• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Translator

  Przeczytaj także...
  Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów. W języku polskim oznacza on program tworzący kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego (tzw. asemblacja) wykonanego w niskopoziomowym języku programowania bazującym na podstawowych operacjach procesora zwanym językiem asemblera, popularnie nazywanym również asemblerem. W tym artykule język programowania nazywany będzie językiem asemblera, a program tłumaczący – asemblerem.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Translatorprogram komputerowy (lub urządzenie), dokonujący tłumaczenia (translacji) programu napisanego w określonym języku programowania, z postaci źródłowej do postaci wynikowej możliwej do wykonania przez maszynę (potocznie: „zrozumiałą dla maszyny”). Czasami zamiast kod wynikowy używa się równoważnego określenia kod obiektowy.

  Kod wynikowy, to kod w określonym języku, utworzony przez translator, w wyniku translacji kodu źródłowego. Programy komputerowe są kodowane przez programistów w określonym języku programowania, obecnie najczęściej w języku wysokiego poziomu. Taki kod jest niezrozumiały dla maszyny, na której program ma być wykonywany. W związku z tym kod źródłowy stworzony przez programistę, musi zostać poddany translacji, czyli tłumaczeniu, na kod wynikowy, tak dobrany przez autorów translatora, aby mógł być wykonany przez daną maszynę (komputer, maszynę wirtualną, interpreter, inny translator).Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Translatory można podzielić na dwie grupy:

 • kompilatory tłumaczące programy zapisane w językach wysokiego poziomu,
 • assemblery tłumaczące programy zapisane w językach symbolicznych.
 • Cechą charakterystyczną translatorów jest to, że przed uruchomieniem programu musi być wykonany proces tłumaczenia jego kodu źródłowego. Innym możliwym sposobem jest interpretacja programu źródłowego „w locie” przez interpreter albo zastosowanie metody JIT – kompilacji na bieżąco.

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.Tłumaczenie automatyczne albo tłumaczenie maszynowe (ang. Machine Translation) jest dziedziną językoznawstwa komputerowego, które zajmuje się stosowaniem algorytmów tłumaczenia tekstu z jednego języka (naturalnego) na drugi.

  Translator to również program, aplikacja internetowa lub urządzenie elektroniczne, tłumaczące teksty w językach naturalnych. Translatory wykorzystują różne algorytmy tłumaczenia automatycznego, jednak na obecnym etapie jakość tak wykonanych tłumaczeń znacząco ustępuje tłumaczeniom wykonywanym przez człowieka. Translatory mogą być jednak użyteczne, by szybko zorientować się w ogólnej treści tekstu, np. strony internetowej, w zupełnie nieznanym języku, w podróży lub ewentualnie do wykonania pierwszej wersji tłumaczenia, które musi potem zostać dokładnie zredagowane przez człowieka. Translatorów nie należy mylić z oprogramowaniem typu CAT.

  Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.JIT (ang. just-in-time compilation) to metoda wykonywania programów polegająca na kompilacji do kodu maszynowego przed wykonaniem danego fragmentu kodu.

  Bibliografia[]

  1. Anthony A. Aaby, Compiler Construction using Flex and Bison, Walla Walla College cs.wwc.edu. April 22, 2005  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tłumaczenie wspomagane komputerowo (z ang. computer-assisted translation - CAT) jest formą tłumaczenia realizowanego przy użyciu komputera z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania usprawniającego proces przekładu. CAT nie należy mylić z tzw. tłumaczeniem maszynowym, które zakłada realizację całości procesu tłumaczenia za pomocą automatycznych algorytmów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.