• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.Most Biskupa Jordana w Poznaniu, określany też jako Most Cybiński lub Śródecki (proponowano również nazwę Most Dobrawy) – kładka pieszo-rowerowa na rzece Cybinie, w granicach administracyjnych miasta Poznania, na miejscu dawnej przeprawy.

  Trakt Królewsko-Cesarski – główny szklak turystyczny przebiegający przez Poznań. W myśl jego twórców, Trakt to pozytywna i motywująca opowieść o mieście i jego mieszkańcach. Ma ona na celu ukazać proces powstania Poznania przez pryzmat – jak określają to autorzy tego projektu – „sięgania po koronę”, czyli dążenia poznaniaków do spełnienia wyznaczonych sobie celów, a także udowodnia, że pomimo setek lat jakie minęły, nasze potrzeby niewiele się zmieniły.

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Program Trakt Królewsko-Cesarski realizowany był w latach 2005-2009 przez Urząd Miasta Poznania. Od 2009 r. koordynowany jest przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – instytucję kultury Miasta Poznania, będącą także operatorem Bramy Poznania. Program stanowi realizację założeń Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004–2013.

  Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 także książę Czech jako Bolesław IV, książę Polski od 992 roku.Kościół Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu – świątynia parafialna nawiązująca do stylu neoromańskiego znajdująca się na Jeżycach przy ul. Kościelnej 3.

  Według opisu autorów głównymi bohaterami Traktu Królewsko-Cesarskiego jest 40 pokoleń poznaniaków, wśród których znajdowali się królowie, cesarze, arystokraci, biskupi, artyści, burmistrzowie, mieszczanie i rzemieślnicy. Wszyscy oni pomimo różnych czasów w których żyją, planują, wyznaczają cele, pracują, działają, zmieniają. Ma to skłonić nad do refleksji: Czy my dziś żyjemy inaczej? Czy nasze potrzeby mimo setek lat, które minęły wiele się zmieniły?

  Mieszko II Lambert (ur. 990, zm. 10 lub 11 maja 1034) – król Polski w latach 1025–1031, książę Polski 1032–1034 z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego, a pierwszy z małżeństwa z Emnildą, księżniczką słowiańską. Przejął władzę po śmierci ojca i prawdopodobnie wypędził z kraju swoich dwóch braci. Zorganizował dwa niszczycielskie najazdy na Saksonię w 1028 i 1030. Następnie prowadził wojny obronne przeciw Niemcom, Czechom i książętom Rusi Kijowskiej. Opuścił kraj w 1031 w wyniku kolejnej wyprawy Konrada II na ziemie polskie, oraz po ataku książąt ruskich Jarosława Mądrego i Mścisława, którzy pomogli na polskim tronie osadzić jego brata Bezpryma. Następnie uszedł do Czech, gdzie został uwięziony przez księcia Udalryka. Odzyskał władzę w 1032 jako książę jednej z trzech dzielnic. Zjednoczył państwo, ale nie udało mu się odtworzyć stabilnych struktur władzy. Za jego czasów od Polski odpadły nabytki terytorialne Bolesława Chrobrego: Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, Morawy i Słowacja.Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa artystyczna powstała w 1920 roku. Ulokowana jest przy ul. Święty Marcin 87 w dawnym Domu Ewangelickim - Evangelisches Vereinhaus, zaprojektowanym w latach 1907-1908 przez architekta Johannesa z Charlottenburga.

  Orientację na Trakcie Królewsko-Cesarskim ułatwiają umieszczono wzdłuż jego osi w przestrzeni miasta bordowe tablice z ażurową koroną, która jest także logo szlaku. Pomocne przy zwiedzaniu Traktu są także foldery turystyczne, dostępne w punktach informacji turystycznej oraz na stronie internetowej. Również sama strona internetowa [www.trakt.poznan.pl] może służyć za przewodnik po Trakcie.

  Kościół Wszystkich Świętych w Poznaniu – znajdujący się na posesji ul. Grobla 1 (w sąsiedztwie placu Międzymoście) został wzniesiony w latach 1777-1783 według projektu i pod kierownictwem Antoniego Höhne jako ewangelicki kościół Świętego Krzyża.Stworzenie zestawienia władców Francji może nastręczać problemy ze względu na wątpliwości w ustaleniu początku państwa francuskiego. Zwykle przyjmuje się, iż był nim początek dynastii Kapetyngów w 987 roku.

  Spis treści

 • 1 Wątki tematyczne Traktu
 • 2 Nawiązanie historyczne
 • 3 Przebieg Traktu
 • 4 Atrakcje i zabytki na Trakcie
 • 5 Partnerzy Programu
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • 8 Zobacz też
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Wątki tematyczne Traktu[]

  W oparciu o walory kulturowe miasta wyłonione zostały cztery wątki tematyczne Traktu, podkreślające elementy decydujące o wyjątkowości Poznania. Umożliwiają one każdemu turyście wybranie interesujących go atrakcji z bogatego wachlarza propozycji kulturalnych i turystycznych Poznania.

 • Trakt Historii – "Tu zaczęła się Polska..." – Słowa Jana Pawła II wskazują na rolę Poznania, jako miejsca początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich i kształtowania się naszej tożsamości i państwowości. Przypominają jednocześnie, że w Poznaniu rozpoczęły się w pewnej mierze działania zmierzające do europejskiej integracji, poprzez wejście Polski w krąg kultury łacińskiej. Trakt historii zaprasza do zapoznania się z burzliwymi, ponad tysiącletnimi dziejami Poznania, niejednokrotnie ściśle związanymi z historią Polski i Europy. W Poznaniu miało miejsce wiele wydarzeń ważnych w historii Polski: Chrzest Polski, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - praca organiczna Wielkopolan w XIX wieku, jedyne polskie zwycięskie powstanie - Powstanie wielkopolskie i pierwszy masowy strajk przeciw panującemu w Polsce reżimowi - Poznański Czerwiec '56.
 • Trakt zabytków architektury – "Tak budował się Poznań – Trakt Pracy i Piękna". Idąc Traktem Królewsko-Cesarskim widzimy kolejne etapy rozwoju urbanistycznego miasta. Zaczynając od Komandorii i Śródki – pierwszych dzielnic Poznania, poprzez Ostrów Tumski, Stare Miasto i kończąc na Jeżycach. Możemy podziwiać różnorodność stylów architektonicznych miasta: od romanizmu do secesji. Zabytkowe obiekty stanowią pretekst do opowieści o ludziach, którzy kształtowali i kształtują wizerunek miasta.
 • "Kulturalne inspiracje - Trakt tętniący życiem (kulturalnym)... - Rozrywkowe/Kulturalne TRAKTowanie" – Wątek ten przedstawia bogactwo życia kulturalnego Poznania – miasta w którym odbywa się szereg wyjątkowych wydarzeń artystycznych unikalnych w skali krajowej a nawet europejskiej.
 • Trakt tradycji wielkopolskich – "Nie tylko pyry z gzikiem – Dobra Strawa i Zabawa". Prezentacja lokalnych zwyczajów, tradycji i wartości stanowi doskonałe uzupełnienie oferty kulturowej miasta, podkreślając jednocześnie swego rodzaju odrębność, regionalizm - tak ważne w czasach globalizacji i coraz częstszej potrzebie powrotu do źródeł, na nowo odkrywania własnych korzeni. Charakterystyczne elementy lokalnej tradycji to: gwara poznańska, obyczaje, strój, kuchnia wielkopolska; tradycje rzemieślnicze – cukiernicy, lutnicy, aptekarze; wartości – porządek, pracowitość, rzetelność, gospodarność. W Poznaniu odbywa się wiele imprez ludycznych z których najważniejsze to: Dni Świętomarcińskie - imieniny ulicy, Święto Pyry, św. Piotra i Pawła - imieniny miasta, Dni Ułana, Warkocz Magdaleny, Jarmark Świętojański, uroczysta procesja na Boże Ciało z udziałem odświętnie ubranych Bamberek Poznańskich.
 • Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.Teatr Muzyczny w Poznaniu znany do 1973 jako Operetka Poznańska rozpoczął działalność w 1956 premierą operetki Pála Ábraháma „Wiktoria i jej huzar” (20 maja).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klasztor filipinów w Poznaniu – niewielki zespół klasztorny utrzymany w stylu późnobarokowym znajdujący się na poznańskiej Śródce przy ulicy Filipińskiej.
  Władysław I Łokietek (ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261, zm. 2 marca 1333 w Krakowie) – książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu 1267-1275 (pod opieką matki), udzielne rządy razem z braćmi 1275-1288, książę brzeski i sieradzki 1288-1300, książę sandomierski 1289-1292, 1292-1300 lennik Wacława II, regent w księstwie dobrzyńskim 1293-1295, książę łęczycki 1294-1300, książę wielkopolski i pomorski 1296-1300, na wygnaniu w latach 1300-1304, od 1304 w Wiślicy, od 1305 ponownie w Sandomierzu, Sieradzu, Łęczycy i Brześciu, od 1306 w Krakowie i zwierzchnictwo nad księstwami: inowrocławskim i dobrzyńskim, 1306-1308/1309 na Pomorzu, od 1314 w Wielkopolsce, od 20 stycznia 1320 roku, król Polski (był pierwszym władcą Polski koronowanym w Krakowie, w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława), od 1327 zamiana Sieradza i Łęczycy na Inowrocław i Dobrzyń, w 1329 utrata ziemi dobrzyńskiej, w 1332 utrata Kujaw.
  Brama Poznania ICHOT, wcześniej ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego) - placówka w Poznaniu (w budowie), mająca zajmować się prezentowaniem historii Ostrowa Tumskiego. Znajduje się na Śródce w pobliżu mostu Jordana, jest połączona z Ostrowem Tumski kładką przebiegającą na rzeką Cybiną do zachodniego zachowanego przyczółku Śluzy Katedralnej. Z założenia oprócz funkcji edukacyjnych miał (w ramach rewitalizacji) przyciągnąć turystów w tą część Poznania. Jest elementem Traktu Królewsko-Cesarskiego. Zwiedzanie centrum ma być z założenia wstępem do pobytu na Ostrowie Tumskim.
  Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.
  Dni Ułana w Poznaniu – cykliczna impreza plenerowa, organizowana w Poznaniu od 1986 roku. Towarzyszy obchodom Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
  Wilhelm II (ur. 27 stycznia 1859 w Poczdamie, zm. 4 czerwca 1941 w Doorn w Holandii) – ostatni niemiecki cesarz i król Prus, przedstawiciel dynastii Hohenzollernów.
  Jan Henryk Dąbrowski, herbu Virgo Violatta Dąbrowski (ur. 2 sierpnia 1755 w Pierzchowie nad Rabą w Małopolsce, zm. 6 czerwca 1818 w Winnej Górze w Wielkopolsce) – polski generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, twórca Legionów Polskich we Włoszech, dowódca naczelny wojsk polskich w 1813, senator-wojewoda Królestwa Polskiego w 1815, generał jazdy armii Królestwa Polskiego w 1815.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.