Towaroznawstwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Towaroznawstwonauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

Jako kierunek studiów towaroznawstwo oferuje zdobywanie zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i laboratoryjnej, chemicznej, technicznej i przyrodniczej.

Dyscyplina naukowa[ | edytuj kod]

Towaroznawstwo jest jedną z czterech dyscyplin nauk ekonomicznych (obok ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu). Od kilku lat występuje spór pomiędzy przedstawicielami nauk ekonomicznych oraz przedstawicielami nauk rolniczych o klasyfikację towaroznawstwa do jednej z tych dwóch dziedzin nauki. Obecny stan klasyfikacji towaroznawstwa do nauk ekonomicznych istniał od początku istnienia dyscypliny ‘towaroznawstwo’, a kierunki te przed II wojną światową powstawały wyłącznie na uczelniach ekonomicznych.

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Encyklopedia towarowa – dwutomowa, polska encyklopedia ekonomiczna poświęcona towaroznawstwu, która wydana została w latach 1929-1930 w okresie II RP w Wilnie.

Kierunek: Towaroznawstwo[ | edytuj kod]

Wydziały uczelni w Polsce, które kształcą studentów na kierunku „Towaroznawstwo”:

 • uczelnie ekonomiczne
 • Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • wydziały o charakterze ekonomicznym na pozostałych uczelniach:
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • Wydział Zarządzania – Politechniki Rzeszowskiej
 • wydziały o profilu pozaekonomicznym na pozostałych uczelniach
 • Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Kolegium Towaroznawstwa Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Wydział Nauk o Żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • inżynieria materiałowa
 • zarządzanie jakością
 • Encyklopedia towarowa
 • II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – państwowa politechnika, uczelnia techniczna o profilu technicznym w Rzeszowie. Pierwsza samodzielna uczelnia na Rzeszowszczyźnie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 960. pośród wszystkich typów uczelni.
  Warto wiedzieć że... beta

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie – państwowa wyższa uczelnia w Krośnie, utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Od 7 sierpnia 2012 roku nosi ona imię Stanisława Pigonia.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).
  Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne oraz usługi.
  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - jeden z kilkunastu wydziałów tej uczelni. Jako jedyny posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (z dziedziny rybactwo oraz z dziedziny technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.
  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (WE) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego kształcący administratywistów i ekonomistów, w tym towaroznawców, a także prowadzący badania naukowe w dyscyplinach obejmujących prowadzone kierunki studiów. Wydział wydaje dwa czasopisma: Central European Review of Economics and Finance oraz Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Jurnal of Commodity Science.
  Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej ponad 20 tys. osób na 36 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym utworzona w 1955 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza.

  Reklama