• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Towarzystwo klasyfikacyjne

  Przeczytaj także...
  Cypr (Republika Cypryjska) – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej.International Association of Classification Societies (IACS) (pol.: Międzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych) - organizacja skupiająca znane towarzystwa klasyfikacyjne, którego celem działalności jest współpraca, konsultacja i koordynacja podejmowanych działań w branży okrętowej.
  Rzeczoznawstwo - ocena stanu technicznego (np. rzeczoznawstwo samochodowe) lub wartości obiektu (np. rzeczoznawstwo majątkowe). Wynikiem oceny jest tak zwany operat.

  Towarzystwo klasyfikacyjne – państwowa lub prywatna organizacja rzeczoznawcza zajmująca się głównie klasyfikacją jednostek pływających. Zwykle ma placówki i przedstawicielstwa w najważniejszych portach na całym świecie i zatrudnia inspektorów i rzeczoznawców.

  Nadzór nad nowo budowaną jednostką jest sprawowany dwuetapowo poprzez:

  Southampton – miasto portowe, położone na południu Anglii w hrabstwie ceremonialnym Hampshire, w dystrykcie (unitary authority) Southampton. W 2001 roku miasto liczyła 234 224 mieszkańców.Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  1. zatwierdzanie dokumentacji,
  2. przegląd zasadniczy.

  Istniejące jednostki pływające są poddawane przeglądom konwencyjnym oraz klasyfikacyjnym poprzez przeglądy:

  1. przegląd roczny,
  2. przegląd pośredni (2 lub 3 przegląd roczny od odnowienia klasy),
  3. przegląd dla odnowienia klasy (5 przegląd roczny).

  Do trzech największych towarzystw klasyfikacyjnych pod względem ilości statków należą, LR, DNV oraz ABS. Są to towarzystwa tworzące tak zwaną wielką trójcę. Najbardziej renomowane towarzystwa zrzeszone są w International Association of Classification Societies, IACS, lub zostały uznanę przez Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa na Morzu, EMSA.

  Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu, European Maritime Safety Agency (EMSA), powstała po katastrofie tankowca Erika. Agencja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na morzu, zmniejszenie ilości katastrof morskich oraz zanieczyszczeń środowiska pochodzących od statków. Cele te realizowane są poprzez fachową pomoc Komisji Europejskiej w zakresie wymagań technicznych stawianych statkom.Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń:

  Najważniejsze towarzystwa klasyfikacyjne[]

  Przypisy

  1. LR przewiduje przeniesienie centrali do Southampton w 2009 roku
  2. uznanie obejmuje administrację Grecji i Cypru
  3. w ograniczonym zakresie
  4. od 2004 roku w grupie Bureau Veritas
  5. uznanie tylko dla Portugalii
  6. stowarzyszony z IACS

  Linki zewnętrzne[]

 • IACS
 • EMSA
 • Bureau Veritas (BV) – francuskie towarzystwo klasyfikacyjne z siedzibą centrali w Paryżu, powstałe w 1828 roku w Antwerpii pod nazwą Bureau de Renseignement pour les Assurances Maritimes.Port morski – rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa. Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz związana z nimi infrastruktura portowa. Jest podstawowym punktem umożliwiającym żeglugę, transport morski i ruch pasażerski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama