• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trałowce projektu 206F

  Przeczytaj także...
  Niszczyciel min — klasa okrętów bojowych, zazwyczaj stosunkowo niewielkich (ok. 50 m długości i 500 t wyporności), przeznaczonych do selektywnego poszukiwania i zwalczania min morskich, głównie na akwenach przybrzeżnych.Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.
  ORP Mewa – trałowiec typu 206F z numerem burtowym 623. Okręt należał do 13 Dywizjonu Trałowców 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Został później przebudowany na niszczyciel min i otrzymał oznaczenie typu 206FM.

  Trałowce projektu 206F to seria polskich trałowców bazowych, nazywanych też typem Orlik od pierwszego okrętu serii, a w kodzie NATO typem Krogulec.

  Historia[]

  Wcielenie do Marynarki Wojennej 12 trałowców bazowych projektu 254, budowanych według projektu radzieckiego, pozwoliło na zastąpienie trałowców starszych typów. W celu dalszego wzmocnienia sił przeciwminowych, Dowództwo MW postanowiło zbudować drugi dywizjon trałowców nowego projektu, opracowanych tym razem w Polsce w CBKO-2. W efekcie, zamówiono 12 nowych trałowców, które uzyskały oznaczenie projektu 206F. Głównymi projektantami byli inż. Henryk Andrzejewski i inż. Dionizy Wiśniewski.

  Marynarka Wojenna w swojej historii prawie zawsze miała w swoim składzie okręty klasy trałowiec, z wyjątkiem jedynie okresu II wojny światowej 1940-45, gdy flota polska stacjonowała w Wielkiej Brytanii. Poza tym okresem, rozwojowi i działalności polskich sił morskich zawsze towarzyszyła obecność floty przeciwminowej. Trałowce były też najliczniejszą klasą okrętów bojowych w historii Marynarki Wojennej. Okręty tej klasy przeznaczone są głównie do niszczenia pól i zagród minowych na obszarze działalności Marynarki Wojennej, co umożliwia prowadzenie tam operacji przez pozostałe okręty oraz żeglugę morską. Dodatkowe przeznaczenie tych jednostek to stawianie własnych, małych zagród minowych. W okresie pokoju, zwłaszcza po II wojnie światowej, bardzo istotnym zadaniem trałowców było oczyszczanie polskiego wybrzeża z licznych postawionych tam przez walczące państwa min morskich.Okręt Rzeczypospolitej Polskiej "Jastrząb" (ORP "Jastrząb") – trałowiec bazowy projektu 206F Marynarki Wojennej PRL (JW 3907 "R", Numery taktyczne: "615", "645" i "670", nazwa potoczna "piętnastka").

  Serię 12 okrętów projektu 206F zbudowano w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Budowę rozpoczęto w 1961 roku, a poszczególne trałowce weszły do służby w latach 1963-1967. Nadano im nazwy (w nawiasach numery burtowe): OORP Orlik (613), Krogulec (614), "Jastrząb" (615), Kormoran (616), Czapla (617), Albatros (618), Pelikan (619), Tukan (620), Flaming (621), Rybitwa (622), Mewa (623) i Czajka (624). Utworzyły one 13 Dywizjon Trałowców 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu.

  Niszczyciele min projektu 206FM to seria polskich trałowców bazowych projektu 206F, gruntownie zmodernizowanych i przebudowanych na niszczyciele min.Okręt podwodny – wojskowa jednostka pływająca, konstrukcyjnie przystosowana do prowadzenia działań i operacji zarówno na powierzchni, jak i pod wodą; współcześnie jedna z głównych klas okrętów. Okręty podwodne zdolne są do samodzielnego zanurzenia i wynurzenia oraz kontrolowanego pływania pod wodą, a także do prowadzenia w tym środowisku walki oraz wykonywania zadań transportowych i rozpoznawczych.

  W latach 1989-1994 wycofano ze służby 7 trałowców tego typu, w roku 2000 wycofano kolejne 2. Pozostałe trzy: ORP Flaming, ORP Czajka i ORP Mewa zostały natomiast gruntownie zmodernizowane i przebudowane na niszczyciele min, przy czym oznaczenie projektu zmieniono na projekt 206FM.

  Trałowce projektu 206F mogły poszukiwać pól minowych za pomocą podkilowej stacji hydrolokacyjnej MG-11M. W latach 90 XX w. niektóre okręty otrzymały nowocześniejszą polską holowaną stację hydrolokacyjną SHL-200. Niszczenie min prowadzone było za pomocą trałów kontaktowych, akustycznych i elektromagnetycznych. Trałowanie można było prowadzić do prędkości 12 węzłów. Stalowy kadłub o wzmocnionej konstrukcji miał zapewnić podwyższoną odporność na wybuchy podwodne. Uzbrojenie artyleryjskie okrętów zostało ograniczone tylko do małokalibrowych armat przeciwlotniczych, które służyły także do rozstrzeliwania wytrałowanych min. W latach 80 XX w. uzbrojenie uzupełniły dwie poczwórne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu Strzała 2M, lecz nie był to już wówczas skuteczny środek walki przeciw nowoczesnym samolotom. Trałowce mogły również w ograniczonym zakresie zwalczać okręty podwodne za pomocą bomb głębinowych. Ciekawostką jest, że początkowo na trałowcach tych zamontowano importowane z Włoch (kraju NATO) silniki Fiat. Na części trałowców (614, 619, 620 i 621) zostały one później w toku eksploatacji wymienione na silniki Zgoda – Sulzer.

  9 Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (9 FOW) – flotylla Marynarki Wojennej RP w latach 1965-2006.Trałowiec – okręt specjalnie przeznaczony do oczyszczania akwenów żeglownych z min za pomocą holowanych trałów, a także do stawiania min, stąd oboczna nazwa minowiec.
 • wyposażenie trałowe:
 • trał kontaktowy MT-2
 • szybkobieżny głębokowodny trał akustyczny BGAT
 • trał elektromagnetyczny TEM-PE2, początkowo TEM-52M
 • Zobacz też[]

 • lista trałowców Marynarki Wojennej
 • niszczyciel min projektu 206FM • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bomba głębinowa – broń morska, przeznaczona do rażenia okrętów podwodnych znajdujących się w zanurzeniu. Do czasów II wojny światowej był to główny środek zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), później jego rola malała i obecnie ma już raczej znaczenie historyczne.
  9K32 Strieła-2 (ros. 9К32 "Стрела-2" – strzała, kod NATO SA-7A "Grail") – radziecki ręczny przeciwlotniczy pocisk rakietowy klasy "ziemia-powietrze" i "woda-powietrze", używany w wojskach Układu Warszawskiego od roku 1968. Radzieckie oznaczenie zestawu to 9K32, a pocisku – 9M32.
  Stocznia Gdynia S.A. – stocznia morska w Gdyni powstała w 1922 roku. Od 2009 roku w stanie likwidacji - nie prowadzi działalności produkcyjnej. Jako stocznia produkcyjna wybudowała ponad 600 statków o coraz większej złożoności konstrukcyjnej i tonażu. Utrzymywała własne Biuro Projektowe współpracujące z Politechniką Gdańską i z Centrum Techniki Okrętowej. Posiadała certyfikat jakości ISO 9001. Zajmowała 100 ha przy kanale portowym Portu Gdynia. Obecnie jej tereny wykorzystywane są przez Stocznię Crist, Stocznię Remontową Vistal i inne firmy produkcyjne oraz przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.
  Trał akustyczny – trał do zwalczania min morskich wytwarzającym silne pole akustyczne, o charakterystyce podobnej do szumów wytwarzanych przez silnik, śrubę i kadłub jednostki pływającej. Pole to powoduje wybuch min z zapalnikiem akustycznym. Początkowo trał akustyczny był mocowany w dziobowej części trałowca, obecnie najczęściej są holowane za rufą okrętu lub za śmigłowcem.
  FIAT, Fabbrica Italiana di Automobili Torino – włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie. Znany głównie z produkcji pod swoją marką popularnych samochodów osobowych i dostawczych.
  Trał morski – urządzenie holowane za trałowcem (lub helikopterem) służące, w zależności od typu, do odcinania liny kotwicznej miny morskiej (minliny) lub zniszczenia miny przez pobudzenie jej zapalnika i detonację na miejscu.
  Kod NATO (ang.) NATO reporting names – system oznaczeń NATO dla uzbrojenia i sprzętu wojskowego produkcji ZSRR, krajów bloku wschodniego oraz innych państw.

  Reklama