Triazyny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Triazynyheterocykliczne organiczne związki chemiczne z grupy azyn. Zbudowane są z sześcioczłonowego pierścienia aromatycznego zawierającego trzy atomy azotu, a ich wzór sumaryczny to C
3
H
3
N
3
. Istnieją 3 izomeryczne triazyny:

Heksazyna, N6 – hipotetyczny nieorganiczny sześcioczłonowy aromatyczny związek z grupy azyn, będący odmianą alotropową azotu składająca się z sześcioatomowych cząsteczek.Atrazyna – organiczny związek chemiczny z grupy triazyn. Stosowana jako herbicyd (tzw. herbicyd triazynowy) do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy.
1,2,3-triazyna
1,2,4-triazyna
1,3,5-triazyna

Szkielet triazyny występuje w wielu związkach, szczególnie w herbicydach, np. atrazyna.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Izomery (gr. isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pirydyna, C
  5
  H
  5
  N
 • diazyny, C
  4
  H
  4
  N
  2
 • tetrazyny, C
  2
  H
  2
  N
  4
 • pentazyna, CHN
  5
 • heksazyna, N
  6
 • Związki aromatyczne – związki organiczne posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw. układ aromatyczny. Zapewnia on cząsteczce dużo większą trwałość niż należałoby oczekiwać dla związku zawierającego wiązania podwójne.Pirydyna (C5H5N) – organiczny sześcioczłonowy aromatyczny związek heterocykliczny z grupy azyn. Jest to bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu, mieszająca się z wodą w każdym stosunku. Jest silnie higroskopijna. Z wodą tworzy monohydrat, różniący się właściwościami od czystej pirydyny. Ma właściwości słabo zasadowe, z mocnymi kwasami tworzy krystaliczne sole pirydyniowe. W reakcji pirydyny z halogenoalkanami powstają czwartorzędowe sole amoniowe. Produktem całkowitego uwodornienia pirydyny jest piperydyna. Pirydyna jest otrzymywana ze smoły pogazowej lub na drodze syntetycznej z acetylenu i kwasu cyjanowodorowego. Obecność pirydyny stwierdzono w bardzo wielu roślinach, często ma ona wpływ na zapach organów, w których występuje. Pierścień pirydynowy obecny jest w wielu istotnych związkach organicznych, takich jak witamina PP i B6.
  Warto wiedzieć że... beta

  Azyny (monoazyny) − związki heterocykliczne zbudowane z sześcioczłonowego pierścienia, zawierającego nienasycony atom azotu, np. amin heteroaromatycznych. Najprostszym związkiem z tej grupy jest pirydyna, jednak nie należy dla niej stosować nazwy azyna, zarezerwowanej dla azyn – pochodnych hydrazyny o budowie R2C=N−N=CR2.
  Wielka Encyklopedia Rosyjska (ros. Большая российская энциклопедия, БРЭ) – jedna z największych encyklopedii uniwersalnych w języku rosyjskim, wydana w 36 tomach w latach 2004–2017. Wydana przez spółkę wydawniczą o tej samej nazwie, pod auspicjami Rosyjskiej Akademii Nauk, na mocy dekretu prezydenckiego Władimira Putina nr 1156 z 2002 roku
  Tetrazyny – heterocykliczne organiczne związki chemiczne z grupy azyn. Zbudowane są z sześcioczłonowego pierścienia aromatycznego zawierającego cztery atomy azotu, a ich wzór sumaryczny to C 6H 2N 4. Istnieją 3 izomeryczne tetrazyny:
  Pentazyna, C 6H 2N 4 – heterocykliczny organiczny związek chemiczny z grupy azyn. Zbudowana jest z sześcioczłonowego pierścienia aromatycznego zawierającego pięć atomów azotu.
  Związki heterocykliczne – szeroka klasa pierścieniowych związków chemicznych, w których co najmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel. Najczęściej spotykanymi pierwiastkami wchodzącymi w skład pierścieni są tlen, azot i siarka. Struktury te mogą obejmować zarówno układy aromatyczne jak i alicykliczne. Prostymi związkami heterocyklicznymi są pirydyna (C5H5N), pirymidyna (C4H4N2) oraz dioksan (C4H8O2).
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama