• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu

  Przeczytaj także...
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Zapiski Historyczne - czasopismo historyczne, poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. Ukazuje się od 1908. Jego wydawcą jest Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Redaktorem naczelnym jest Bogusław Dybaś.
  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) - jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2005-2006 KPBC była finansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w chwili obecnej przez UMK i partnerów. W latach 2007-2008 korzystała z grantu MKiDN dla stworzenia nowej kolekcji Baltica i poszerzania zasobu Pommeranica.
  Tablica na budynku Hotelu "Pod Trzema Koronami" upamiętniająca założenie Towarzystwa Naukowego w Toruniu
  Tablica Towarzystwa Naukowego na budynku przy ulicy Wysokiej 16 w Toruniu

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu (TNT) - pierwsze polskie stowarzyszenie naukowe na Pomorzu, istnieje od 1875 roku.

  Andrzej Stefan Woszczyk (ur. 2 marca 1935 w Chorzelach, zm. 17 lipca 2011 w Bydgoszczy) – polski astronom specjalizujący się w astrofizyce.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Historia[]

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu założone zostało w 1875 r. i służy rozwojowi nauki i kultury. Początkowo, w okresie zaborów, służyło przede wszystkim sprawie narodowej, badając i dokumentując polskość ziemi pomorskiej. W 1881 r. Towarzystwo rozpisało konkurs na "Opis miasta Torunia", mający zawierać informacje o założeniu i historii miasta, miejscowych podaniach i legendach oraz "życiu i zarobkowaniu mieszczan toruńskich za czasów polskich" w tym dziejów cechów. Istotną częścią pracy miał być spis wszystkich polskich instytucji funkcjonujących w mieście zawierający dane o ich historii i działalności. Później, oprócz aktywności naukowej i wydawniczej współuczestniczyło w tworzeniu ważnych instytucji kultury polskiej, jak Książnica Miejska i Muzeum. Dążyło do powstania uniwersytetu w Toruniu.

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).Andrzej Radzimiński (ur. 4 kwietnia 1958 w Lubawie) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowieczna i naukach pomocniczych historii, profesor nauk humanistycznych, w latach 2008–2012 rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Obecnie, kontynuując dorobek przeszłości, Towarzystwo prowadzi prace badawcze, publikuje ich wyniki, popularyzuje wiedzę o dziejach Torunia i całego Pomorza. Wydaje m.in.: materiały źródłowe do dziejów Polski Północnej, wielkie monografie historyczne Torunia i Pomorza, opracowania naukowe z różnych dziedzin wiedzy a także periodyk Zapiski Historyczne. W swoich publikacjach, zgodnie z prawdą dziejową, ukazuje kulturę materialną i duchową Polski Północnej jako wspólny dorobek Polaków i Niemców. W ten sposób dąży do przełamania stereotypów i służy przyszłej współpracy w zjednoczonej Europie.

  Pomorze – kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu (kasz./pom. Pòmòrskô, Pòmòrzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern) wywodzi się od geograficznego położenia regionu ,"kraina leżąca nad morzem czyli blisko morza" lub "ziemia «sięgająca» aż po morze".Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski w latach 1772–1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą Rosji, Prus i Austrii dokonała na ich rzecz cesji części swojego terytorium jako wynik przegranej wojny bądź pod groźbą użycia siły.

  Struktura organizacyjna[]

  Wydziały[]

 • Wydział I - Historyczny
 • Komisja Historyczna
 • Wydział II - Filologiczno-Filozoficzny
 • Komisja Filologiczna
 • Komisja Filozoficzna
 • Komisja Historii Sztuki i Konserwatorstwa
 • Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa
 • Wydział III - matematyczno-przyrodniczy
 • Wydział V - Teologiczny
 • Wydział VI - Ekonomii i Biznesu
 • Prezesi[]

 • prof. dr hab. Andrzej Woszczyk (2003-2011)
 • prof. dr hab. Jan Kopcewicz (2012-2014)
 • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (od 2014)
 • Przypisy

  1. http://www.tnt.torun.pl/o-nas,struktura,zarzad.html
  2. Kurjer Warszawski, red. J. Szymanowski, 1881, nr 278, s. 4

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona www Towarzystwa
 • Seria Fontes - Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Kopia cyfrowa w KPBC.
 • Czasopismo Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Kopia cyfrowa w KPBC.
 • Zapiski Historyczne,
 • Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Kopia cyfrowa w KPBC. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.