• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Toruńskie Przymierze Protestanckie

  Przeczytaj także...
  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Toruniu – zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP znajdujący się w Toruniu.
  Święto Reformacji, Pamiątka Reformacji – jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Kościoły protestanckie, obchodzone 31 października.

  Toruńskie Przymierze Protestanckie – forum współpracy Kościołów protestanckich o charakterze ewangelikalnym, działających na terenie Torunia. W skład Przymierza wchodzą:

 • Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów,
 • Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan,
 • Zbór Kościoła „Chrystus dla Wszystkich”,
 • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego.
 • Jedną z inicjatyw Przymierza są wspólne obchody corocznego Święta Reformacji.

  Zbór Kościoła "Chrystus dla Wszystkich", wejście: ul. Marii Panny


  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnego, moralności i własne zasady prawne.

  Linki zewnętrzne[]

 • Toruński Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, strona oficjalna
 • Toruński Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, strona oficjalna
 • Toruński Zbór Kościoła "Chrystus dla Wszystkich", strona oficjalna
 • Toruński Zbór Kościoła Zielonoświątkowego, strona oficjalna
 • U siebie. Szkic o protestanckim Toruniu
 • Alians Ewangeliczny w Polsce, strona oficjalna
 • Poewangelicki kościół pw. Trójcy Świętej w Toruniu – budynek znajdujący się pośrodku Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. Wcześniej na tym miejscu stał gotycki Ratusz Nowomiejski, zamieniony w 1668 na kościół ewangelicki (luterański) pod wezwaniem Trójcy Św. Na skutek złego stanu technicznego przystąpiono w 1818 roku do jego rozbiórki. W 1824 ukończono budowę obecnego, w tzw. stylu arkadowym (Rundbogenstil), z klasycystycznym wnętrzem, według projektu dostarczonego przez Wyższą Deputację Budowlaną opracowanego prawdopodobnie z dużym udziałem Karla Friedricha Schinkla. Do 1927 roku w budynku znajdował się kościół ewangelicko-unijny, odtąd do 1939 pełnił on funkcję cerkwi prawosławnej św. Mikołaja. Po II wojnie światowej w budynku urządzono magazyny. W 1994 roku dokonano renowacji, w latach 1993-1999 odbywał się w nim Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Od początku XXI wieku w budynku zboru odbywają się się coroczne obchody Święta Reformacji, organizowane przez kościoły ewangeliczne, zrzeszone w Toruńskim Przymierzu Protestanckim. W 2005 roku odnowiona została wieża dawnego kościoła, a także elewacja zachodnia, natomiast na początku 2006 roku elewacja południowa i północna.Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu – toruńska protestancka wspólnota chrześcijańska, o charakterze ewangelicznym, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 34 (dzielnica Podgórz).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zbór Kościoła "Chrystus dla Wszystkich" w Toruniu – ewangeliczna wspólnota chrześcijańska mająca siedzibę w Toruniu, przy ulicy Marii Panny 13, będąca częścią Kościoła "Chrystus dla Wszystkich" w Polsce i należąca do Toruńskiego Przymierza Protestanckiego.
  Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu – ewangeliczna wspólnota chrześcijańska mająca siedzibę w Toruniu, przy ulicy Myśliwskiej 2 (dzielnica: Wrzosy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.