• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Toruń  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12
  Przeczytaj także...
  Burmistrzowie i prezydenci Torunia - prezydenci, nadburmistrzowie, burmistrzowie, zarządcy komisaryczni oraz przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej Torunia na przestrzeni lat.Powiat aleksandrowski – powiat ziemski w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Aleksandrów Kujawski.
  Przypisy
  1. Istnienie osady przedlokacyjnej na terenie zamku krzyżackiego jest potwierdzone od X w., nie wykluczone, że istniała ona już w końcu VIII w. Patrz: Historia Torunia, M. Biskup (red.), t. I, W czasach średniowiecza (do roku 1454), s. 61.
  2. http://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-i-kwartal-2015-r-,3,15.html; Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2014.
  3. O Toruniu, Położenie Torunia (pol.). Toruński Serwis Turystyczny. [dostęp 2015-10-10].
  4. Art. 3. Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – Dz. U. 1998.96.603, z dnia 28 lipca 1998 r. mówi: „Siedzibą wojewody i sejmiku województwa są: 2) w województwie kujawsko-pomorskimwojewodyBydgoszcz, sejmiku województwa – Toruń,”. Ww. ustawa nie określa terminu stolica województwa kujawsko-pomorskiego jako obowiązującego, choć w potocznym rozumieniu oba miasta nazywane są „stolicami” bądź „współstolicami”, co odnotować można również w czwartym akapicie „Podział administracyjny Polski 2006” na witrynie KSNG.
  5. ZIT: Porozumienie podpisane (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-04-08].
  6. Historia Torunia (pol.). turystyka.torun.pl.
  7. Polska Encyklopedia Szlachecka, t. I, Warszawa 1935, s. 42. oraz: Respublica Thorunensis: Toruń w czasach nowożytnych.
  8. Św. Jan Chrzciciel, Patron Torunia (pol.). torun.pl.
  9. Położenie geograficzne (pol.). torun.pl.
  10. Przewodnik Torun. Warszawa: Sport i Turystyka, 1971, s. 7.
  11. O Toruniu (pol.). turystyka.torun.pl.
  12. Ukształtowanie powierzchni terenu oraz budowa geologiczna (pol.). [dostęp 2010-04-03].
  13. Krajobraz województwa kujawsko-pomorskiego. [dostęp 2010-03-10].
  14. Środowisko geograficzno-przyrodnicze (pol.). powiaty.torun.com.pl.
  15. Temperatura (pol.). torun.pl.
  16. Średnia roczna temperatura powietrza (pol.). torun.pl.
  17. Wiatr (pol.). torun.pl.
  18. opady (pol.). torun.pl.
  19. Oddziały (pol.). imgw.pl.
  20. OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE (pol.). http://www.home.umk.pl/~vaisala/.
  21. Zabytkowy budynek limnigrafu na stacji hydrologicznej w Toruniu (pol.). imgw.pl.
  22. Weatherbase: Historical Weather for Torun, Poland (ang.). [dostęp 17.12.2008].
  23. Worki czekają w gotowości. „Nowości”, s. 7, 2010-05-20. 
  24. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu (pol.). torun.lasy.gov.pl.
  25. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kujawsko – Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu (pol.). arimr.gov.pl.
  26. Wydział Produkcyjny w Toruniu (pol.). buligl.pl.
  27. WFOŚiGW w Toruniu (pol.). wfosigw.torun.pl.
  28. Ekointegracja: Urzędy i instytucje, www.ekointegracja.org.pl [dostęp 2016-01-10].
  29. Otwarcie przystani i terenów rekreacyjnych na Bulwarze Filadelfijskim | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2015-12-27].
  30. Szymon Spandowski „Duch dziedzica nad kuflem piwa”
  31. Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 372, ISBN 83-04-01701-6.
  32. K. Mikułowski, Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku, [w:] Henryk Stroband (1548–1609) burmistrz toruński, Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2010.
  33. Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920. Warszawa: Neriton, 2004.
  34. Przewodnik Toruń. Sport i Turystyka, 1971, s. 18.
  35. Przewodnik Toruń. „Sport i Turystyka”, 1971.
  36. Ponieważ Bydgoszcz jest miastem robotniczym (...) przeto słusznym było nasze założenie, że te najwyższe władze administracyjne powinny być pod stałą kontrolą mas pracujących i partii demokratycznych, a w Toruniu prawdopodobnie województwo byłoby pod naciskiem mieszczaństwa, kryjącego w sobie pozostałości reakcyjne” – słowa I sekretarza Komitetu Miejskiego PPR, Antoniego Alstera, protokół z plenum Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Bydgoszczy z 1.09.1945, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
  37. "Stracone szanse?" -"Przegląd" nr 21 z 2016 r., str. 10
  38. Toruń w latach 1966-1970. 1965.
  39. Rubinkowo. Kultowe osiedle Torunia (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2012-09-17].
  40. Sala koncertowa na Jordankach w budowie. Program imprez też (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2014-12-01].
  41. Niedzielska M., Życie polityczne i kulturalne Torunia (1815–1914), [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. 3, cz. 1, Toruń 2003, s. 363-370.
  42. Historia, www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl [dostęp 2015-12-04].
  43. Rada Miasta Torunia (pol.). torun.pl.
  44. Prezydent Torunia (pol.). torun.pl.
  45. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  46. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  47. Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo kujawsko-pomorskie – – m. Toruń. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
  48. „Nowości” prezentują wyniki wyborów prezydenta miasta i do Rady Miasta – Nowości – Dziennik Toruński, Toruń, Kujawy i Pomorze – aktualności, informacje, artykuły, wydarzenia.. nowosci.com.pl. [dostęp 2015-10-13].
  49. Dzielnice i osiedla Torunia na stronie Urzędu Miasta [dostęp 2015-01-05].
  50. Dzielnice i osiedla Torunia (pol.). Urząd Miast -Torunia. [dostęp 2012-02-23].
  51. Przeglądanie -TERYT (pol.). GUS. [dostęp 2011-11-18].
  52. Geoportal miasta Torunia (pol.). Urząd Miasta Torunia. [dostęp 2011-11-18].
  53. Tramwaj za kilka lat pojedzie na os. JAR w Toruniu (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2015-02-20].
  54. Na osiedlu JAR powstaje nowy układ komunikacyjny (pol.). nowości.com.pl. [dostęp 2014-04-23].
  55. Osiedle JAR w Toruniu rośnie aż miło (pol.). torun.naszemiasto.pl. [dostęp 2014-03-27].
  56. Budowlany boom na lewobrzeżu. Więcej mieszkań na wynajem (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-10-01].
  57. Kolejne gminne mieszkania powstaną wkrótce przy ul. Drzymały. Staną w miejscu obskurnych baraków (pol.). nowisci.com.pl. [dostęp 2015-07-03].
  58. Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa (pol.).
  59. Toruń liderem gospodarki (pol.). torun.pl. [dostęp 2013-05-16].
  60. „Perspektywy” opublikowały ranking szkół wyższych w Polsce. Na którym UMK? (pol.). torunmiasto.pl. [dostęp 2014-05-21].
  61. Informacje o Toruniu (pol.). turystyka.torun.pl.
  62. Metropolia. Jakie są słabe i mocne strony Bydgoszczy i Torunia? (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2012-10-01].
  63. Toruński uniwersytet po raz kolejny uznany został za jedną z czołowych uczelni wyższych w Polsce (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-05-24].
  64. Województwo wyjątkowo nieatrakcyjne dla inwestorów (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-02-15].
  65. Toruń stolicą światła. Trwa Bella Skyway Festival 2014 (pol.). nowosci.com.pl.
  66. Festiwal „Kontakt”: od nadużyć w irlandzkich sierocińcach po wojnę na Bałkanach (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-05-24].
  67. Jaki był tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest?. nowosci.com.pl. [dostęp 2014-10-29].
  68. Toruń w przyroście naturalnym jest regionalnym liderem (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
  69. Bank Danych Lokalnych – Strona główna (pol.). GUS. [dostęp 2011-07-21].
  70. http://www.polskawliczbach.pl/Torun, w oparciu o dane GUS.
  71. Czy jest szansa na powiększenie Torunia o przylegające do niego tereny? (pol.). nowości.com.pl.
  72. Strona Wydziału (pol.). law.uni.torun.pl.
  73. Sądy – Urzędy – Toruń (pol.). dlastudenta.pl.
  74. Nowy budynek dla sądu (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-04-27].
  75. W Toruniu powstaje Centrum Sprawiedliwości Naprawczej (pol.). courtwatch.pl. [dostęp 2014-12-18].
  76. Strona Wydziału (pol.). law.umk.pl.
  77. Toruń chce Sądu Apelacyjnego (pol.). lex.pl. [dostęp 2008-02-26].
  78. Wyborcza.pl, torun.wyborcza.pl [dostęp 2015-12-15].
  79. Nowe biuro posłanki Michałek czeka na mieszkańców, bydgoszcz.tvp.pl [dostęp 2015-12-18].
  80. Jan Klawiter otworzył swoje biuro poselskie w Toruniu - Wiadomości lokalne - Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2016-04-02].
  81. Konsulat Honorowy Republiki Słowenii w Toruniu (pol.). wiadomosci.wp.pl. [dostęp 2003-06-24].
  82. Mamy konsulat Finlandii (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-05-29].
  83. Mołdawia ma konsulat w Toruniu (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-06-24].
  84. Toruń ma już 5 konsulatów honorowych (pol.). nowości.com.pl. [dostęp 2014-06-24].
  85. Otwarcie Confucius Classroom w Toruniu | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-05-25].
  86. BIP torunski (pol.). torun.pl.
  87. Przewodnik Toruń, 1971.
  88. Gospodarka, www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl [dostęp 2016-01-26].
  89. Jak nam płacą w Toruniu? (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
  90. Bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem spadło, ale ciągle wysokie (pol.). onet.pl. [dostęp 2014-12-31].
  91. Stopa bezrobocia w województwie | WUP Toruń, wup.torun.pl [dostęp 2015-12-22].
  92. Toruń liderem wykorzystania unijnych pieniędzy (pol.). samorzad.lex.pl.
  93. Toruń atrakcyjny Inwestycyjne (pol.). torun.pl. [dostęp 2012-11-28].
  94. Największe firmy w regionie. Bydgoszcz w cieniu Torunia (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2014-04-29].
  95. Ranking okresu wschodzącego słońca w regionie (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
  96. Centrum gospodarcze jest w Toruniu (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
  97. wspierające przedsiębiorczość.
  98. wspierające biznes.
  99. Zapraszamy pod skrzydła inkubatora biznesowego w Toruniu (pol.). kujawsko-pomorskie.pl. [dostęp 2015-10-23].
  100. Diamenty odkryte w Toruniu, czyli toruńskie firmy w prestiżowym rankingu (pol.). torun.naszemiasto.pl. [dostęp 2014-05-14].
  101. Lista 500 Największych polskich firm (pol.). lista500.polityka.pl.
  102. Historia Towimor (pol.). towimor.com.pl.
  103. Dawny Polmos już się podniósł po upadku. Co planuje? Cały tekst: http://torun.wyborcza.pl/torun/1,87119,17330547,Dawny_Polmos_juz_sie_podniosl_po_upadku__Co_planuje_.html#ixzz3VcS060VU (pol.). gazeta.pl. [dostęp 2015-01-30].
  104. Historia zakładu (pol.). metron.torun.pl.
  105. Historia (pol.). kopernik.com.pl.
  106. Historia Cergii SA (pol.). www.edftorun.pl.
  107. historia (pol.). mzk-torun.pl.
  108. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU, ZAKŁAD MLECZARSKI W TORUNIU (pol.). mleczarnia.lowicz.pl.
  109. Apteka Pod Złotym Lwem (pol.). turystyka.torun.pl.
  110. Historia (pol.). pokojski.com.pl.
  111. Historia (pol.). lenkiewicz.net.
  112. Historia (pol.). mpo.torun.pl.
  113. Nasze korzenie (pol.). wodociagi.torun.com.pl.
  114. Hotel Pod Orłem (pol.). podorlemtorun.pl.
  115. Historia (pol.). torun.pl.
  116. Historia (pol.). polonia.torun.pl.
  117. O oddziale (pol.). energa-operator.pl.
  118. Podgórz (pol.). Turystyka.torun.pl.
  119. Historia firmy (pol.). piekarniabartkowscy.pl.
  120. Historia (pol.). elana.pl.
  121. Historia firmy (pol.). torseed.pl.
  122. historia (pol.). urbitor.pl.
  123. Nasze produkty (pol.). kopernik.com.pl.
  124. W tej toruńskiej fabryce produkują płatki kukurydziane Nestlé (pol.). strefabiznesu.pomorska.pl. [dostęp 2010-06-23].
  125. Nasze marki (pol.). tzmo.pl.
  126. Tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w województwie kujawsko-pomorskim.
  127. Źródło strona PSSE w Gdańsku.
  128. Cyfrowy Polsat otwiera w Toruniu centrum obsługi klienta. Jest szansa na pracę nawet dla kilkuset osób, pomorska.pl [dostęp 2015-12-04].
  129. Województwo Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Investora w Toruniu, www.coi.kujawsko-pomorskie.pl [dostęp 2015-12-04].
  130. Zakupy w Toruniu (pol.). turystyka.torun.pl.
  131. Dobre wiadomości dla łowców promocji: wysyp nowych supermarketów w Toruniu (pol.). nowosci.com.pl.
  132. Outlet Toruń skomercjalizowany w 40 proc. (pol.). retailnet.pl. [dostęp 2015-05-26].
  133. Plaza już nie jest taka dzika (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2010-09-03].
  134. Nowa galeria Atrium Copernicus na początku 2015 r. (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-09-05].
  135. Soboty handlowe na toruńskiej starówce (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
  136. Toruń Restauracje (pol.). zomato.com.
  137. http://www.targitorunskie.pl.
  138. Poznaj historię budynku, który „gra” Szpital Copernicus w serialu „Lekarze” (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2012-10-20].
  139. Jarmark Wielkanocny w Toruniu (fotorelacja). (pol.). torunmiasto.pl. [dostęp 2014-04-20].
  140. Jarmark Katarzyński 2014 (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-06-03].
  141. Targi konserwatorski 2014 (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-12-21].
  142. Jarmark Bożonarodzeniowy (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
  143. IMPREZY ZAMKU KRZYŻACKIEGO NA 2015 ROK (pol.). ckzamek.torun.pl.
  144. MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TORUNIU (pol.). torun.pl.
  145. Forum Gospodarcze w Toruniu (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-03-03].
  146. Forum Gospodarcze w Toruniu (pol.). forumgospodarcze.pl.
  147. Autostrada A1 z nowym, „toruńskim” oznakowaniem. Od dziś jedziemy na Toruń Południe!. nowosci.com.pl. [dostęp 2015-10-23].
  148. Węzeł musi być rozpoznawalny (pol.). nowosci.com.pl.
  149. Logonet Sp. z o.o. wL. S. z w Bydgoszczy Logonet Sp. z o.o. wL. S. z w, Trasa Średnicowa Północna etap II - BIP - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, www.bip.mzd.torun.pl [dostęp 2016-09-12].
  150. Wyborcza.pl, torun.wyborcza.pl [dostęp 2016-09-12].
  151. Firma z Gdańska zaprojektuje trzeci etap Trasy Wschodniej w Toruniu (pol.). radiopik.pl. [dostęp 2013-12-03].
  152. Remont toruńskiego mostu później niż planowano (pol.). radiopik.pl. [dostęp 2013-10-03].
  153. Trakt Leśny. Spór torunian o przebieg trasy znów przybiera na sile (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2009-11-02].
  154. 285 milionów złotych – tyle może kosztować Most Zachodni [dostęp 2016-09-12].
  155. MZD TORUN (pol.). mzd.torun.pl.
  156. Rejon Dróg w Toruniu (pol.). gddkia.gov.pl.
  157. RDW Toruń (pol.). zdw-bydgoszcz.pl.
  158. WORD Toruń (pol.). word.torun.pl.
  159. Strona internetowa rady (pol.). k-pwrbrd.word.torun.pl.
  160. Centrum Edukacji Komunikacyjnej (pol.). word.torun.pl.
  161. TORUŃ (pol.). pzm.pl.
  162. Automobilklub Toruński (pol.). automobilklubtorunski.pl.
  163. MIĘDZYNARODOWY ZLOT MIŁOŚNIKÓW CITROENA 2CV (pol.). torun.pl.
  164. MotoPark (pol.). motopark.torun.pl.
  165. Toruń ma tor kartingowy (pol.). automobilklubtorunski.pl. [dostęp 2012-04-27].
  166. Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu (pol.). zssam-torun.org.
  167. Rozkład jazdy komunikacji miejskiej | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-09-12].
  168. Komunikacja miejska w Toruniu UM Toruń [dostęp 2015-01-05].
  169. Komunikacja miejska na stronie Informacji Turystycznej w Toruniu [dostęp 2015-01-05].
  170. Do Kamionek dojedziesz autobusem mzk, strona torunmiasto.pl [dostęp 2015-01-05].
  171. przewoźnika Morvi [dostęp 2015-01-05].
  172. Strona Centrum Handlowego Bielawy w Toruniu [dostęp 2015-01-05].
  173. Strona Arriva Bus Polska [dostęp 2015-01-05].
  174. Toruń chce mieć własną kolej, Kurier Kolejowy [dostęp 2015-01-05].
  175. Wywiad z prezydentem miasta Michałem Zaleskim w Gazecie Wyborczej [dostęp 2015-01-05].
  176. Postoje TAXI strona UM Toruń [dostęp 2015-01-05].
  177. kursów linii E, Gazeta Pomorska [dostęp 2015-01-05].
  178. A-linia kurs na zamiany czy plajtuje? Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-05].
  179. System Informacji Pasażerskiej (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-01-13].
  180. MZK Toruń: uruchomiono system informacji pasażerskiej (pol.). torun.naszemiasto.pl. [dostęp 2014-01-13].
  181. Pierwszy taki węzeł (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-01-23].
  182. Przy Dworcu Miasto w Toruniu wyrośnie węzeł przesiadkowy (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2013-08-03].
  183. Negocjacje prezydenta i marszałka o przebudowie pl. Rapackiego (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-07-08].
  184. A może autobusem nad morze? Nowe połączenia Polskibus.com (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-04-16].
  185. PolskiBus.com zwiększa liczbę połączeń linii P12 pomiędzy Gdańskiem i Krakowem (pol.). krakow.naszemiasto.pl. [dostęp 2013-07-29].
  186. Polskim Busem do Rzeszowa przez Toruń, Łódź, Katowice i Kraków (pol.). trojmiasto.pl. [dostęp 2013-04-13].
  187. Arriva zmienia adres i przenosi się z Warszawy do Torunia (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-06-23].
  188. Przewozy Regionalne z zyskiem, nowymi etatami i Pesą (pol.). torun.wyborcza.pl. [dostęp 2014-06-25].
  189. Toruń: majówka z Przewozami Regionalnymi (pol.). kurierkolejowy.eu. [dostęp 2012-05-15].
  190. Posterunki (pol.). kgsok.pl.
  191. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKP Z Siedzibą w Toruniu (pol.). krs-pobierz.pl.
  192. MIĘDZYZAKŁADOWY NADWIŚLAŃSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW (pol.). bisnode.pl.
  193. STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KOLEI (pol.). kmd.pl.
  194. Święto Kolejarza na Kluczykach – Toruń Główny, Toruń Główny [dostęp 2015-12-15].
  195. Z Torunia do Berlina bezpośrednim pociągiem Arrivy? (pol.). wyborcza.pl. [dostęp 2015-06-10].
  196. Będą pociągi z Torunia przez Piłę do Berlina – Rynek Kolejowy, www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2016-01-10].
  197. Faza testowa nowych pociągów Flirt3 (pol.). intercity.pl.
  198. Bezpośrednie połączenie z Torunia na lotnisko w Gdańsku za 26 zł (pol.). www.arrivabus.pl.
  199. Dojazd z Torunia na Lotnisko Modlin (pol.). www.modlinbus.pl.
  200. Z TORUNIA AUTOBUSEM NA BYDGOSKIE LOTNISKO (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-03-27].
  201. Toruń dokłada do bydgoskiego lotniska. Słusznie? (pol.). rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2014-10-20].
  202. Lądowisko dla helikopterów (pol.). torun.pl. [dostęp 2002-05-07].
  203. Przygotowania do rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wchodzą w decydującą fazę (pol.). nowosci.com.pl.
  204. Leśne Bazy Lotnicze (LBL) (pol.). www.torun.lasy.gov.pl.
  205. Raj dla kajakarzy (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-05-12].
  206. Nadzieja dla sportów wodnych w Grodzie Kopernika! (pol.). chillitorun.pl. [dostęp 2015-07-30].
  207. Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu (pol.). rzgw.gda.pl.
  208. Oddział Rejonowy Toruń (pol.). kpzmiuw.pl.
  209. Ścieszki rowerowe (pol.). torun.pl.
  210. Przybywa tras dla rowerów | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2015-12-15].
  211. Pierwszy w Toruniu zadaszony parking rowerowy jest niemal gotowy. Brakuje mu tylko... dachu (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-01-12].
  212. gazeta.pl: Darmowe stacje naprawy rowerów w trzech miejscach (pol.). [dostęp 2015-05-05].
  213. Toruński Rower Miejski się rozpędza – 25 stacji (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2015-01-29].
  214. Szlaki rowerowe poza miasto (pol.). torun.pl.
  215. Wielkie otwarcie Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim (pol.). rowerowytorun.com.pl. [dostęp 2014-05-06].
  216. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń (pol.). rowerowytorun.com.pl.
  217. TORUŃ PRZYJAZNY ROWERZYSTOM (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-09-08].
  218. Atrakcje województwa kujawsko-pomorskiego, turystyka.torun.pl [dostęp 2015-01-08].
  219. Walory turystyczne Torunia, turystyka.torun.pl [dostęp 2015-10-10].
  220. Monitoring ruchu turytycznego Turystyka Toruń 2013, Urząd Miasta Torunia [dostęp 2015-01-08].
  221. Systematycznie wzrasta liczba turystów w Toruniu, Money.pl [dostęp 2015-01-08].
  222. 1,7 miliona gości przyjął w zeszłym roku Toruń. Turyści zostawili u nas blisko pół miliarda złotych, Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-08].
  223. Więcej turystów w stolicach regionu. Wydali 0,5 mld zł. Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-08].
  224. Badanie Ruchu Turystycznego. Turystyczny Toruń 2015 [dostęp 2016-05-16].
  225. Ewidencja skategoryzowanych obiektów hotelarskich wg stanu na 26 listopada 2014 [dostęp 2015-01-08].
  226. Informacja Turystyczna w Toruniu, zakładka noclegi [dostęp 2015-01-08].
  227. Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Opracowanie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, tabela 5, s. 6 [dostęp 2015-01-08].
  228. Toruń to miasto z silną, rozpoznawalną marką. Skojarzenia z jego atrybutami są od lat niezmienne (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-04-25].
  229. Centrum Przewodnickie TST (pol.). it.torun.pl.
  230. INFORMACJA TURYSTYCZNA (pol.). torun.pl.
  231. NOWY INFOMAT PRZY ZAMKU (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-07-17].
  232. Branża turystyczna w Toruniu chce działać razem (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2014-08-26].
  233. Rusza Biznesowy Klaster Turystyczny w Toruniu (pol.). tvp.pl. [dostęp 2014-09-02].
  234. Sala koncertowa na Jordankach (pol.). torun.pl.
  235. Toruń w klastrze turystyki medycznej (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-02-23].
  236. Wyniki naszego plebiscytu: oto siedem cudów Polski. Rzeczpospolita / Presspublica, 2007-09-20. [dostęp 2011-08-31].
  237. National Geographic.
  238. Tramp wśród najlepszych (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-11-18].
  239. Bella Skyway Festival Najlepszym Produktem Turystycznym 2014 roku! (pol.). media.tak.torun.pl. [dostęp 2014-10-28].
  240. 10 najciekawszych miast według The Huffington Post. Jest Toruń! (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2015-05-01].
  241. http://www.torun.pl/pl/bella-skyway-festival-najlepszy
  242. Toruń wśród najpiękniejszych miast | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-05-05].
  243. Miejscy Konserwatorzy (pol.). torun.wkz.gov.pl.
  244. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (pol.). torun.wkz.gov.pl.
  245. Zabytki (pol.). torun.pl.
  246. Zabytki Torunia (pol.). turystyka.torun.pl.
  247. Mury obronne (pol.). torun.pl.
  248. Bramy i baszty (pol.). torun.pl.
  249. SPICHRZE (pol.). turystyka.torun.pl.
  250. Twierdza Toruń (pol.). torun.pl.
  251. Kolejowa wieża ciśnień.
  252. SkyscraperCity.
  253. Sala Koncertowa na Jordankach.
  254. Sala na Jordankach otwarta! | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-01-10].
  255. Uchwała Rady Miasta Toruń nr 1049/2006 z dnia 13 lipca 2006 r.
  256. European Commission – Culture.
  257. Europejska Stolica Kultury 2016 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  258. Informacja prasowa, Treść dokumentu.
  259. Statut instytucji TORUŃ 2016 określa załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia nr 304/08 z dnia 15 maja 2008 r.
  260. Rekordowa frekwencja na Skywayu, Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-05].
  261. Strona Toruńskiej Agendy Kulturalnej [dostęp 2015-01-05].
  262. Wydarzenia organizowane przez TAK [dostęp 2015-01-05].
  263. Strona Teatru Zaczarowany Świat.
  264. Teatry w Toruniu.
  265. Strona Teatru Muzycznego.
  266. Wywiad z dyrektorką Teatru.
  267. Znika Kinoteatr Grunwald – RMF FM.
  268. Kino Orzeł w serwisie tubyłokino.pl.
  269. Co po Naszym Kinie?, Nowości – Dziennik Toruński.
  270. Nowe kino w toruńskim Dworze Artusa już ruszyło (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2014-05-05].
  271. Rusza darmowe letnie kino w Teatrze Muzycznym (pol.). torun.wyborcza.pl. [dostęp 2015-07-08].
  272. KINO NA JORDANKACH (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-10-21].
  273. Strona Muzeum Okręgowego – Historia.
  274. W Toruniu otwarto muzeum piernika (pol.). onet.pl. [dostęp 2015=06-20].
  275. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy [dostęp 2015-12-04] (pol.).
  276. Centra Kultury w Toruniu.
  277. Od wrześnią w Toruniu ruszą filie Domu Harcerza (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2015-05-29].
  278. Rekord w planetarium (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-01-13].
  279. Oddziały Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (pol.). ptma.pl.
  280. http://www.torun.pl/pl/node/3414%7C Orkiestry i chóry w Toruniu.
  281. Kluby w Toruniu (pol.). www.partylover.pl.
  282. Galerie w Toruniu.
  283. Strona GiOPTD.
  284. W Toruniu powstała nowa galeria. Nazywa się Miłość (pol.). torun.wyborcza.pl. [dostęp 2014-09-26].
  285. strona oddziału.
  286. strona oddziału.
  287. strona oddziału.
  288. strona oddziału.
  289. Kuratorium Oświaty [dostęp 2015-01-04].
  290. Szkoły podstawowe w Toruniu, strona urzędu miasta [dostęp 2015-01-04].
  291. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy [dostęp 2015-01-04].
  292. Liceum Akademickie czwarte w Polsce. Wysoko, ale... (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2015-01-14].
  293. Liceum Akademickie w czołówce. torun.pl. [dostęp 2015-01-14].
  294. Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych (pol.). psept.pl.
  295. Szkoła Muzyczna Toruń (pol.). ysmt.art.pl.
  296. Zespół Szkół Muzycznych (pol.). zsm.torun.pl.
  297. Szkoły specjalne (pol.). uran.um.torun.pl. [dostęp 2015-01-28].
  298. strona ośrodka w Toruniu (pol.). k-poa.torun.pl.
  299. Kuratorium Oświaty (pol.). kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl.
  300. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Toruniu (pol.). ppp.torun.pl.
  301. Toruńskie Stowarzyszenie Oświatowe (pol.). bazy.ngo.pl.
  302. Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (pol.). kpcen-torun.edu.pl.
  303. [założona w 1945, kształci ponad 30 tys., najwięcej w regionie, najlepsza wg rankingów np. Perspektywy, wg którego jest 5 uniwersytetem w kraju].
  304. Szkolnictwo wyższe i działalność badawczo-rozwojowa w województwie, Kujawsko-pomorskie Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu [dostęp 2015-01-10].
  305. O Towarzystwie Naukowym w Toruniu [dostęp 2015-01-10].
  306. Doktoranci w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy [dostęp 2015-01-10].
  307. [według rankingów: „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”, „Polityka”, „Home & Market”, Medal Europejski Business Centre Club].
  308. Pracownia słownika polszczyzny XVI wieku. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie [dostęp 2015-01-10].
  309. Strona Instytutu Matematycznego PAN [dostęp 2015-01-10].
  310. Strona zakładu [dostęp 2015-01-10].
  311. Strona zakładu [dostęp 2015-01-10].
  312. Strona zakładu [dostęp 2015-01-10].
  313. O Książnicy Kopernikańskiej [dostęp 2015-01-04.
  314. Dawne biblioteki toruńskie Toruński Serwis Turystyczny [dostęp 2015-01-04].
  315. O bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  316. Biblioteczny egzemplarz obowiązkowy w Toruniu [dostęp 2015-02-19].
  317. Historia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na domowej stronie internetowej [dostęp 2015-01-04].
  318. Strona internetowa CSAiU – Biblioteka [dostęp 2015-01-04].
  319. strona Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  320. Strona biblioteki WSKSiM [dostęp 2015-01-04].
  321. Strona WSB w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  322. Strona Muzeum Okręgowego w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  323. strona Muzeum Etnograficznego [dostęp 2015-01-04].
  324. Strona oddziału biblioteki lekarskiej w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  325. Strona WSHF [dostęp 2015-01-04].
  326. Strona NKJO w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  327. blog Czytelni imienia Sömmerringów CSW w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  328. Historia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK [dostęp 2015-01-04].
  329. poświęcona obchodom jubileuszu kształcenia archiwistów na UMK [dostęp 2015-01-04].
  330. roku jubileuszu – dokąd zmierza toruńska archiwistyka? Głos Uczelni.
  331. Uczelnie w Polsce kształcące archiwistów. Strona NDAP [dostęp 2015-01-04].
  332. Strona internetowa AP w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  333. Charakterystyka Archiwum na stronie NDAP [dostęp 2015-01-04].
  334. Zarys historyczny Archiwum Wojskowego w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
  335. archiwum UMK [dostęp 2015-01-04].
  336. Historia archiwum na stronie internetowej [dostęp 2015-01-04].
  337. Strona internetowa Fundacji, zakładka zbiory [dostęp 2015-01-04].
  338. Jak powstawał campus UMK (pol.). gazeta.pl. [dostęp 2012-08-08].
  339. Strona Uniwersytetu (pol.). umk.pl.
  340. Oddziały lokalne – Toruń (pol.). tvnfakty.pl.
  341. TVN24 oszczędza. W Toruniu zamiast oddziału będzie biuro korespondenta (pol.). wirtualnemedia.pl. [dostęp 2012-11-30].
  342. Redakcja Toruńska TVP S.A [dostęp 2015-01-09].
  343. Historia Radia w Toruniu [dostęp 2015-01-09].
  344. O nas – Polskie Radio PiK [dostęp 2015-01-09].
  345. Paweł Balinowski reporterem RMF fm w Toruniu [dostęp 2015-01-09].
  346. Ludzie RMF FM – Paweł Balinowski [dostęp 2015-01-09].
  347. Koniec testowej emisji DAB+. Od 1 maja 2015 poszerzenie zasięgu (pol.). radiopik.pl. [dostęp 2015-04-22].
  348. Strona KPOIL w Toruniu [dostęp 2015-01-09].
  349. Informacje na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych [dostęp 2015-01-09].
  350. Nowa siedziba weterynarzy [dostęp 2015-01-09].
  351. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (pol.). mapa.targeo.pl.
  352. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu (pol.). torun.psse.gov.pl.
  353. o Szpitalu.
  354. W Toruniu powstał Bank Mleka Kobiecego (pol.). onet.pl. [dostęp 2013-05-28].
  355. Bank szpiku w Toruniu zacznie działać za rok (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2014-10-29].
  356. Nowe miejsca dla „śpiochów”. W Toruniu otwarto zakład dla pacjentów w stanie wegetatywnym (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2010-11-15].
  357. Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie kujawsko – pomorskim (pol.). hospicjum-domowe.waw.pl.
  358. Strona urzędu miasta (pol.). torun.pl.
  359. W Dobrzejewicach powstanie komisariat. Trwa przetarg na projekt (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-10-25].
  360. STRAŻ MIEJSKA DLA SZKÓŁ (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-08-25].
  361. Więcej kamer monitoringu w Toruniu - Wiadomości lokalne - Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2016-04-21].
  362. Z MONITORINGIEM BEZPIECZNIEJ (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-02-12].
  363. Pod Toruniem ma powstać nowoczesne centrum szkolenia straży pożarnej (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-01-15].
  364. jednostki wojskowe (pol.). jednostki-wojskowe.pl.
  365. „Szkoła duchów”, jedyna taka w Polsce. Tu uczą się przyszli strzelcy wyborowi (pol.). innpoland.pl.
  366. Wojskoznawstwo na UMK w Toruniu (pol.). uczelnie.info.pl.
  367. Wojskowi geografowie mają patrona | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-09-15].
  368. Ks. bp Andrzej Suski (pol.). torun.pl. [dostęp 2009].
  369. Ksiądz biskup Andrzej Wojciech Suski (pol.). umk.pl. [dostęp 2013-08-11].
  370. Strona Diecezji Toruńskiej (pol.). diecezja.torun.pl.
  371. Dane według wyszukiwarki zborów na oficjalnej stronie Świadków Jehowy (www.jw.org), dostęp z 6 stycznia 2015.
  372. gazeta olsztyńska.pl.
  373. Torunskie cmentarze (pol.). torun.pl.
  374. Kwesta na cmentarzu św. Jerzego (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-10-27].
  375. Kremacja możliwa w Toruniu (pol.). torun.pl. [dostęp 2013-02-05].
  376. Toruński Serwis Turystyczny (pol.). turystyka.torun.pl.
  377. Hala sportowo-widowiskowa (pol.). torun.pl.
  378. Informacja o stadionie (pol.). speedway.torun.pl.
  379. Tor-Tor zmodernizowany (pol.). torun.pl. [dostęp 2006-09-06].
  380. Obiekty sportowe w Toruniu (pol.). portalion.com.
  381. Miejski ośrodek sportu i rekreacji w Toruniu (pol.). mosir.torun.pl.
  382. Park Linowy Barbarka.
  383. Kalendarz imprez sportowych (pol.). torun.pl.
  384. Lekkoatletyczny Copernicus Cup w Toruniu (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-01-14].
  385. Miasta bliźniacze Torunia (pol.). torun.pl. [dostęp 2013-04-07].

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona miejska
 • Toruń w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XII (Szlurpkiszki – Warłynka) z 1892 r.
 • Zespół staromiejski Torunia – najstarsza część Torunia, składająca się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego.Łabiszyn (niem. Labischin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, będącego subregionem Pojezierza Wielkopolskiego. Przez miasto przypływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk mieści się przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. Powstał 20 listopada 1948 roku jako Państwowy Instytut Matematyczny. W 1952 roku został włączony do Polskiej Akademii Nauk. Jest instytucją ogólnopolską i poza Warszawą posiada ośrodki w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Prowadzi studia doktoranckie w zakresie matematyki.
  Jan Karol Chodkiewicz herbu własnego (ur. 1560, zm. 24 września 1621 r. w Chocimiu) – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, w 1596 mianowany podczaszym litewskim, hrabia na Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611). Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w.
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.
  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.
  Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.
  Kosma Tadeusz Złotowski (ur. 14 stycznia 1964 w Bydgoszczy) – polski dziennikarz, polityk, samorządowiec, były prezydent Bydgoszczy, senator VI kadencji, poseł na Sejm III i VII kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.103 sek.