• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Toroid

  Przeczytaj także...
  Okrąg – brzeg koła; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu, nazywanego środkiem, o zadaną odległość, nazywaną promieniem.MathWorld – encyklopedia matematyczna online, sponsorowana przez Wolfram Research, twórcę i producenta programu Mathematica; współsponsorem jest National Science Foundation (National Science Digital Library).
  Trójkąt – wielokąt o trzech bokach. Trójkąt to najmniejsza (w sensie inkluzji) figura wypukła i domknięta, zawierająca pewne trzy ustalone i niewspółliniowe punkty płaszczyzny (otoczka wypukła wspomnianych trzech punktów).
  Przykład toroidu o przekroju prostokątnym
  Klasyczny toroid – torus

  Toroidbryła geometryczna w kształcie pierścienia. Powstaje poprzez obrót dowolnej figury geometrycznej (prostokąta, okręgu, trójkąta) dookoła osi leżącej poza tą figurą leżącej w płaszczyźnie danej figury.

  Transformator toroidalny to transformator, który składa się z dwóch lub więcej nawiniętych uzwojeń na wspólnym rdzeniu o toroidalnym kształcie. Konstrukcja taka umożliwia, w stosunku do transformatorów kształtowych, mniejsze straty w rdzeniu, małą reaktancję rozproszenia jak również mniejszy poziom hałasu.Bryła geometryczna – zbiór punktów przestrzeni trójwymiarowej homeomorficzny z pewnym wielościanem. W innym ogólniejszym ujęciu jest to trójwymiarowa figura geometryczna.

  Jeśli obracaną figurą jest okrąg, wówczas powstała bryła nosi nazwę torusa.

  Podczas obrotu oś może ulegać zmianie co może spowodować utworzenie wielokrotnego toroidu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • próbka toroidalna
 • transformator toroidalny
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Toroid (ang.) w encyklopedii MathWorld
 • Warto wiedzieć że... beta

  Prostokąt – w planimetrii, czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste (stąd również jego nazwa). Prostokąt jest szczególnym przypadkiem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Szczególnym przypadkiem prostokąta (o wszystkich bokach tej samej długości) jest kwadrat.
  Próbka toroidalna – znormalizowane jarzmo próbka z materiału magnetycznego do pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.