• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transformator głośnikowy

  Przeczytaj także...
  Wzmacniacz lampowy – wzmacniacz, w którym jako elementy czynne (wzmacniające) stosuje się lampy elektronowe. Wzmacniacze lampowe były stosowane powszechnie do końca lat 60. XX w., później zostały w większości wyparte przez nowocześniejsze wzmacniacze tranzystorowe. Obecnie wzmacniacze lampowe są używane do nielicznych zastosowań, takich jak wzmacniacze gitarowe, audiofilskie wzmacniacze elektroakustyczne hi-fi, radary wojskowe, nadajniki radiowe i telewizyjne bardzo dużej mocy, transpondery satelitarne.Głośnik radiowęzłowy – głośnik z regulatorem natężenia dźwięku, zamknięty w obudowie, wyposażony w przewód połączeniowy ze specjalną wtyczką. Służył do słuchania audycji radiowych rozpowszechnianych za pomocą radiofonii przewodowej. Przez użytkowników często nazywany kołchoźnikiem (od kołchoz).
  Rdzeń magnetyczny, część obwodu magnetycznego, wykonana z materiału ferromagnetycznego, otoczona zwojami cewki; termin rdzeń magnetyczny jest często traktowany jako synonim magnetowodu.
  Wnętrze głośnika radiowęzłowego: głośnik z transformatorem

  Transformator głośnikowytransformator dopasowujący impedancję głośnika (z reguły niską) do impedancji obwodów wyjściowych wzmacniacza elektroakustycznego (zazwyczaj wysokiej). Powszechnie stosowany we wzmacniaczach lampowych.

  Głośnik – przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem przenoszenia głośnika.Wzmacniacz elektroakustyczny, wzmacniacz audio – jest to wzmacniacz pracujący w zakresie częstotliwości akustycznych (16 Hz-20 kHz). Wzmacniacz elektroakustyczny służy do wzmacniania sygnałów analogowych pochodzących ze źródeł sygnału elektroakustycznego jak np. gramofon, magnetofon, mikrofon, radioodbiornik, elektrofony, odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3. Wzmacniacz taki może być zbudowany z użyciem tranzystorów, lamp elektronowych lub też obu tych rodzajów elementów elektronicznych czynnych. Wyjście wzmacniacza elektroakustycznego obciążone jest zazwyczaj zestawem głośnikowym zwanym często kolumną głośnikową, co ma na celu przetworzenie energii wzmocnionego sygnału elektroakustycznego w fale akustyczne.

  Konstrukcja[]

  W transformatorze głośnikowym konstrukcję i materiał magnetyczny rdzenia dobiera się tak, by ograniczyć nieliniowość wynikającą z histerezy materiału rdzenia, a także zmniejszyć pojemność międzyuzwojeniową oraz indukcyjność uzwojeń.

  W przypadku układów SE (Single Ended), czyli takich w których sygnał wzmacniany jest przez pojedynczy element wzmacniający kolejno w każdym stopniu, w rdzeniu stosuje się szczelinę powietrzną, aby zmniejszyć zjawisko podmagnesowywania rdzenia przez składową stałą prądu anodowego. Istnieje możliwość wykonania transformatora bez szczeliny powietrznej dla układu SE, lecz wymaga to użycia bardzo dużego rdzenia, który nie nasyci się pracując bez szczeliny.

  Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie nie ulega zmianie).Szczelina powietrzna – w obwodzie magnetycznym o dużej przenikalności magnetycznej jest to część zawierająca materiał nie wykazujący własności magnetycznych (przenikalność praktycznie równa jedności).

  Dla układów PP (wzmacniacze przeciwsobne) nie trzeba stosować rdzeni ze szczeliną powietrzną, ponieważ składowe stałe prądów anodowych w uzwojeniu pierwotnym transformatora znoszą się.

  Podsumowanie[]

  Transformatorowa metoda sprzęgania z obciążeniem ma szereg wad: ograniczenie pasma częstotliwości, duże wymiary i masa, także koszt. We współczesnych konstrukcjach odchodzi się więc od tej metody, na rzecz sprzęgania bezpośredniego lub (dla niedużych mocy) pojemnościowego.

  Histereza – w naukach przyrodniczych, zjawisko zależności aktualnego stanu układu od stanów w poprzedzających chwilach. Inaczej – opóźnienie w reakcji na czynnik zewnętrzny. Zjawisko odkrył i nazwał James Alfred Ewing w roku 1890. Termin ten zapożyczony został także przez nauki społeczne.Impedancja, Z – wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu zmiennego.

  Linki zewnętrzne[]

 • Czesław Klimczewski. Transformator głośnikowy. „Radioamator”. 4, 6, 7 i 8/1952. [dostęp 2010-01-27]. 
 • Przypisy

  1. Stanisław Chrząszcz: Prosty wzmacniacz SE. czerwiec 2005. [dostęp 27 stycznia 2010].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dowolny sygnał x ( t ) {displaystyle x(t)} można rozłożyć na sumę składowej stałej oraz składowej zmiennej.
  Indukcyjność określa zdolność obwodu do wytwarzania strumienia pola magnetycznego Φ powstającego w wyniku przepływu przez obwód prądu elektrycznego I. Oznaczana jest symbolem L. Jednostką indukcyjności jest henr (H). Ze strumieniem indukcji magnetycznej Φ i natężeniem prądu I związana jest wzorem:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.