzą ekosystem.
  Myrmekofauna – fauna mrówek, ogół gatunków mrówek występujących na danym terenie, ekosystemie, parku krajobrazowym, typie siedliska, część biocenozy (na przykład myrmekofauna torfowiska oznacza faunę mrówek żyjących na torfowisku). Pojęcie stosowane w pracach faunistycznych. W jednym ekosystemie występuje bardzo dużo gatunków, praktycznie jeden badacz nie jest w stanie objąć wszystkich gatunków składających się na biocenozę. W konsekwencji analizowane są wybrane grupy systematyczne lub ekologiczne, np. trichopterofauna, koleopterofauna itd.Faunistyka - dyscyplina zoologii zajmująca się opisem faun określonych terenów i okresów geologii; rozwinęła się bujnie od czasu Karola Linneusza, wraz z rozwojem systematyki organizmów; w zakres faunistyki wchodzi badanie rozmieszczenia zwierząt i wyróżnianie tzw. elementów faunistycznych, czemu służą obserwacje terenowe i kolekcje okazów zwierząt danej grupy; faunistyka jest podstawą innych działów zoologii, gł. zoogeografii.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.723 sek.