• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tradycja  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Przyszłość - w liniowej koncepcji czasu jest to część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć. Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą.
  Rodzaje tradycji[ | edytuj kod]

  Rodzaje tradycji wg Zbigniewa Jasiewicza oraz Erica Hobsbawma:

 • genetyczna – transmisja z generacji do generacji, z fazy do fazy kultury.
 • społeczna – transmisja w linii horyzontalnej, uznane za tradycyjne elementy kultury z jednej grupy do drugiej.
 • sytuacyjna – charakteryzująca się występowaniem zakłóceń w czasie funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Może się pojawić w sytuacji, gdy człowiek przystosowuje się do nowych warunków, nie zawsze poprzez przekaz a pod wpływem warunków kształtujących swoje życie w sposób przypominający rozwiązanie z przeszłości.
 • odtwarzana/rekonstruowana – stara.
 • wynaleziona/wymyślona – nowa.
 • mieszana – połączenie nowej ze starą.
 • Perspektywy tradycji[ | edytuj kod]

  Tradycja ma to do siebie, że jest zmienna, powodem takiego procesu może być współczesna tendencja do zmian treści, formy, funkcji i życia kultury ludowej i tradycyjnej. Tradycyjne tradycje, wywodzące się z kultury ludowej z XIX wieku i I połowy XX wieku kolidują z nowymi, unowocześnionymi tradycjami, wykreowanymi w ramach rozwoju społeczeństwa. W efekcie tradycyjne tradycje przeobrażają się w mało atrakcyjne i nieaktualne w XXI wieku. Jedynym ratunkiem okazuje się konieczność zmiany ich treści i funkcjonowania, W przeciwnym razie, może to skutkować utratą pozycji i wpływów na kulturę ludową i życia społecznego, a nawet zupełnym zanikiem tradycyjnych tradycji. Zewnętrzne determinanty powodują zmiany determinantów wewnętrznych i razem zmieniają determinanty funkcjonalne

  Kultura tradycyjna – zjawisko kulturowe, mające miejsce w społecznościach osadniczych, najczęściej o zajęciu rolniczym, wykorzystujących prymitywne narzędzia pracy, odizolowanych od wpływów kultury wysokorozwiniętej, wykazujących się małą ruchliwością przestrzenną i z reguły patriarchalnym systemem rodziny. Za narzędzia transmisji w k. t. Kazimierz Dobrowolski uważa: przekazy ustne i porady praktyczne. K. t. charakteryzują się anonimowością wytworów i ponadprzeciętnym wpływem na potęgę autorytetów (zazwyczaj są to przodkowie). Dużą rolę w rozwoju k. t. odgrywa magia i religia, za pomocą których członkowie społeczności wyjaśniają niezrozumiałe dla nich zjawiska. Kultury tradycyjne dzielą się na: klasyczne (społeczności prymitywne, nie znające pisma) i chłopskie (powstały w Europie wraz z feudalizmem). Społeczność wioskowa w k. t. ma silne poczucie więzi społecznej i odrębności wobec innych wiosek, które zgodnie z mitem wartości grupowej uważane są za gorsze.Wierzenia - w antropologii: zbiór twierdzeń dotyczących zjawisk i bytów nadprzyrodzonych, niesprawdzalnych empirycznie. Wierzenia występują w każdej kulturze.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Waldemar Kuligowski, Dawid Karpiuk, Czy jesteśmy przywiązani do tradycji?, Wprost, 28 marca 2010 [dostęp 2020-04-21] (pol.).
  2. Znaczenie tradycji w dzisiejszym świecie, Pch24.pl [dostęp 2020-04-21] (pol.).
  3. tradycja - Poradnia językowa PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2020-04-27] (pol.).
  4. tradycja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-05-05].
  5. TRADYCJA | Obserwatorium Żywej Kultury, ozkultura.pl [dostęp 2020-04-21].
  6. Zofia Staszczak (red.), Słownik etnologiczny - terminy ogólne, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 354.
  7. Marta i Rudolf Šrámkovie, Tradycja - metamorfoza pojęcia, [w:] Janina Hajduk-Nijakowska i Teresa Smolińska (red.), Nowe konteksty badań folklorystycznych, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011, s. 79-83.
  8. Eric Hobsbawn, Tradycja wynaleziona, E. Hobswawn, T. Ranger (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 10-21.
  9. David E. Hunter, Philip Whitten, Encyclopedia of Anthropology, 1976, s. 381.
  10. Edward Shils, Tradition, 1981, s. 12.
  Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) – proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie w społeczeństwie. Największą rolę na tym etapie odgrywają jego rodzice, później także wychowawcy i rówieśnicy oraz instytucje (takie jak szkoła czy Kościół).Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obyczaj – forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją.
  Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Edward Shils (ur. 1 lipca 1910, zm. 23 stycznia 1995) - amerykański socjolog. Pisał na temat społecznej roli intelektualistów, o polityce oraz teorii społeczeństwa. Był profesorem uniwersytetu w Chicago. Założył i wydawał kwartalnik "Minerva", poświęcony naukoznawstwu. Shils jest autorem pracy Tradition.
  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.
  Pokolenie (generacja - łac. generatio - rodzenie, tworzenie) – w naukach społecznych i biologicznych termin posiadający kilka konotacji związanych z urodzeniem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.