• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transformator rozdzielczy

  Przeczytaj także...
  Łuk elektryczny, wyładowanie łukowe – ciągłe wyładowanie elektryczne zazwyczaj w gazie pod ciśnieniem normalnym (atmosferycznym) lub wyższym. Cechą charakterystyczną jest bardzo mały wewnętrzny opór elektryczny. Wyładowanie zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami z materiału przewodzącego prąd elektryczny lub między stykami łącznika elektrycznego mechanizmowego w trakcie wyłączania prądu elektrycznego.Zwarcie (lub potocznie: spięcie) - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.
  Transformator energetyczny – transformator elektryczny używany w elektroenergetyce w procesie przetwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji. Jest urządzeniem statycznym, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i jest przeznaczone do przetwarzania układu napięć i prądów przemiennych na jeden lub kilka układów napieć i prądów o innych na ogół wartościach, lecz o tej samej częstotliwości.
  Transformator rozdzielczy 15/0,4 kV

  Transformator rozdzielczytransformator energetyczny transformujący napięcia średnie (np. 15, 20, 30 kV) na niskie (0,4 kV), odpowiednie do zasilania urządzeń końcowych (odbiorniki przemysłowe, odbiorcy komunalno-bytowi, odbiorcy indywidualni), w miejscach połączeń sieci średniego napięcia z siecią niskiego napięcia. W zakresie nazewnictwa do określenia tej grupy transformatorów stosuje się również termin "transformatory dystrybucyjne".

  Transformatory rozdzielcze produkowane są najczęściej jako trójfazowe, w zakresie mocy 25kVA - 2,5 MVA. Transformatory rozdzielcze małych i średnich mocy (do 3500 kVA) są dostępne najczęściej jako trójfazowe w wykonaniu suchym (żywiczne) lub olejowym. Transformatory o większej mocy stosuje się wyłącznie w wykonaniu olejowym, są one wyposażone w konserwator (połączony z transformatorem szczelny zbiornik wyrównawczy oleju, szczelność zbiornika zapobiega starzeniu się oleju w wyniku kontaktu z tlenem).

  Transformatory suche (izolowane powietrzem) konkurują z olejowymi w przedziale średnich mocy, zwłaszcza poniżej 1000 kVA (25 – 1000 kVA).

  Wadą oleju jest jego palność oraz zagrożenie pożarem i wybuchem transformatora na skutek zwarcia wewnętrznego. Niebezpieczeństwo zapłonu par oleju powstających w razie pojawienia się łuku elektrycznego zachodzi wówczas, gdy czas trwania zwarcia wewnętrznego jest dostatecznie długi dla wytworzenia dużej ilości gazu powstałego z rozkładu oleju przez łuk.

  Ze względu na znaczenie transformatorów rozdzielczych w systemie elektroenergetycznym w warunkach krajowych większość z nich eksploatują zakłady dystrybucyjne energii (ok. 250 tys. szt). Stosunkowo niewiele transformatorów dystrybucyjnych jest zainstalowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, które kupują energię o średnim napięciu i zasilają nią zakładową sieć niskiego napięcia (kilka – kilkanaście tysięcy sztuk).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. O transformatorach rozdzielczych
  2. T.Kahl, "Sieci elektroenergetyczne, Warszawa 1981,s.45
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.675 sek.