• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transport kolejowy w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Kiekrz – stacja kolejowa w Kiekrzu, znajdująca się na pograniczu wiejskiej i poznańskiej części tego obszaru. Stacja leży na szlaku kolejowym Poznań Główny – Szczecin Główny.Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.
  Schemat stacji, przystanków i linii kolejowych
  EP09-022 wyjeżdżający z Poznania Głównego

  W granicach poznańskiego węzła kolejowego odbywa się ruch regionalny, międzyregionalny i międzynarodowy. Średnio w ciągu doby na stacji Poznań Główny przyjmowanych i wyprawianych jest ok. 450 pociągów. W 1986 było to 165 pociągów na dobę (4 ekspresowe, 35 pospiesznych i 126 osobowych) w ciągu roku i 192 w szczycie letnim.

  Poznań Garbary – stacja kolejowa w pobliżu północnego końca ulicy Garbary w Poznaniu. Powstała w 1888 roku. Podczas II wojny światowej poważnie zniszczona, odbudowana została w roku 1946. Przez lata nosiła nazwę Poznań Tama Garbary.Poznań Dębiec – przystanek osobowy na poznańskim Dębcu na linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny. Przystanek znajduje się na szlaku kolejowym pomiędzy stacjami Luboń koło Poznania – Poznań Główny.

  Ruch kolejowy jest zarządzany elektronicznie w całości przez lokalne centrum sterowania, jednakże węzeł posiada alternatywne zabezpieczenie na wypadek awarii i istnieje możliwość przeniesienia sterowania do jednej z trzech stacji: Swarzędz, Poznań Wschód lub Poznań Górczyn.

  Linie kolejowe[ | edytuj kod]

  W Poznaniu zbiega się 8 linii kolejowych:

  Kluczbork – stacja kolejowa w Kluczborku, w województwie opolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. Posterunek odgałęźny – na kolei jest to posterunek ruchu zapowiadawczy biorący udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach (odstępach).
 • 3 Warszawa ZachodniaPoznań GłównyKunowice – granica państwa
 • 271 Wrocław GłównyPoznań Główny
 • 272 KluczborkPoznań Główny
 • 351 Poznań GłównySzczecin Główny
 • 353 Poznań WschódSkandawa – granica państwa
 • 354 Poznań GłównyPiła Główna
 • 356 Poznań WschódBydgoszcz Główna (kierunek Gołańcz)
 • 357 SulechówLuboń koło Poznania (kierunek Wolsztyn)
 • Pięć z ośmiu linii kolejowych zbiegających się w PWK to linie o znaczeniu państwowym (nr 3, nr 271, nr 272, nr 351, nr 353). Odcinek linii kolejowej nr 3 przebiegający przez Poznań jest częścią międzynarodowej linii kolejowej E 20, natomiast linie nr 271 Wrocław GłównyPoznań Główny oraz nr 351 Poznań GłównySzczecin Główny są częścią korytarza E 59.

  Gołańcz – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gołańcz. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa pilskiego.Poznań Franowo – największa w Wielkopolsce stacja towarowa, leżąca na odcinku Swarzędz – Poznań Starołęka. Posiada jedną z najnowocześniejszych górek rozrządowych z jednymi z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych szczękowych hamulców torowych, umożliwiających zmniejszenie prędkości wagonu i zwiększenie odstępu między nimi oraz ogromną zdolność przeładunkową. Proces przeładunku zaczyna się na tak zwanej grupie przyjazdowej. Rozrząd rozpoczyna sygnał tarczy manewrowej. Lokomotywa manewrowa, najczęściej SM42 spycha wagony na górkę, a manewrowy rozpina sprzęgi. Pod wpływem siły ciężkości odprzęgi staczają się na tory kierunkowe. Na terminalu zamontowano system rozrządu ASR, umożliwiający rozrząd od 1600 do 3500 wagonów na dobę a w godzinach szczytu od 250 do 300 wagonów. Na grupie odjazdowej następuje zestawienie składu, podpięcie lokomotywy liniowej, odprawienie i odjazd pociągu. Autorką projektu układu torowego stacji jest inż. Hanna Sułek.

  Obwodnica towarowa[ | edytuj kod]

  W 1943 z uwagi na niemożność dalszej rozbudowy stacji Poznań Główny Towarowy oraz Luboń Towarowy wybudowano i oddano do użytku dużą stację towarowo-rozrządową Poznań Franowo. Włączono ją do istniejącej dotychczas sieci kolejowej budując:

 • wschodnią część obwodnicy Poznania na trasie Poznań StarołękaSwarzędz (na trasie do Warszawy) oraz na trasie Poznań Krzesiny – Kobylnica,
 • a także łącznice kolejowe:
 • z posterunku PSK do stacji Poznań Górczyn oraz Luboń koło Poznania,
 • ze stacji Poznań Franowo do posterunków Nowa Wieś Poznańska i dalej Poznania Antoninka oraz posterunku Stary Młyn.
 • W 1970 otwarto północną część obwodnicy Poznania (linia kolejowa nr 395) łączącą posterunek odgałęźny Zieliniec z linią kolejową Poznań – Szczecin niedaleko stacji Kiekrz, budując m. in. estakadę nad doliną Warty. W 1971 dobudowano łącznicę ze stacji Poznań Piątkowo do Suchego Lasu łączącą obwodnicę z linią kolejową nr 354. Trasa przebiega obok elektrociepłowni Poznań Karolin, do której odchodzi bocznica dla pociągów dostarczających do niej paliwo.

  Kunowice – (niem. Kunersdorf), d. Kunowsko wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice.Zajezdnia tramwajowa przy ul. Gajowej w Poznaniu – najstarsza i działająca do 28 grudnia 2010 zajezdnia tramwajowa w Poznaniu, stanowiąca zabytek architektury przemysłowej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  EP09 (typ 104E, 104Ea, 104Eb, 104Ec) – normalnotorowa pasażerska lokomotywa elektryczna produkowana w latach 1986-1997 w zakładach Pafawag Wrocław. Powstało 47 sztuk dla Polskich Kolei Państwowych. Od 2009 wszystkie lokomotywy eksploatowane są przez PKP Intercity. Jest to jedna z najszybszych lokomotyw polskiej produkcji.
  Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.
  Nowa Wieś Poznańska – nieużywany przystanek kolejowy na granicy Swarzędza (w części miasta określanej jako Nowa Wieś) i miasta Poznania, na linii kolejowej nr 352 Poznań Starołęka – Swarzędz. Powstał w latach 70. XX wieku jako przystanek w ramach projektowanej szybkiej kolei miejskiej, obejmującej aglomerację poznańską. Linia kolejowa przebiegająca przez przystanek wchodzi w skład wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.
  Linia kolejowa E 59 Świnoujście- Szczecin - Poznań – Wrocław – Chałupki stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmö – Ystad do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Jest to najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami.
  Linia kolejowa nr 271 – w całości zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa znaczenia państwowego o długości 164,454 km, łącząca stacje: Wrocław Główny z Poznaniem Głównym. Stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - magistrali E 59 ujętej w umowie międzynarodowej AGC. Linia kolejowa nr 271 jest obecnie jednym z najintensywniej eksploatowanych odcinków infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe.
  Przejazd kolejowo-drogowy (również przejazd kolejowy) – skrzyżowanie w jednym poziomie linii kolejowej lub bocznicy z drogą.
  Szczecin Główny (do 1945 niem. Stettin Hauptbahnhof) – najważniejszy ze szczecińskich dworców, usytuowany przy ul. K. Kolumba na Nowym Mieście na lewym brzegu Odry. Jedna z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.