• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Toruń  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12]
  Przeczytaj także...
  Burmistrzowie i prezydenci Torunia - prezydenci, nadburmistrzowie, burmistrzowie, zarządcy komisaryczni oraz przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej Torunia na przestrzeni lat.Powiat aleksandrowski – powiat ziemski w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Aleksandrów Kujawski.
  Opieka zdrowotna[]
  Siedziba kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON oraz delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia

  W Toruniu znajduje się kilkadziesiąt placówek ochrony zdrowia, w tym 6 szpitali, ponadto miasto jest siedzibą wojewódzkiego, kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON; znajduje się tu delegatura NFZ dla byłego województwa toruńskiego oraz Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który sprawuje nadzór i kontrolę nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej, powołanymi przez Samorząd Województwa. Siedzibę w mieście mają również samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska czy pielęgniarek i położnych – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Do 2009 roku miasto było również siedzibą samorządu lekarzy weterynarii, czyli Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

  Zespół staromiejski Torunia – najstarsza część Torunia, składająca się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego.Łabiszyn (niem. Labischin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, będącego subregionem Pojezierza Wielkopolskiego. Przez miasto przypływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.

  Ponadto w mieście siedzibę mają oddziały, wydziały zamiejscowe, placówki i delegatury: Inspektoratu Farmaceutycznego, Inspektoratu Weterynarii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i inne

  Szpitale[]

  Szpitale podległem Samorządowi Województwa[]

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera, po połączeniach toruńskich placówek w 2010 i 2013 roku w jego strukturze znajdują się 4 szpitale, Regionalne Centrum Stomatologii, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz kilkanaście zespołów poradni oraz 5 wojewódzkich przychodni. Pod koniec 2015 roku rozpocznie się zakrojona na szeroką skale rozbudowa szpitala. W placówce funkcjonuje jedyny w województwie Bank Mleka Kobiecego
 • Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych (połączenie 8 XI 2010)
 • Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Obserwacyjno-Zakaźny (połączenie 31 XII 2012)
 • Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Psychiatryczny (dawny Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego, połączenie 31 XII 2012)
 • Szpital miejski:

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk mieści się przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. Powstał 20 listopada 1948 roku jako Państwowy Instytut Matematyczny. W 1952 roku został włączony do Polskiej Akademii Nauk. Jest instytucją ogólnopolską i poza Warszawą posiada ośrodki w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Prowadzi studia doktoranckie w zakresie matematyki.Jan Karol Chodkiewicz herbu własnego (ur. 1560, zm. 24 września 1621 r. w Chocimiu) – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, w 1596 mianowany podczaszym litewskim, hrabia na Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611). Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w.
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika wraz z Zespołem Poradni Przyszpitalnych. W szpitalu pod koniec 2015 roku planuje się otwarcie Banku Komórek Macierzystych
 • Szpital niepubliczny:

 • Szpital Specjalistyczny Matopat
 • Szpital Citomed (w budowie)

 • Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.

  Inne[]

  Placówki opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa[]

 • Regionalne Centrum Stomatologii (powstało na bazie dawnego Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologi oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSzZ, połączenie 8 XI 2010)
 • 10 Poradni i przychodni regionalnego centrum stomatologii
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego z 9 zespołami ratunkowymi (połączenie 31 XII 2012)
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 • Przychodnia Medycyny Pracy Nr 1
 • Przychodnia Medycyny Pracy Nr 2
 • Przychodnia Medycyny Pracy Nr 3
 • Akademicka Przychodnia Lekarska
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Wybrane inne placówki opieki zdrowotnej w Toruniu
  Centrum Rehabilitacji OrtusHospital
  Lecznice Citomed


  Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Pozostałe[]

 • Miejska Przychodnia Specjalistyczna
 • Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
 • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
 • Lecznice Citomed (największy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w regionie)
 • Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” (dawny Obwód Lecznictwa Kolejowego)
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
 • W Toruniu funkcjonują ponadto 4 placówki opieki paliatywnej:

  Kosma Tadeusz Złotowski (ur. 14 stycznia 1964 w Bydgoszczy) – polski dziennikarz, polityk, samorządowiec, były prezydent Bydgoszczy, senator VI kadencji, poseł na Sejm III i VII kadencji.Arriva RP Sp. z o.o. – polski prywatny przewoźnik kolejowy świadczący usługi na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, i warmińsko-mazurskiego. Spółka należy do koncernu Deutsche Bahn.
 • Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „ŚWIATŁO”
 • Hospicjum dla dzieci „NADZIEJA”
 • Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
 • Zakład dla pacjentów w stanie wegetatywnym prowadzony przez fundację „Światło"
 • Bezpieczeństwo publiczne[]

  Komenda Miejska Policji w Toruniu
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

  Na terenie Torunia istnieją wojewódzkie i miejskie instytucje dbające o bezpieczeństwo zarówno w mieście, jak i w powiecie oraz w województwie. Dyspozytorzy powyższych służb pełnią dyżury w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącym się przy ulicy Legionów 70/76 (siedziba Państwowej Straży Pożarnej). Centrum przyjmuje zgłoszenia numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999

  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. – firma zajmująca się produkcją pierników i wafli różnego rodzaju z siedzibą w Toruniu.

  Policja[]

  W Toruniu znajduje się Miejska komenda Policji. Jednostka ta oprócz miasta Torunia obejmuje także obszar powiatu toruńskiego. Siedziba komendy znajduje się przy ulicy Grudziądzkiej 17. W jej skład wchodzą:

  1. Komisariat Policji – Toruń Śródmieście
  2. Komisariat Policji – Toruń Rubinkowo
  3. Komisariat Policji – Toruń Podgórz
  4. Komisariat Policji w Chełmży
  5. Komisariat Policji w Lubiczu
  6. Komisariat Policji w Toruniu (wodny), mieszczący się w Porcie Zimowym przy ulicy Popiełuszki – to jedyny tego typu komisariat w województwie
  7. Komisariat Policji w Dobrzejewicach – w budowie

  Państwowa Straż Pożarna[]

  Na terenie Torunia swoją siedzibę ma Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej mieszcząca się w centrum miasta przy ulicy Prostej 32, a także Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP i Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast przy ulicy Legionów 70/76 umieszczono Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, której podlegają bezpośrednio następujące jednostki:

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Hipermarket – duży sklep wielkopowierzchniowy, często też ze względu na swoje rozmiary znajdujący się na obrzeżach miasta. Hipermarket w ścisłym tego znaczeniu to sklep (market) o bardzo dużej powierzchni, sprzedający szeroki asortyment towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące, produkty FMCG (produkty szybkozbywalne z ang. Fast Moving Consumer Goods). Przyjmuje się że hipermarket ma powierzchnię przekraczającą 2,5 tys m².
  1. Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 (Chełmińskie Przedmieście)
  2. Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 (Podgórz)
  3. Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 (Bielawy)
  4. Ratowniczo-Gaśnicza w Chełmży.
  Bezpieczeństwo publiczne w Toruniu
  Punkt pomocy i informacji Straży Miejskiej
  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
  Stacja Pogotowia Ratunkowego (główna siedziba)
  Kamera miejskiego monitoringu w parku
  Siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1


  Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakonie templariuszy, zakonie joannitów), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów (np. Order Krzyża Ziemi Maryjnej). Wielki mistrz posiadał szerokie kompetencje w sprawach dotyczących zakonu lub bractwa jako całości. Stanowisko wielkiego mistrza było obsadzane w drodze wyboru spośród członków danej organizacji.Jan Andrzej Klawiter (ur. 10 listopada 1950 w Rumi) – polski polityk, chemik i samorządowiec, były burmistrz Rumi, poseł na Sejm VIII kadencji.

  Straż Miejska[]

  W Toruniu funkcjonuje Straż Miejska, w skład której wchodzi kilka wydziałów, m.in. Prewencyjno – Interwencyjny i Dzielnicowy. W strukturach toruńskich strażników działa również: eko-patrol, sekcja psów służbowych, zespół ds. profilaktyki i komunikacji społecznej oraz zespół ratowników medycznych. Oprócz podstawowych zadań Straży Miejskiej, do których należy m.in. utrzymywanie porządku na terenie miasta, organizuje ona także zajęcia edukacyjno – profilaktyczne skierowane do młodzieży szkolnej na terenie Torunia. Siedziba komendy znajduje się przy ulicy Grudziądzkiej 157.

  Blok mieszkalny – potoczna nazwa wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powtarzalnych segmentach, wyróżniającego się wybitnie prostą formą.Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości TWSP – niepubliczna szkoła wyższa, utworzona w Toruniu na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku. Uczelnia posiada uprawnienia na przeprowadzanie studiów zawodowych na 3 kierunkach. Do wykazu niepaństwowych uczelni zawodowych MEN została wpisana pod nr 203. Dnia 3 października 2009 roku szkoła po raz pierwszy zainaugurowała rok akademicki.

  Pogotowie ratunkowe[]

  Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu ma swoja siedzibę w centrum miasta przy ulicy Grudziądzkiej 47-51. Jednostka ta od 2012 roku funkcjonuje w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Stacja dysponuje dziewięcioma zespołami ratunkowymi (3 specjalistyczne i 6 podstawowych)

  Monitoring miejski[]

  Uzupełnieniem bezpieczeństwa w mieście oprócz wyżej wymienionych służb jest toruński monitoring miejski działający od 2000 roku. Kamery monitoringu rozmieszczone są na terenie całego miasta. Łączna ich liczba aktualnie wynosi 268, a w 2016 roku toruński monitoring zostanie rozbudowany o 27 dodatkowych obiektywów. Warto wspomnieć, że dodatkowym wsparciem dla monitoringu miejskiego są kamery instalowane przez toruńskie spółdzielnie mieszkaniowe, w ramach monitoringu osiedlowego. Materiały z kamer przekazywane są do Centrum Monitoringu przy ulicy 70/76 Legionów.

  Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.Fort Kolejowy w Toruniu (zwany również jako Fort XVI Twierdzy Toruń) - fort artyleryjski, przystosowywany do obrony okrężnej, położony w Toruniu na ulicy Rudackiej (osiedle Rudak). Budowa fortu trwała w latach 1863-1866. Nazwa obiektu w języku niemieckim brzmi Eisenbahnfort.
  Pojazd Straży Ochrony Kolei w Toruniu

  Inne instytucje[]

  W Toruniu siedzibę mają także oddziały wojewódzkie, wydziały zamiejscowe, placówki i posterunki, takich służ jak: Izba celna (jest jedną z 16 izb celnych w Polsce, powstała w 2002 roku i obejmuje teren całego województwa kujawsko-pomorskiego), Urząd Celny (podlega bezpośrednio Izbie Celnej w Toruniu, wchodząc w jej skład), WOPR (w okresie letnim poprzez patrole motorowodne dba o bezpieczeństwo mieszkańców Torunia, Grudziądza, Brodnicy i Chełmży), Centrum szkoleniowe dla strażaków (powstaje w Łubiance pod Toruniem i będzie służyło podnoszeniu kwalifikacji i poprawie umiejętności zawodowych strażaków oraz druhów z OSP w zakresie różnych specjalizacji), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Państwowej Straży Rybackiej i Straż Ochrony Kolei

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Garnizon toruński[]

   Osobny artykuł: Garnizon Toruń.
  Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii na toruńskim poligonie

  Garnizon toruński swoim zasięgiem obejmuje kilka powiatów we wschodnio-południowej części województwa kujawsko-pomoskiego (m.in. toruński, aleksandrowski, włocławski, lipnowski) i należy do jednego z największych w tym regionie. Największe miasta na terenie tego garnizonu to Toruń oraz Włocławek. Komenda garnizonu mieści się przy ulicy Sobieskiego (CSAiU).

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Biedronka – sieć sklepów dyskontowych należących do spółki akcyjnej Jeronimo Martins Polska (JMP), której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins.

  Uczelnie wojskowe[]

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema – jednostka szkoleniowa Wojska Polskiego. Powstała 22 kwietnia 2002 roku. Centrum kontynuuje tradycje bojowe oraz historyczne 22 jednostek i instytucji związanych ze szkolnictwem artylerii i uzbrojenia.
 • Ośrodek Strzelców Wyborowych
 • Warto dodać, że w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działa Zakład Historii Wojskowej. Prowadzi on unikatową specjalizację – „Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych”, to drugi taki kierunek w Polsce na uczelni cywilnej.

  Nieszawa (niem. Nessau) – miasto i gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, położone na lewym brzegu Wisły w jej pradolinie, na krańcach Kujaw, w połowie drogi między Włocławkiem i Toruniem.Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy (kod IATA: GDN, kod ICAO: EPGD) – międzynarodowy port lotniczy położony w gdańskiej dzielnicy Matarnia nieopodal wsi Rębiechowo, od której wzięło swoją pierwotną nazwę, w dogodnej lokalizacji od centrów miejskich Gdańska (10 km), Sopotu (10 km) i Gdyni (23 km). Port położony jest niedaleko trójmiejskiej obwodnicy oraz przy skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych. W promieniu 100 km od niego mieszka ok. 2,5 mln osób. Gdańskie lotnisko stanowi także lotnisko zapasowe dla warszawskiego Lotniska Chopina.
  Pomniki związane z wojskiem w Toruniu
  Pomnik Kotwica na Bulwarze Filadelfijskim, upamiętniający powstanie w 1921 roku pierwszej polskiej Oficerskiej Szkoły Marynarki w Toruniu
  Pomnik Artylerii Polskiej na placu Towarzystwa Miłośników Torunia, uzupełniony w 1993 roku o tablicę pamiątkową Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu

  Jednostki wojskowe[]

 • 1. Baza Materiałowo-Techniczna – jest jednostką logistyki stacjonarnej, jedyną o takim charakterze w Siłach Zbrojnych RP, w skład której wchodzą:
 • Warsztaty techniki lotniczej
 • 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy im. gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza
 • Skład numer 2
 • 6. Samodzielny Oddział Geograficzny im. płk dypl. inż. Tadeusza Zieleniewskiego
 • Wojskowa Komenda Transportu, delegatura w Toruniu
 • Instytucje wojskowe[]

 • Archiwum Wojskowe – od 2009 roku podlega pod Centralne Archiwum Wojskowe
 • Wojskowa komenda uzupełnień
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej
 • Komenda garnizonu toruń – ul. Sobieskiego
 • Orkiestra wojskowa
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Muzeum Historyczno-Wojskowe – powstało w listopadzie 2010 roku
 • Parafia garnizonowa św. Katarzyny – erygowana 21 stycznia 1993 roku. Mieści się przy ulicy Szpitalnej
 • Muzeum Wojsk Lądowych – zawiera zbiory wojsk artyleryjskich i rakietowych
 • Poligon wojskowy – czynny poligon artyleryjski o pow. ok. 12400 ha
 • Wojskowa Straż Pożarna – strzeże bezpieczeństwa na toruńskim poligonie
 • Wojsko w Toruniu
  6. Samodzielny Oddział Geograficzny
  Armata samobieżna 2S7 Pion – Muzeum Artylerii


  Osiedle Uniwersyteckie – campus - miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otwarte 2 października 1973 roku na terenie osiedla Bielany w Toruniu.Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Most drewniany w Toruniu z 1500 roku - najstarszy most Torunia przez Wisłę, jeden z najdłuższych w ówczesnej Europie i najdłuższy w Polsce, o konstrukcji drewnianej, istniejący w Toruniu w latach 1500 - ok. 1880.
  Energa Katarzynki Toruń – polski żeński klub koszykarski z siedzibą w Toruniu, występujący w PLKK. Brązowy medalista mistrzostw Polski koszykarek w sezonie 2009/2010 i 2011/2012.
  Grażyna Szapołowska (ur. 19 września 1953 w Bydgoszczy) – polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, w latach 1977–1984 i 2004–2011 aktorka Teatru Narodowego w Warszawie.
  Muzeum Piernika w Toruniu – muzeum piernika założone przez Elżbietę Olszewską w 2006 roku, pierwsze tego typu w Europie.
  Decathlon – sieć dużych (od 2 do 10 tys. m²) francuskich marketów sportowych. W Polsce firma działa od 2001 roku, a obecnie sklepy znajdują się w 29 miejscowościach. Ponadto w Gliwicach znajduje się regionalne centrum magazynowe obsługujące sklepy w Polsce.
  Kaszczorek - część miasta Torunia położona we wschodniej części miasta, przy jego południowo-wschodniej granicy administracyjnej. Od południa (przez rzekę Drwęca) graniczy z wsią Złotoria.
  Port Drzewny w Toruniu - port rzeczny na Wiśle w prawobrzeżnym Toruniu, niegdyś największy tego typu obiekt na Wiśle.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.146 sek.