• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tracheobronchoskopia

  Przeczytaj także...
  Torakochirurg jest to specjalista od zabiegów operacyjnych w obrębie klatki piersiowej, mających na celu leczenie chorób płuc, opłucnej oraz przełyku.Oskrzela (łac. bronchi; l.poj. bronchus), drzewo oskrzelowe to część układu oddechowego, położona pomiędzy tchawicą a oskrzelikami.
  Tracheotomia – otolaryngologiczny zabieg otwarcia przedniej ściany tchawicy i wprowadzenie rurki do światła dróg oddechowych i tą drogą prowadzenie wentylacji płuc. W wyniku tracheotomii zapewnia się dopływ powietrza do płuc, z pominięciem nosa, gardła i krtani.

  Tracheobronchoskopia to zabieg endoskopowy polegający na wziernikowaniu dolnych dróg oddechowych, w celach diagnostycznych lub leczniczych. Wykonywana jest przez otolaryngologów sztywnymi endoskopami. Pulmonolodzy i torakochirurdzy do endoskopii dolnych dróg oddechowych używają najczęściej miękkich endoskopów - fiberoskopów. Wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w warunkach sali operacyjnej.

  Krtań (łac. larynx) – górny odcinek układu oddechowego o 4 - 6 cm długości, nieparzysty narząd służący do wydawania dźwięków. Krtań łączy gardło z tchawicą. Krtań łączy się z gardłem za pośrednictwem wejścia do krtani (łac. aditus laryngis), a z tchawicą łączy się na poziomie górnej części trzonu C5 lub C6. Krtań ma kształt odwróconej, trójściennej piramidy o ściętym i zaokrąglonym wierzchołku oraz o dwóch ścianach przednio-bocznych i jednej tylnej.Tchawica (łac. trachea) – narząd układu oddechowego, sprężysta cewa, stanowiąca przedłużenie krtani i zapewniająca dopływ powietrza do płuc. Rozpoczyna się na wysokości kręgu szyjnego C6-C7, kończy zaś na wysokości kręgu piersiowego Th4-Th5. U swego dolnego końca, tchawica dzieli się na oskrzela główne prawe i lewe (łac. bronchus principalis dexter et sinister), pod kątem otwartym ku dołowi. Miejsce tego podziału tworzy rozdwojenie tchawicy (bifurcatio tracheae). W tym miejscu znajduje się także ostroga tchawicy (carina tracheae) rozdzielająca powietrze do płuc.

  Tracheobronchoskopia wykonywana jest w celu diagnostyki zwężeń tchawicy, oskrzeli głównych, guzów dolnych dróg oddechowych (jednoczasowe pobieranie wycinków do badań histopatologicznych), a także do usuwania (często przy użyciu lasera) zwężeń tchawicy.

  Wyróżniamy tracheobronchoskopię górną - wykonywaną przez jamę ustną, oraz tracheobronchoskopię dolną - wykonywaną u chorych po całkowitym usunięciu krtani (laryngektomia całkowita), przez przetokę tchawiczo-skórną - tracheostomię.

  Endoskopia – ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie i w weterynarii, polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam ciała).Fiberoskop - aparat służący do oglądania trudno dostępnych miejsc. Fiberoskop zbudowany jest z półsztywnego kabla światłowodowego oraz źródła światła. Najczęściej końcówka fiberoskopu daje możliwość kontrolowanej artykulacji w wielu płaszczyznach, co pozwala na skierowanie fiberoskopu w pożądanym kierunku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Endoskop – rodzaj wziernika z własnym źródłem światła, służący do wykonywania zabiegów endoskopowych. Używany jest w medycynie do oglądania wewnętrznych ścian narządów. Obraz jest przekazywany przez system soczewek lub – w przypadku fiberoskopu – włókien optycznych.
  Przetoka (łac. fistula) – w medycynie połączenie dwóch lub (rzadziej) więcej narządów powstające na skutek procesów patologicznych (również urazów), powikłań jatrogennych lub wykonane celowo za pomocą technik chirurgicznych.
  Pulmonologia (pneumonologia, dawniej ftyzjatria) - dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.
  Otorynolaryngologia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr. laryngos), gardła (z gr. pharyngos) oraz innych narządów głowy i szyi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.