• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

  Przeczytaj także...
  Ubezpieczenie – umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

  Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnychzakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.

  Uzyskanie członkostwa wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata – z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia.

  Zakłady ubezpieczeń w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych mają w Polsce obowiązek i wyłączne prawo używania w nazwie wyrazów „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych”.

  Przypisy

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Małgorzata Rutkowska: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych : społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14389-4. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.