• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trias dolny

  Przeczytaj także...
  Era mezozoiczna, mezozoik – era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy (patrz tabelka), znanego jako wymieranie kredowe. Era mezozoiczna trwała dwa razy krócej niż paleozoiczna, bo tylko 170 milionów lat. Dzieli się ją na trzy okresy: trias, jurę i kredę.Wiek (ang. Age) - formalna jednostka geochronologiczna (czasowa), niższa rangą od epoki a wyższa od chronu (doby). Czas trwania waha się od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów lat.
  Epoka geologiczna – formalna jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi (np. plejstocen), mająca od kilku do kilkudziesięciu milionów lat. Epoka wchodzi w skład okresów, dzieli się natomiast na wieki.

  Wczesny trias (ang. Early Triassic) – najstarsza epoka triasu (era mezozoiczna), trwająca około 4,7 milionów lat (od 251,902 ± 0,024 do 247,2 mln lat temu). Jest to epoka młodsza od lopingu, a starsza od środkowego triasu. Wczesny trias dzieli się na dwa wieki: ind i olenek.

  Tabela stratygraficzna – schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).Pstry piaskowiec – facja, nieformalna jednostka stratygraficzna triasu wydzielona na terenie Polski pozakarpackiej i Niemiec (poza Alpami) w oparciu o kryteria litostratygraficzne. Leży poniżej wapienia muszlowego.

  Chronostratygraficznym odpowiednikiem epoki wczesnego triasu jest oddział trias dolny. Dolny trias dzieli się na dwa piętra: ind i olenek.

  Oddział (ang. Series) – formalna jednostka chronostratygraficzna, niższa rangą od systemu. Jest to zespół skał powstałych w ciągu jednej epoki. Oddział dzieli się na piętra.Ret, górny pstry piaskowiec – nieformalna jednostka stratygraficzna triasu wydzielona na terenie Polski pozakarpackiej i Niemiec (poza Alpami) w oparciu o kryteria litostratygraficzne). Jest to najwyższa część pstrego piaskowca, wiekowo lokowana pod koniec wczesnego triasu. Leży poniżej wapienia muszlowego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pstry piaskowiec
 • ret
 • tabela stratygraficzna
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tabela stratygraficzna opublikowana przez International Commission on Stratigraphy (wersja 2020) (ang.)
 • Chronostratygrafia - jedna z metod stratygraficznych. Polega na porządkowaniu skał skorupy ziemskiej na podstawie ich wieku. Chronostratygrafia wykorzystuje formalne jednostki chronostratygraficzne, które obejmują wszystkie skały powstałe w określonym czasie geologicznym. Są to:Piętro (ang. Stage) – formalna jednostka chronostratygraficzna (skalna), niższa rangą od oddziału; zespół skał powstałych w ciągu jednego wieku; dzieli się na chronozony.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.799 sek.