• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Toruń  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
  Przeczytaj także...
  Burmistrzowie i prezydenci Torunia - prezydenci, nadburmistrzowie, burmistrzowie, zarządcy komisaryczni oraz przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej Torunia na przestrzeni lat.Powiat aleksandrowski – powiat ziemski w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Aleksandrów Kujawski.
  Bilbord z nowym hasłem reklamowym Torunia
  Anioł z herbem miasta Torunia nad bramą Ratusza Staromiejskiego
  Wisła na wysokości Starego Miasta w Toruniu
  Krzywa Wieża – jeden z symboli Torunia

  Toruń  (niem. Thorn, łac. Thorunia, Torunium) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Miasto leży nad Wisłą i Drwęcą.

  Zespół staromiejski Torunia – najstarsza część Torunia, składająca się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego.Łabiszyn (niem. Labischin) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w północno-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, będącego subregionem Pojezierza Wielkopolskiego. Przez miasto przypływa rzeka Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski łączy się z Brdą. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.

  Siedziba marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, siedziba organów samorządu województwa, czyli Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego oraz jednostek wojewódzkich im podporządkowanych, a także siedziba starosty powiatu toruńskiego. Jest również jednym z miast centralnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Stolica diecezji toruńskiej.

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk mieści się przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. Powstał 20 listopada 1948 roku jako Państwowy Instytut Matematyczny. W 1952 roku został włączony do Polskiej Akademii Nauk. Jest instytucją ogólnopolską i poza Warszawą posiada ośrodki w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Prowadzi studia doktoranckie w zakresie matematyki.Jan Karol Chodkiewicz herbu własnego (ur. 1560, zm. 24 września 1621 r. w Chocimiu) – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, w 1596 mianowany podczaszym litewskim, hrabia na Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611). Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w.

  Jest jednym z najstarszych miast Polski (prawa miejskie uzyskał w 1233 roku). W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Toruń był jednym z największych i najbogatszych miast, miastem królewskim i hanzeatyckim, posiadającym autonomiczne uprawnienia polityczne, w tym m.in. prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Obecnie szesnaste pod względem liczby ludności miasto w kraju (203 158 mieszkańców wg GUS z 31 grudnia 2014). Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, naukowym, akademickim i turystycznym oraz węzłem drogowym i kolejowym. Miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika.

  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.

  W 1997 roku toruński średniowieczny zespół miejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a od 2004 roku Toruń jest ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast UNESCO.

  Patronem Torunia jest św. Jan Chrzciciel. Święto miasta jest obchodzone 24 czerwca.

  Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Środowisko przyrodnicze
 • 2.1 Ukształtowanie powierzchni
 • 2.2 Klimat
 • 2.2.1 Stacje meteorologiczne
 • 2.3 Wody
 • 2.3.1 Stany wód na Wiśle w Toruniu
 • 2.4 Przyroda
 • 2.4.1 Administracja rolna, leśna i geodezyjna
 • 2.5 Zieleń miejska
 • 2.5.1 Parki
 • 3 Historia
 • 3.1 Toruń w państwie krzyżackim (1231-1454)
 • 3.2 Toruń w latach 1454-1807
 • 3.3 Księstwo Warszawskie (1807-1815)
 • 3.4 Okres pruski (1815-1920)
 • 3.5 Powrót do Polski (1920-1939)
 • 3.6 II wojna światowa (1939-1945)
 • 3.7 Okres PRL (1945-1989)
 • 3.8 Po 1989 roku
 • 4 Administracja
 • 4.1 Status administracyjny miasta
 • 4.2 Stan obecny
 • 4.3 Samorząd miejski
 • 4.4 Samorząd wojewódzki
 • 4.5 Podział miasta
 • 4.5.1 Osiedla w Toruniu
 • 4.5.2 Rozbudowa miasta
 • 5 Aglomeracja
 • 5.1 Toruński Obszar Funkcjonalny
 • 5.2 Potencjał regionalny Torunia
 • 6 Demografia
 • 6.1 Liczba mieszkańców
 • 6.2 Struktura demograficzna
 • 6.3 Gminy podmiejskie
 • 6.4 Rozwój terytorialny
 • 7 Sądownictwo
 • 7.1 Sądy i instytucje związane z sądownictwem
 • 7.2 Więziennictwo
 • 8 Polityka
 • 8.1 Parlamentarzyści
 • 8.1.1 Biura poselskie
 • 8.1.2 Instytucje wyborcze
 • 8.2 Dyplomacja
 • 8.2.1 Rys historyczny
 • 8.2.2 Konsulaty honorowe
 • 8.3 Placówki dydaktyczne
 • 8.4 Związki i organizacje
 • 9 Gospodarka
 • 9.1 Rys historyczny lat 1945 - 1989
 • 9.2 Stan obecny
 • 9.3 Otoczenie biznesu
 • 9.4 Przedsiębiorstwa w Toruniu
 • 9.5 Znane marki produkowane w Toruniu
 • 9.6 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • 9.7 Sektor branży IT
 • 9.8 Instytucje finansowe
 • 9.9 Handel
 • 9.9.1 Największe centra handlowe
 • 9.9.2 Dawniej
 • 9.10 Targi Toruńskie
 • 9.11 Forum Gospodarcze
 • 10 Transport
 • 10.1 Transport drogowy
 • 10.1.1 Węzły drogowe w okolicach Torunia
 • 10.1.2 Wykaz dróg
 • 10.1.3 Obiekty inżynierskie
 • 10.1.4 Administracja drogowa
 • 10.1.5 WORD
 • 10.1.6 Kluby, szkoły i infrastruktura związana z motoryzacją
 • 10.2 Komunikacja miejska
 • 10.2.1 System Informacji Pasażerskiej
 • 10.2.2 Węzły przesiadkowe
 • 10.2.3 Węzeł przesiadkowy projektowany
 • 10.3 Komunikacja dalekobieżna
 • 10.4 Transport kolejowy
 • 10.4.1 Jednostki i instytucje związane z kolejnictwem
 • 10.4.2 Połączenia kolejowe
 • 10.5 Lotnisko
 • 10.6 Transport lotniczy
 • 10.6.1 Lądowiska
 • 10.7 Transport wodny
 • 10.7.1 Zaplecze treningowe
 • 10.7.2 Administracja wodna
 • 10.8 Transport turystyczny
 • 10.9 Komunikacja rowerowa
 • 10.9.1 Toruński Rower Miejski
 • 10.9.2 Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 • 10.9.2.1 Konkursy i wyróżnienia
 • 11 Turystyka
 • 11.1 Atrakcje turystyczne
 • 11.2 Instytucje związane z turystyką
 • 11.3 Informacja turystyczna
 • 11.4 Turystyka biznesowa
 • 11.5 Turystyka medyczna i uzdrowiskowa
 • 11.6 Turystyczne nagrody i wyróżnienia
 • 12 Zabytki
 • 12.1 Średniowieczny Zespół Miejski
 • 12.2 Główne i najcenniejsze zabytki sakralne
 • 12.3 Główne i najcenniejsze zabytki świeckie
 • 12.4 Mury obronne Średniowiecznego Zespołu Miejskiego
 • 12.5 Bramy i Baszty Średniowiecznego Zespołu Miejskiego
 • 12.6 Spichrze Średniowiecznego Zespołu Miejskiego
 • 12.7 Inne dzielnice, okolice Torunia
 • 12.8 Zabytki militarne
 • 12.9 Najwyższe budynki mieszkalne
 • 13 Kultura i sztuka
 • 13.1 Zabiegi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016
 • 13.2 Toruńska Agenda Kulturalna
 • 13.3 Teatry
 • 13.4 Teatry alternatywne
 • 13.5 Kina
 • 13.5.1 Rys historyczny
 • 13.5.2 Obecnie
 • 13.6 Imprezy i festiwale
 • 13.7 Muzea
 • 13.8 Centra kultury i nauki
 • 13.9 Planetarium
 • 13.10 Obserwatorium astronomiczne
 • 13.11 Muzyka
 • 13.12 Galerie
 • 14 Oświata
 • 14.1 Placówki oświatowe
 • 14.1.1 Gimnazjum i Liceum Akademickie UMK
 • 14.1.2 Szkolnictwo artystyczne
 • 14.1.3 Szkolnictwo medyczne
 • 14.1.4 Szkolnictwo sportowe
 • 14.1.5 Szkolnictwo specjalne
 • 14.2 Inne instytucje
 • 14.2.1 Nadzór i doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • 15 Nauka
 • 15.1 Rys historyczny
 • 15.2 Uczelnie
 • 16 Jednostki naukowo-badawcze
 • 16.1 Placówki Polskiej Akademii Nauk
 • 16.2 Placówki podległe ministerstwom
 • 16.3 Inne placówki
 • 17 Biblioteki i archiwa
 • 17.1 Biblioteki
 • 17.2 Archiwa
 • 18 Miasteczko uniwersyteckie
 • 18.1 Rys historyczny
 • 18.2 Wydziały na terenie kampusu
 • 18.3 Inne
 • 19 Media
 • 19.1 Telewizja
 • 19.2 Radio
 • 19.2.1 Maszty radiowe i telewizyjne
 • 19.3 Prasa, internet
 • 19.4 Inne
 • 20 Opieka zdrowotna
 • 20.1 Szpitale
 • 20.1.1 Szpitale podległem Samorządowi Województwa
 • 20.2 Inne
 • 20.2.1 Placówki opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa
 • 20.2.2 Pozostałe
 • 21 Bezpieczeństwo publiczne
 • 21.1 Policja
 • 21.2 Państwowa Straż Pożarna
 • 21.3 Straż Miejska
 • 21.4 Pogotowie ratunkowe
 • 21.5 Monitoring miejski
 • 21.6 Inne instytucje
 • 22 Garnizon toruński
 • 22.1 Uczelnie wojskowe
 • 22.2 Jednostki wojskowe
 • 22.3 Instytucje wojskowe
 • 23 Religia
 • 23.1 Katolicyzm
 • 23.1.1 Instytucje diecezjalne na terenie miasta
 • 23.1.2 Główne świątynie diecezji znajdujące się w Toruniu
 • 23.1.3 Zakony i zgromadzenia
 • 23.1.4 Kościoły katolickie nieparafialne
 • 23.1.5 Kościoły greckokatolickie
 • 23.2 Prawosławie
 • 23.3 Starokatolicyzm
 • 23.4 Protestantyzm
 • 23.5 Świadkowie Jehowy
 • 24 Cmentarze
 • 25 Toruńskie pomniki
 • 26 Sport
 • 26.1 Zawodowe kluby sportowe
 • 26.2 Pozostałe kluby sportowe
 • 26.3 Obiekty sportowe, rekreacja
 • 26.4 Imprezy sportowe
 • 27 Miasta partnerskie
 • 28 Znani torunianie – urodzeni w Toruniu
 • 29 Związani z Toruniem
 • 30 Jednostki pływające nazwane imieniem Torunia
 • 31 Zobacz też
 • 32 Przypisy
 • 33 Linki zewnętrzne
 • Kosma Tadeusz Złotowski (ur. 14 stycznia 1964 w Bydgoszczy) – polski dziennikarz, polityk, samorządowiec, były prezydent Bydgoszczy, senator VI kadencji, poseł na Sejm III i VII kadencji.Arriva RP Sp. z o.o. – polski prywatny przewoźnik kolejowy świadczący usługi na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, i warmińsko-mazurskiego. Spółka należy do koncernu Deutsche Bahn.

  Położenie[]


  Toruń położony jest w północnej Polsce, w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Ulokowany jest po obu stronach Wisły, w widłach Wisły i Drwęcy, we wschodniej części Kotliny Toruńskiej na styku trzech krain historycznych:

 • ziemi chełmińskiej (od północy)
 • Kujaw (od południa)
 • ziemi dobrzyńskiej (od wschodu)
 • Natomiast pod względem geograficznym obszar północny miasta należy do Pojezierza Chełmińskiego, wschodni do Pojezierza Dobrzyńskiego, a południowy leży w dolinie Wisły, zwanej Kotliną Toruńską, stanowiącą część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.

  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. – firma zajmująca się produkcją pierników i wafli różnego rodzaju z siedzibą w Toruniu.

  Większa część miasta położona jest po prawej stronie Wisły, historycznie, a przez to kulturowo i cywilizacyjnie należy do Pomorza, a lewobrzeżna zaś do Kujaw.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.
  Hipermarket – duży sklep wielkopowierzchniowy, często też ze względu na swoje rozmiary znajdujący się na obrzeżach miasta. Hipermarket w ścisłym tego znaczeniu to sklep (market) o bardzo dużej powierzchni, sprzedający szeroki asortyment towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące, produkty FMCG (produkty szybkozbywalne z ang. Fast Moving Consumer Goods). Przyjmuje się że hipermarket ma powierzchnię przekraczającą 2,5 tys m².
  Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakonie templariuszy, zakonie joannitów), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów (np. Order Krzyża Ziemi Maryjnej). Wielki mistrz posiadał szerokie kompetencje w sprawach dotyczących zakonu lub bractwa jako całości. Stanowisko wielkiego mistrza było obsadzane w drodze wyboru spośród członków danej organizacji.
  Jan Andrzej Klawiter (ur. 10 listopada 1950 w Rumi) – polski polityk, chemik i samorządowiec, były burmistrz Rumi, poseł na Sejm VIII kadencji.
  Blok mieszkalny – potoczna nazwa wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powtarzalnych segmentach, wyróżniającego się wybitnie prostą formą.
  Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości TWSP – niepubliczna szkoła wyższa, utworzona w Toruniu na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku. Uczelnia posiada uprawnienia na przeprowadzanie studiów zawodowych na 3 kierunkach. Do wykazu niepaństwowych uczelni zawodowych MEN została wpisana pod nr 203. Dnia 3 października 2009 roku szkoła po raz pierwszy zainaugurowała rok akademicki.
  Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.056 sek.