• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transplantacja  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Przeszczepienie serca (heart transplantation, HTX) to metoda leczenia schyłkowej niewydolności serca, polegająca na przeszczepieniu serca pozyskanego od martwego dawcy. Wykonywana jest jedynie w specjalistycznych ośrodkach.Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.
  Uwagi[ | edytuj kod]
  1. Inna nazwa to homotransplantacja, z gr. ὅμοιος, homoios, czyli „podobny”.
  2. Inna nazwa to heterotransplantacja, z gr. ἕτερος, heteros, czyli „inny”.
  3. Rozdział 10 ustawy transplantacyjnej
  4. Dozwolone jest pobranie narządów albo tkanek od żyjącego dawcy jedynie dla uzyskania terapeutycznej korzyści biorcy i tylko wtedy, gdy nieosiągalny jest odpowiedni narząd lub tkanka od osoby zmarłej, a nie istnieje alternatywna metoda terapeutyczna o porównywalnej skuteczności. Zgoda ze strony dawcy, powinna dotyczyć konkretnego pobrania, być wyrażona w sposób wyraźny, swobodnie i świadomie, na piśmie lub przed właściwymi instytucjami (art. 19). Według art. 20 wyjątkowo i zgodnie z ochroną zapewnioną przez przepisy prawa pobranie regenerujących się tkanek od osoby, która nie ma zdolności do wyrażenia zgody, może być dokonane, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki:
  5. odpowiedni dawca mający zdolność do wyrażenia zgody nie jest osiągalny
  6. biorcą jest brat lub siostra dawcy
  7. przeszczep jest niezbędny dla ratowania życia biorcy
  8. zgoda przedstawiciela ustawowego została wyrażona w sposób wyraźny i na piśmie i za zgodą właściwej instytucji oraz dotyczy konkretnego pobrania
  9. potencjalny dawca nie zgłasza sprzeciwu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1405)
  2. heterotransplantacja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2016-06-14].
  3. Strong's Greek: 2087. ἕτερος (heteros) - other, biblehub.com [dostęp 2020-02-29].
  4. W J Armitage, A B Tullo, D F P Larkin, The first successful full‐thickness corneal transplant: a commentary on Eduard Zirm's landmark paper of 1906, „The British Journal of Ophthalmology”, 90 (10), 2006, s. 1222–1223, DOI10.1136/bjo.2006.101527, ISSN 0007-1161, PMID16980643, PMCIDPMC1857444 [dostęp 2018-04-11].
  5. John P. Merrill i inni, Successful Homotransplantation of the Kidney in an Identical Twin, „Transactions of the American Clinical and Climatological Association”, 67, 1956, s. 166–173, ISSN 0065-7778, PMID13360847, PMCIDPMC2248870 [dostęp 2018-04-11].
  6. The Official Dr. Thomas E. Starzl Web Site: The Transplanted Organs, The Liver, www.starzl.pitt.edu [dostęp 2018-04-11].
  7. Duck Jong Han, David ER Sutherland, Pancreas Transplantation, „Gut and Liver”, 4 (4), 2010, s. 450–465, DOI10.5009/gnl.2010.4.4.450, ISSN 1976-2283, PMID21253293, PMCIDPMC3021600 [dostęp 2018-04-11].
  8. The Official Dr. Thomas E. Starzl Web Site: Julie Rodriguez, www.starzl.pitt.edu [dostęp 2018-04-11].
  9. Johan G Brink, Joannis Hassoulas, The first human heart transplant and further advances in cardiac transplantation at Groote Schuur Hospital and the University of Cape Town, „Cardiovascular Journal of Africa”, 20 (1), 2009, s. 31–35, ISSN 1995-1892, PMID19287813, PMCIDPMC4200566 [dostęp 2018-04-11].
  10. Stanford 125, World's first successful heart-lung transplant - Stanford 125, „Stanford 125”, 8 kwietnia 2016 [dostęp 2018-04-11] (ang.).
  11. Jean-Michel Dubernard i inni, First human hand transplantation, „Transplant International”, 13 (S1), S521–S524, DOI10.1111/j.1432-2277.2000.tb02095.x.
  12. Henry Samuel, World's first face transplant recipient Isabelle Dinoire dies of cancer, „The Telegraph”, 6 września 2016, ISSN 0307-1235 [dostęp 2018-04-11] (ang.).
  13. Dawca.pl 2015 ↓.
  14. Bolanowska, Polowczyk i Witkiewicz 2007 ↓, s. 30 i 31.
  15. Wałaszewski i in. 2013 ↓.
  16. Seidler 1969 ↓.
  17. Pierwszy rodzinny przeszczep nerki w Polsce, „Gazeta Lekarska”, 5 kwietnia 2016 [dostęp 2017-10-08].
  18. Biuletyn informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 12 (179) grudzień 2009 s. 16.
  19. Na psach, na nieboszczykach. Tak przygotowywano się do pierwszego przeszczepu serca w Polsce, Adam Czerwiński, AleHistoria, 7 maja 2012.
  20. Pierwszy w Polsce udany przeszczep serca: minęło 28 lat, PAP, Rynek Zdrowia
  21. Kronika Śląskiego Centrum Chorób Serca
  22. Głos Szczeciński: Profesor Zieliński pierwszy w Polsce przeszczepił wątrobę
  23. Wojciech Rowiński, Magdalena Durlik, „Przeszczepianie Trzustki”, PZWL
  24. Piotr Kaliciński, Andrzej Kamiński, Joanna Teisseyre, Joanna Pawłowska, Tomasz Drewniak, Marek Szymczak, Hor Ismail, Paweł Nachulewicz, Małgorzata Markiewicz, Krzysztof Bogucki, Andrzej Byszewski, Małgorzata Manowska, Przemysław Kluge, Marek Krawczyk; Przeszczepienie wątroby u dzieci – wnioski z 14 lat doświadczeń w jednym ośrodku, Postępy Nauk Medycznych
  25. 2000. przeszczepienie wątroby w SP CSK WUM [dostęp 2018-04-11].
  26. Historia przeszczepiania wątroby
  27. Pierwsze przeszczepienie w Szczecinie
  28. Poltransplant, Biuletyn Informacyjny 2017, www.poltransplant.org.pl [dostęp 2017-10-08].
  29. Marian Zembala – życiorys
  30. Ręka od zmarłego; Tygodnik Przegląd
  31. Prof. Adam Maciejewski: pacjent po przeszczepie twarzy po raz pierwszy wstał
  32. Pionierska operacja w Gliwicach. Pierwszy na świecie złożony przeszczep narządów szyi
  33. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000
  34. Obwieszczenie MZ w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, poltransplant.org.pl [dostęp 2017-09-07].
  35. Prof. Bogusław Wolniewicz o transplantacji organów: „Jest to praktyka ludożercza zmieniająca człowieka w surowiec”, Prof. Wolniewicz: „przeszczepy to ludożerstwo”. Nie oddałby nerki nawet własnej córce. „Powiedziałbym: Niech umrze”.
  36. Abp Józef Życiński: Transplantacja a miłość bliźniego. Przeszczep.pl, 2005.
  37. Transplantacja organów. Ekumenizm.pl.
  38. Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na leczenie, „Jak krew może ocalić twoje życie?”, Watchtower, s. 27, 28.
  39. Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na leczenie. „Przebudźcie się!”, s. 12, sierpień 2006. Watch Tower Bible and Tract Society. 
  40. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi?. jw.org.
  41. Frakcje krwi i zabiegi medyczne, Zawsze bądź blisko Jehowy, jw.org, s. 266, 267.
  42. Watchtower: Metody alternatywne wobec transfuzji w opiece zdrowotnej — uszanowanie potrzeb i praw pacjenta. jw.org, 2001. [dostęp 2020-13-11].
  43. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1405).
  44. Art. 6 Ustawy Transplantacyjnej
  45. Centralny Rejestr Sprzeciwów
  46. Rozdział 3 Ustawy Transplantacyjnej
  47. Ośrodki dawców szpiku
  48. Europejska Karta Dawcy ma zwiększyć liczbę przeszczepów
  49. A. Słojewska W Europie brakuje organów, Rzeczpospolita, 31.05.2007. Por. Beata Dobrowolska, Próby komercjalizacji idei transplantacyjnej w świetle rozstrzygnięć w prawie międzynarodowym.
  50. Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie walki z handlem ludzkimi narządami
  51. Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin, lista stron, Polski przekład Konwencji i Protokołu.
  52. Dz.U. 2009 nr 20 poz. 107, lista stron. Wcześniej zakaz ten zawarto w art. 3 Protokołu uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z 15 listopada 2000 r. (Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
  53. Protokół do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. 2007 nr 76 poz. 494) w art. 3b zakazuje przekazania organów dziecka dla zysku.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barbara Bolanowska, Agnieszka Polowczyk, Wojciech Witkiewicz. Nie zabieraj swoich organów do nieba. „Tygodnik Katolicki Niedziela”, 2007. [dostęp 2015-08-10]. 
 • People and Discoveries: First successful kidney transplant performed. 1954 (ang.). A Science Odyssey. [dostęp 2015-08-10].
 • Barbara Seidler: Batalia o życie. Warszawa: Iskry, 1969. [dostęp 2015-08-10].
 • Udał się pierwszy całkowity przeszczep twarzy. Dawca.pl. [dostęp 2015-08-10].
 • Janusz Wałaszewski i inni, Pierwszy przeszczep nerki w Polsce, „Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie”, 03, 2013 [dostęp 2015-08-10].
 • Jan Nielubowicz (ur. 28 października 1915 w Warszawie., zm. 2 lutego 2000 w Warszawie) – lekarz polski, współtwórca transplantologii w Polsce, profesor.Wojciech A. Rowiński (ur. 11 grudnia 1935 w Warszawie), polski lekarz, chirurg, transplantolog, profesor. Brał udział w pierwszym udanym przeszczepieniu nerki w Polsce w 1966 roku.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.
  Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.
  Waldemar Aloisius Kozuschek (ur. 10 maja 1930 w Gliwicach, zm. 10 sierpnia 2009 w Witten) – niemiecki lekarz chirurg i historyk medycyny.
  Odznaka „Dawcy Przeszczepu” – odznaka resortowa wprowadzona 29 sierpnia 2008 r. przez ministra zdrowia w celu uhonorowania osób, które poświęciły swój czas i zdrowie dla ratowania życia innych osób poprzez dobrowolne oddanie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek do transplantacji. Odznaka ma dwa stopnie:
  Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, GVHD (od ang. graft-versus-host disease) – niepożądana reakcja fizjologiczna zachodząca w organizmie biorcy przeszczepu pod wpływem wprowadzonych obcych antygenowo limfocytów.
  Odrzucanie przeszczepu jest to obronna reakcja organizmu na obce białko, które znajduje się w przeszczepianej tkance lub organie.
  Thomas Earl Starzl (ur. 11 marca 1926 w Le Mars, zm. 4 marca 2017 w Pittsburghu) – amerykański lekarz, nazywany „ojcem współczesnej transplantologii”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.152 sek.