• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trasa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  Przeczytaj także...
  Obłuże (kaszb.Òblëżé) – północna dzielnica mieszkaniowa Gdyni, zamieszkana przez ok. 20 tysięcy mieszkańców. Dawniej wieś o tej samej nazwie przyłączona do Gdyni w 1933.Ulica Morska w Gdyni – część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Liczy ona ok. 8,3 km długości. Prowadzi od centrum Gdyni do granicy z Rumią. Biegnie przez dzielnice: Działki Leśne (na bardzo krótkim odcinku), Grabówek, Leszczynki, Chylonię oraz Cisowę. Pełni także funkcję trasy przelotowej dla tych oraz dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
  Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (ur. 30 grudnia 1888 w Krakowie, zm. 22 sierpnia 1974 w Krakowie) – polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej.
  III etap budowy - odcinek leśny, 2007

  Trasa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – trasa szybkiego ruchu w Gdyni, nosząca imię Eugeniusza Kwiatkowskiego, jest trasą łączącą Port Promowy i Kontenerowy, stocznię oraz bazę Marynarki Wojennej z obwodnicą Trójmiasta i za jej pośrednictwem z autostradą A1. Potrzeba budowy trasy wyniknęła z braku sprawnego i bezpośredniego połączenia obsługującego ruch ciężkich pojazdów pomiędzy rozwijającym się wciąż portem a drogami dla kołowego transportu ładunków. Budowana była z przerwami od 30 sierpnia 1974 do 12 czerwca 2008. Często nazywana jest Estakadą Kwiatkowskiego. Ponieważ przez wiele lat istniała tylko formie niedokończonej estakady. Po zakończeniu budowy, estakada nadal stanowi najdłuższy i dobrze dostrzegalny odcinek z wielu miejsc.

  Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Etapy budowy[]

  I etap budowy[]

  Budowę trasy rozpoczęto 30 sierpnia 1974. Według planów miała połączyć ul. Piotra Ściegiennego na Leszczynkach z ul. Czerwonych Kosynierów (obecnie ul. Morska), ul. Marchlewskiego (obecnie ul. Janka Wiśniewskiego), ul. Wincentego Gruny (obecnie ul. Adm. Unruga) na Obłużu oraz ul. płk. Dąbka. W późniejszych latach do planów dodano połączenie trasy z wybudowaną w międzyczasie obwodnicą Trójmiasta.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Stocznia Gdynia S.A. – stocznia okrętowa w Gdyni w stanie likwidacji. Zajmuje 100 ha przy kanale portowym Portu Gdynia. Utrzymywała własne Biuro Projektowe współpracujące z Politechniką Gdańską i z Centrum Techniki Okrętowej. Posiadała certyfikat jakości ISO 9001. Jako stocznia produkcyjna wybudowała ponad 600 statków o coraz większej złożoności konstrukcyjnej i tonażu.

  W pierwszej kolejności oddano do użytku dwie estakady nad torem kolejowym i ul. Opata Hackiego oraz dwie nad kompleksem torów Gdynia Port. W połowie lat osiemdziesiątych XX w. prace przerwano. Przez kilka lat istniały niezależne dwa fragmenty trasy. Wiosną 1992 podjęto decyzję o odstąpieniu od budowy Trasy Kwiatkowskiego.

  Autostrada A1 – częściowo płatna polska autostrada w ciągu międzynarodowej trasy E75, leżąca w VI transeuropejskim korytarzu transportowym, zwana również Autostradą Bursztynową. Po upadku koncepcji budowy autostrady A3 wzdłuż zachodniej granicy kraju, A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym.Leszczynki – dzielnica Gdyni granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Chylonia (od północy), Śródmieście (od wschodu), Grabówek (od południa) oraz Pustki Cisowskie-Demptowo (od zachodu). Rozciąga się wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku od ul. Komierowskiego (IV LO) do ul. Kalksztajnów (dawne tory kolejowe do jednostki wojskowej).

  II etap budowy[]

  W 1995 rozpoczęto kontynuację budowy trasy oraz modernizację jej istniejącej części. 13 listopada 1998, po 22 latach budowy, oddano do użytku trasę Kwiatkowskiego łączącą ul. Morską z ul. płk. Dąbka, liczącą 2,316 km.

  III etap budowy[]

  W 2005 Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą współfinansowanie budowy kolejnej części trasy, a konkretnie połączenia istniejącej trasy z obwodnicą Trójmiasta. W tym samym roku zaczęły się też pierwsze prace związane z wycinką drzew ze względu na przebieg trasy w większości po obszarze leśnym. Kolejnym etapem było wyłonienie wykonawcy na drodze przetargu, który zakończył się w marcu 2006 roku. Ostatecznym wykonawcą została firma Warbud

  Kontener – zazwyczaj metalowa skrzynia, o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji, służąca do przewozu drobnicy (zapakowanej zazwyczaj w opakowania kartonowe, paczki, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczonych na europaletach).Estakada (z fr. Estacade) – droga transportowa (np. na terenie fabryki pomiędzy halami produkcyjnymi, placami składowymi itp., na terenie fortu lub pomiędzy fortami itd.) prowadzona ponad terenem na specjalnie pobudowanej w tym celu konstrukcji wsporczej (na słupach połączonych pomostami). Estakady mają znaczną długość i buduje się je, gdy nie można wybudować nasypu.

  Oficjalnie budowa III etapu trasy Kwiatkowskiego została zainaugurowana 21 sierpnia 2006 roku. Budowa zakończyła się w marcu 2008 roku. Długość tego odcinka wynosi 2,736 km.

  Otwarcie trasy[]

  Ostateczne zakończenie budowy i otwarcie trasy na całej długości nastąpiło 12 czerwca 2008, po niemal dokładnie 34 latach budowy.

  Widoki Trasy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego[]

 • Widok w kierunku portu, na pierwszym planie nieużywany od lat, niedokończony odcinek estakady, 2006

  Obwodnica Trójmiasta, Obwodnica trójmiejska (właściwie (Trasa) Obwodowa Trójmiasta) – zachodnia obwodnica Trójmiasta będąca częścią drogi ekspresowej S6. Obwodnica przebiega w kierunku północ-południe od Gdyni do Pruszcza Gdańskiego. Jej długość wynosi 38,6 km.
 • Panorama trasy na odcinku nad miastem i portem, 2008

 • Wiadukt nad doliną i malowniczy odcinek leśny, widok w kierunku portu, 2009

 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Informacje o III etapie budowy TK • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.