• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tracker - oprogramowanie muzyczne

  Przeczytaj także...
  Amiga (hiszp. la amiga – przyjaciółka) – popularna marka komputerów produkowanych między innymi przez firmę Commodore. Po bankructwie Commodore marka została przejęta przez firmę Escom, a następnie przez Gateway. W końcu wyłoniła się samodzielna firma Amiga INC, która po bankructwie sprzedała wszelkie prawa firmie KMOS. Z kolei KMOS zmieniło nazwę na Amiga Inc.Nuta (od łac. nota, znak) – symbol ♪ - znak graficzny dźwięku muzycznego, określający jego wysokość i czas trwania.
  MIDI skrót od Musical Instrument Digital Interface – system (interfejs, oprogramowanie i zestaw komend) służący do przekazywania informacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi.

  Tracker – nazwa zbiorcza programów komputerowych przeznaczonych do komponowania muzyki z wykorzystaniem zapisu nutowego połączonego z poleceniami wywołującymi określone efekty dźwiękowe.

  W tego rodzaju programach nuty i komendy dźwiękowe układa się w formie tzw. ścieżek (ang. tracks). Ścieżki te mają (w zależności od możliwości oprogramowania) ograniczoną długość. Pojedynczy fragment kompozycji to tzw. wzorzec (ang. pattern), który później można umieścić w liście odtwarzania. Całość charakteryzuje się prostotą założenia i łatwością użycia. Zapisany utwór to moduł (ang. module), który charakteryzuje się przede wszystkim wysoką jakością przy stosunkowo małych rozmiarach, co powoduje, iż moduły stały się wręcz idealnym formatem muzyki w grach. Obecnie format mniej popularny, przede wszystkim z powodu powstania mp3, a następnie ogg.

  Ogg - format kontenera strumieni danych, opracowany przez fundację Xiph.org, stworzony by wspierać inicjatywy związane z rozwojem wolnego oprogramowania do kodowania i dekodowania multimediów.OpenMPT (początkowo jako ModPlug Tracker) – tracker napisany przez Oliviera Lapicque’a dla systemu operacyjnego Windows.

  Pierwszy tracker, jaki kiedykolwiek powstał, to prawdopodobnie The Ultimate Soundtracker, stworzony przez Karstena Obarskiego dla komputerów Amiga. Został on napisany na potrzeby firmy produkującej gry, aby uprościć tworzenie muzyki do nich. W zasadzie wszystkie inne programy tego rodzaju kopiują pierwotną architekturę Ultimate Soundtrackera, dodając jednak wiele nowych możliwości i opcji sterowania efektami specjalnymi. Są to programy takie jak m.in. ProTracker, czy NoiseTracker.

  MOD to format pliku umożliwiający przechowywanie muzyki w specyficznym formacie binarnym. Pierwotnie używał go program SoundTracker na Amigę, później powstała cała gama podobnych programów zwanych trackerami, a format pliku MOD ewoluował. Nazwa MOD utożsamiana jest z całą rodziną formatów plików zwanych modułami.MP3 ((ang.) MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm kompresji stratnej dźwięku, przetworzonego uprzednio na sygnał cyfrowy. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest zdefiniowany przez IETF w dokumencie RFC 5219.

  Zobacz też[]

 • MIDI
 • MOD
 • Chiptune
 • Moduł muzyczny • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.