• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Traktat paryski - 1229

  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.
  Carcassonne (prowan. Carcassona) – miasto i gmina we Francji, prefektura departamentu Aude. Przez gminę przepływa rzeka Aude.
  Rajmund VII w katedrze Notre-Dame w Paryżu w obecności króla Ludwika IX korzy się przed władzą kościelną w osobie legata papieskiego, kardynała diakona Sant'Angelo in Pescheria Romana Bonaventury

  Traktat paryski (traktat z Meaux, fr. traité de Meaux-Paris) – traktat pokojowy z 1229 r. kończący wojny albigeńskie, zawarty pomiędzy królem Francji a hrabią Tuluzy Rajmundem VII. Likwidował autonomię Oksytanii względem Królestwa Francji.

  Wasal (łac. vassus, z celt. gwas, sługa) – we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną. Uroczystą ceremonią przekazania lenna była inwestytura. Później wasal to osoba, która złożyła hołd lenny i przysięgę na wierność. Wasal sam mógł mieć wasala, dla którego był seniorem. Czyli oddawał mu w opiece fragment ziemi, którą sam otrzymał od własnego seniora. Z uwagi na popularność zasady w feudalizmie europejskim wasal mojego wasala nie jest moim wasalem stosunki lenne tworzyły skomplikowaną strukturę społeczną.Stworzenie zestawienia władców Francji może nastręczać problemy ze względu na wątpliwości w ustaleniu początku państwa francuskiego. Zwykle przyjmuje się, iż był nim początek dynastii Kapetyngów w 987 roku.

  Podpisanie traktatu[ | edytuj kod]

  Akt pokoju został podpisany 12 kwietnia 1229 r. w podparyskim Meaux przez Rajmunda VII oraz regentkę Blankę Kastylijską, występującą w imieniu małoletniego Ludwika IX. Hrabia Tuluzy znalazł się w bardzo niewygodnej sytuacji politycznej i musiał przyjąć warunki znacznie ostrzejsze niż wstępnie proponowano. Zgodził się pójść jako pielgrzym do katedry Notre-Dame w Paryżu po rozgrzeszenie. Tam po publicznym okazaniu skruchy, wyrażeniu obietnicy nawrócenia i biczowaniu podpisał traktat.

  Baliwat, seneszalia (fr. bailliage, sénéchaussée) – pojęcia synonimiczne, w przedrewolucyjnej Francji oznaczały jednostkę terytorialną, okręg administracyjny, skarbowy i sądowniczy oraz przypisany mu urząd. Określenie baliwat było bardziej rozpowszechnione na północy Francji, podczas gdy terminu seneszalia używano częściej na południu, zwłaszcza w Langwedocji, oraz w Bretanii. Nie istniała w tym względzie reguła, czego przykładem mogą być "północne" seneszalie Poitou, Artois, Boulonnais czy Ponthieu.Rajmund VII z Tuluzy, Rajmund VII z Saint-Gilles (lipiec 1197 – 27 września 1249) – hrabia Tuluzy, książę Narbonne i markiz Prowansji.

  Postanowienia[ | edytuj kod]

  Raymond VII został zmuszony do ukorzenia się przed królem Ludwikiem IX i oddania prawie połowy swoich posiadłości, zwłaszcza dawnego wicehrabstwa Trencavelów. Postanowiono, że córka i spadkobierczyni Rajmunda Joanna poślubi królewskiego brata, Alfonsa z Poitiers, zaś w formie posagu wniesie do domeny królewskiej seneszalie Beaucaire i Carcassonne. Markizat Prowansji (zwany później hrabstwem Venaissin) dostał się w posiadanie Stolicy Apostolskiej jako odszkodowanie za koszty poniesione w organizacji krucjaty przeciwko albigensom. Hrabstwo Tuluzy utraciło terytoria dzisiejszych departamentów Gard, Hérault, Drôme, Vaucluse i Aude. Zachowało Agenais, Rouergue, północne Albigeois i dolne Quercy, a więc dzisiejsze Haute-Garonne, Aveyron, Tarn i Tarn-et-Garonne.

  Tarn i Garonna (fr. Tarn-et-Garonne [taʀnegaˈʀɔn]) – francuski departament, położony w regionie Oksytania. Utworzony został 21 listopada 1808. Departament oznaczony jest liczbą 82. Królestwo Francji (fr. Royaume de France) do 1204 Królestwo Franków (łac. Regnum Francorum) – państwo historyczne w Europie, na terenie obecnej Francji, jedno z jej prawno-historycznych poprzedników. Istniało w latach 987-1791.

  Objęcie pozostałych włości Rajmunda przez Kapetyngów było również jedynie kwestią czasu, ponieważ miały przejść w spadku na męża Joanny Alfonsa.

  Ponadto, aby wykluczyć ewentualny bunt, Raymond VII miał oddać trzydzieści zamków i zburzyć mury wielu miast, w tym Tuluzy. Hrabia zobowiązał się do założenia uniwersytetu w Tuluzie w celu wsparcia walki z herezją i opłacenia jego wykładowców na dziesięć lat z góry. Wreszcie miał wziąć udział w wyprawie krzyżowej i walczyć 5 lat w Ziemi Świętej oraz dokonać darowizn na rzecz Kościoła.

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.Tarn [ˈtaʀn] - francuski departament położony w regionie Oksytania. Utworzony został podczas rewolucji francuskiej 4 marca 1790. Departament oznaczony jest liczbą 81.

  Konsekwencje traktatu[ | edytuj kod]

  Na mocy postanowień traktatu hrabstwo Tuluzy nie tylko utraciło połowę swojego terytorium, ale i jego reszta przeszła bezpośrednio do domeny królewskiej poprzez małżeństwo Joanny i Alfonsa i w konsekwencji bezpotomnej śmierci obojga w 1271 r. Ponadto liczne dobra oksytańskich rycerzy zostały skonfiskowane na rzecz królewskich wasali. Ci rycerze (zwani chevaliers faydits) walczyli później u boku katarów przeciw królowi i inkwizycji. Zobowiązany postanowieniami traktatu Rajmund VII musiał przyłączyć się do walki z katarami u boku wojsk królewskich. Przyczyniło się to do wyparcia heretyków do fortec na północnych stokach Pirenejów. Postanowienia umowy okazały się bardzo trudne i można uznać je za klęskę Rajmunda VII. Niemniej jednak udało mu się uzyskać przywrócenie mu tytułu hrabiego Tuluzy, a Amalryk z Montfort zrzekł się wszelkich roszczeń do ziem w południowej Francji. Z drugiej strony Rajmund nigdy nie spełnił wszystkich warunków układu, a wiele z nich wykonał dopiero po kilkukrotnym nałożeniu ekskomuniki. Jego polityka wobec katarów i króla zmieniała się wielokrotnie.

  Alfons z Poitiers (ur. 11 listopada 1220, zm. 21 sierpnia 1271, Corneto koło Sieny) — hrabia Poitiers od 1226, hrabia Tuluzy od 1249. Syn króla Francji Ludwika VIII Lwa i Blanki Kastylijskiej, brat Ludwika IX Świętego. Mąż Joanny, córki Rajmunda VII, hrabiego Tuluzy, dziedziczki hrabstwa.Traktat pokojowy – umowa międzynarodowa między dwoma lub więcej wrogimi stronami, zazwyczaj państwami lub rządami, formalnie kończąca wojnę lub konflikt zbrojny między tymi stronami. Różni się od rozejmu, który jest umową zaprzestania działań wojennych, lub kapitulacji, gdzie armia zgadza się na oddanie broni, lub zawieszenia broni gdzie strony zgadzają się na czasowe lub permanentne zaprzestanie walk.

  Dokument[ | edytuj kod]

  Pergaminowy dokument z łacińskim tekstem traktatu znajduje się w archiwum Musée de l'histoire de France. Jest to arkusz o rozmiarach 52 x 75,5 cm.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dokument traktatu
 • Warto wiedzieć że... beta

  Departament (fr. département) – jednostka podziału administracyjnego Francji, którego odpowiednikiem mógłby być powiat w Polsce, aczkolwiek rola departamentu w systemie administracyjnym jest o wiele bardziej znacząca. Na czele administracji departamentu stoi prefekt, reprezentant władzy centralnej, oraz rada generalna (conseil général) wybierana w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim. Departamenty dzielą się na mniejsze okręgi arrondissement, na czele których stoją podprefekci. W latach 70. departamenty zostały połączone w większe zgrupowania – regiony – które obejmują od 2 do 8 departamentów.
  Krucjaty (łac. crux, krzyż) – określenie religijnie sankcjonowanych wypraw zbrojnych w średniowieczu, podejmowanych przez państwa i rycerstwo głównie katolickiej Europy. Wojny te były prowadzone przede wszystkim przeciw muzułmanom, ale także przeciw poganom, chrześcijańskim heretykom, a czasami nawet przeciw samym katolikom. Choć powody tych wojen były w dużym stopniu religijne, to mieszały się one również z czynnikami politycznymi i ekonomicznymi. Krucjaty ogłaszane były głównie przez papieży, jednak czasami również przez innych władców, wspieranych przez papiestwo.
  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Aveyron – francuski departament położony w regionie Oksytania. Utworzony został podczas rewolucji francuskiej 4 marca 1790. Departament oznaczony jest liczbą 12.
  Pergamin – materiał pisarski (podłoże, na którym można pisać) wyrabiany ze skór zwierzęcych. Wytwarzanie pergaminu zwano pergaminnictwem.
  Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía = możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna. Dziś używa się go w zależności od dyscypliny (gospodarka, prawo, polityka) lub kontekstu w znaczeniu suwerenność, niezawisłość, niezależność, samorządność, (całkowita lub częściowa).
  Aude - francuski departament położony w regionie Langwedocja-Roussillon-Midi-Pireneje. Departament oznaczony jest liczbą 11.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.