• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trójkąt dyjski

  Przeczytaj także...
  Państwo wielkomorawskie (także Wielkie Morawy - cz. Velká Morava, słow. Veľká Morava, łac. Magna Moravia lub Rzesza Wielkomorawska - cz. Velkomoravská říše, słow. Veľkomoravská ríša) – średniowieczne państwo słowiańskie.Rezerwat przyrody Cahnov – Soutok (cz. Přírodní rezervace Cahnov – Soutok) – rezerwat przyrody w Czechach, w kraju południowomorawskim, w powiecie Břeclav. Powstał 28 grudnia 1949 i obejmuje 13,46 ha powierzchni w granicach CHKO Palava.
  Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.

  Trójkąt dyjski (cz. Dyjský trojúhelník, Moravskodyjský trojúhelník, dawniej Podyjský roh) – obszar na południu Czech, u zbiegu granic z Austrią i Słowacją. Jeden z trzech skrawków Dolnej Austrii przyłączonych do Czechosłowacji po rozpadzie monarchii habsburskiej. Niekiedy bywa włączany do innego z tych skrawków – pobliskiej Ziemi Valtickiej, z którą jednak nie graniczy.

  Morawa (cz. i sł. Morava, niem. March, węg. Morva) – rzeka na Morawach, we wschodniej Austrii i zachodniej Słowacji, dopływ Dunaju. Długość – 352 km, w tym 242 km w Czechach, 40 km jako granica czesko-słowacka i 70 km jako granica słowacko-austriacka. Powierzchnia zlewni – 26 658 km², w tym:Państwo Samona – najstarsze znane państwo zachodniosłowiańskie. Istniało w latach 623–660 (zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661), obejmując tereny przyszłych Czech, Moraw, Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Karnioli, a także część zachodnich Węgier, zachodniej i środkowej Słowacji oraz Śląsk i Łużyce.

  Trójkąt dyjski leży w widłach dolnej Dyi i Morawy. Obszar jest niezamieszkany, trudno dostępny, stanowią go podmokłe nadrzeczne łęgi porośnięte lasem i pocięte korytami strumieni.

  Obszar w widłach Dyi i Morawy należał do państwa Samona, później do państwa wielkomorawskiego, od X wieku – do Królestwa Czech, a od XI wieku – do Marchii Wschodniej, późniejszej Austrii. Mocą traktatu w Saint Germain z 10 września 1919 roku część gmin katastralnych Hohenau an der March (cz. Cáhnov) i Rabensburg (cz. Ranšpurk) – bezludny obszar o powierzchni 30 km² – została 31 lipca 1920 włączona do Czechosłowacji. Dziś należy do miast Břeclav i Lanžhot w powiecie Břeclav kraju południowomorawskiego.

  Vitorazsko (pol. Ziemia Witoraska, niem. Weitraer Gebiet) - obszar na południu Czech, przy granicy z Austrią. Jeden z trzech skrawków Dolnej Austrii przyłączonych do Czechosłowacji po rozpadzie monarchii habsburskiej.Hohenau an der March (cz. i słowac. Cáhnov) – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf. Leży nad Morawą.

  Zobacz też[]

 • Ziemia Witoraska,
 • Ziemia Walcicka,
 • rezerwat przyrody Cahnov - Soutok.
 • Bibliografia[]

 • České Rakousy – český územní zisk ze dne 31. 07. 1920 (cz.) ISSN 1803-4306
 • Convention between the Austrian and Czechoslovak Republics concerning the delimitation of the frontier between Austria and Czechoslovakia and various questions connected therewith, signed at Prague March 10, 1921 (ang.)
 • March-Thaya-Auen (niem.)
 • Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.Dyja (czes. Dyje, niem. Thaya) – rzeka w Masywie Czeskim, w Austrii i Czechach, w zlewisku Morza Czarnego, najdłuższy prawy dopływ Morawy, o długości 235 km, począwszy od miejscowości Raabs an der Thaya, gdzie następuje połączenie składających się na nią dopływów:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Brzecław (czes. Břeclav, niem. Lundenburg) to miasto w kraju południowomorawskim w Czechach, 50 km na południowy wschód od Brna. Leży w pobliżu granicy z Austrią i Słowacją nad rzeką Dyją, ma powierzchnię 87,17 km² i około 26000 mieszkańców.
  Marchia Wschodnia (Marchia Saska) – marchia utworzona w 937 roku przez Ottona I na południowo-wschodnich rubieżach Saksonii obejmująca terytorium od gór Harz po rzeki Soławę i Muldę. Celem marchii był podbój graniczących z nią ziem słowiańskich. Po zajęciu Łużyc w 963 roku marchia ta graniczyła bezpośrednio z państwem polskim. Jej władcą był margrabia Gero (zm. 965). Po jego śmierci, w roku 966, cesarz Otton podzielił marchię na 6 części.
  Dolna Austria (Niederösterreich) – kraj związkowy w północnej Austrii. Graniczy z Czechami, Słowacją, Burgenlandem, Styrią, Górną Austrią oraz otacza kraj związkowy Wiedeń. Stolicą landu jest Sankt Pölten. Krajobrazowo dzieli się na:
  Lanžhot - miasto na Morawach, w Czechach, w kraju południowomorawskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 5 486 ha, a liczba jego mieszkańców 3 713 osób.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Kraj południowomorawski (czes. Jihomoravský kraj), do 30 maja 2001 kraj brneński – region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa, położony w południowej części krainy historycznej Morawy. Od południa graniczy z austriackim regionem Dolna Austria, od południowego wschodu ze słowackimi regionami kraj trenczyński i kraj trnawski, od północnego wschodu z krajem zlińskim i krajem ołomunieckim, od północy z krajem pardubickim, a od zachodu z krajem Vysočina. Jego obszar wchodzi w skład okręgu terytorialnego o tej samej nazwie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.