• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Torebka wewnętrzna

  Przeczytaj także...
  Tętnica przednia mózgu (łac. arteria cerebri anterior) – jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie nad nerwem wzrokowym, a następnie w szczelinie podłużnej mózgu równolegle do tętnicy przedniej mózgu strony przeciwnej. W dalszym przebiegu obie tętnice przednie mózgu: prawa i lewa przewijają się wokół ciała modzelowatego i biegną ku tyłowi wzdłuż jego górnej powierzchni. Od tętnicy przedniej mózgu odchodzą:Tętnica naczyniówkowa przednia (łac. arteria choroidea anterior) – jedna z gałęzi mózgowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Odchodzi od niej parę milimetrów za odejściem tętnicy łączącej tylnej jako cienkie naczynie. Od tętnicy naczyniówkowej przedniej odchodzą:
  Jądro ogoniaste (łac. nucleus caudatus) – parzyste skupisko istoty szarej mózgu, jedno z jąder podstawy. Należy do prążkowia (striatum). Leży w sąsiedztwie komory bocznej, w ścianie bocznej rogu przedniego (cornu anterius), dalej biegnie w ścianie dolnej części środkowej komory bocznej i kończy się na powierzchni górnej rogu dolnego (cornu inferius). W ścianie rogu przedniego wymiar poprzeczny jądra jest najszerszy – jest to tzw. głowa jądra ogoniastego (caput nuclei caudati). Dalej położona część jądra to trzon (corpus nuclei caudati), przechodzący w ogon (cauda nuclei caudati).
  Sekcjonowane mózgowie, widok z boku. Torebka wewnętrzna oznaczona jako 9

  Torebka wewnętrzna (łac. capsula interna) – blaszka istoty białej oddzielająca jądro ogoniaste i wzgórze od jądra soczewkowatego.

  Składa się z:

 • odnogi przedniej (crus anterius) – miejsce przebiegu dróg korowo-mostowych i wzgórzowo-korowych,
 • kolana torebki wewnętrznej (genu capsulae internae) – miejsce przebiegu dróg korowo-jądrowych,
 • odnogi tylnej (crus posterius) – miejsce przebiegu włókien korowo-rdzeniowych, promienistości czuciowej,
 • części zasoczewkowej (pars retrolentiformis) – miejsce przebiegu promienistości wzrokowej,
 • części podsoczewkowej (pars sublentiformis) – miejsce przebiegu promienistości wzrokowej i słuchowej.
 • Unaczynienie torebki wewnętrznej pochodzi z:

  Wzgórze (łac. thalamus, ang. thalamus) - część międzymózgowia znajdująca się pod spoidłem wielkim. Przylega do niego podwzgórze.Tętnica szyjna wewnętrzna (łac.arteria carotis interna) - główne naczynie zaopatrujące mózg w krew tętniczą. Biegnie od miejsca podziału tętnicy szyjnej wspólnej (3-4 kręg szyjny) do podstawy czaszki.
 • gałęzi prążkowiowych przyśrodkowych, tętnicy przedniej mózgu i gałęzi prążkowiowych bocznych (soczewkowo-prążkowiowych) tętnicy środkowej mózgu – odnoga przednia,
 • gałęzi tętnicy szyjnej wewnętrznej lub gałęzi gałkowych tętnicy naczyniówkowej przedniej – kolano,
 • gałęzi tętnicy naczyniówkowej przedniej i gałęzi soczewkowo-prążkowiowych tętnicy środkowej mózgu – odnoga tylna.
 • Bibliografia[]

 • James D. Fix: Neuroanatomia. Wrocław: Urban & Partner, 1997, s. 266-267. ISBN 83-85842-81-0.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Substancja biała, istota biała (łac. Substantia alba) – jeden z dwóch (obok substancji szarej) podstawowych składników ośrodkowego układu nerwowego. Są to dobrze unaczynione skupiska wypustek neuronów (dendrytów i aksonów), których ciała znajdują się w substancji szarej. Wypustki te otacza zazwyczaj osłonka mielinowa, która jest błoną komórkową oligodendrocytu. Podstawowym składnikiem błony są fosfolipidy (pochodne tłuszczu), z tego względu substancja biała ma kolor biały.Tętnica środkowa mózgu (łac. arteria cerebri media) — jedna z dwóch końcowych gałęzi tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie jako przedłużenie tętnicy szyjnej wewnętrznej, podczas gdy drugie odgałęzienie – czyli tętnica przednia mózgu – odchodzi od tętnicy szyjnej wewnętrznej niemal pod kątem prostym. Niezaliczana do koła tętniczego Willisa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jądro soczewkowate (łac. nucleus lentiformis lub nucleus lenticularis) – struktura ludzkiego mózgu położona w kresomózgowiu parzystym zbudowana z istoty szarej.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.