• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transfer

  Przeczytaj także...
  Transfer, transfer umiejętności – w psychologii, przenoszenie umiejętności, przyzwyczajeń i odruchów nabytych w ramach nauki jednej z dziedzin na inną. Zjawisko przenoszenia wprawy, gdy uprzednio opanowana sprawność wpływa na uczenie się nowego materiału lub czynności. Transfer może dawać zarówno pozytywny efekt, przyspieszając proces nauki, jak i negatywny – utrudniając zmianę przyzwyczajeń i odruchów potrzebą do nabycia nowej umiejętności.Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).
  Transfer budżetowy – jednorazowe lub cykliczne, nieekwiwalentne (tj. bez zobowiązania wykonania świadczenia na rzecz przekazującego) przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotem sektora publicznego a podmiotem niepublicznym. Przykładem transferów budżetowych są wypłaty świadczeń socjalnych (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura, renta itp.), dotacje i subwencje ale również wpłaty do budżetu (rządowego czy samorządowego) podatków i różnych opłat.
 • transfer (informatyka)
 • transfer (psychologia)
 • transfer (sport)
 • transfer po BA (brydż)
 • Transfer - film z 2007 roku
 • transfer budżetowy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.