• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Topologia  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Przestrzeń euklidesowa – przestrzeń o geometrii euklidesowej. Jest ona naturalnym elementem modeli świata rzeczywistego (łac. geometria = mierzenie ziemi) i stanowi dobre przybliżenie przestrzeni fizycznych w warunkach makroskopowych, jednak nie nadaje się do opisu rzeczywistości w bardzo małych, atomowych, lub bardzo wielkich, astronomicznych, wielkościach. Jednowymiarowa przestrzeń euklidesowa nazywana jest prostą euklidesową, zaś dwuwymiarowa – płaszczyzną euklidesową. Przestrzenie te nazywa się również przestrzeniami afinicznymi euklidesowymi w odróżnieniu od przestrzeni liniowych euklidesowych, znanych szerzej jako przestrzenie unitarne.Przestrzeń Tichonowa, przestrzeń T3½ i przestrzeń całkowicie regularna to terminy w topologii opisujące tę samą lub bardzo pokrewne własności oddzielania. Dokładniej, mówi się, że przestrzeni topologicznej X {displaystyle X} punkty mogą być oddzielane od zbiorów domkniętych przez funkcje ciągłe jeśli
  Polscy topolodzy[ | edytuj kod]

  Głównym ośrodkiem rozwoju topologii w Polsce była Warszawska szkoła matematyczna, współpracująca z lwowską szkołą matematyczną. Wśród polskich matematyków wkład w rozwój topologii wnieśli, między innymi:

 • Kazimierz Alster
 • Stefan Banach
 • Czesław Bessaga
 • Karol Borsuk
 • Janusz Jerzy Charatonik
 • Tadeusz Dobrowolski
 • Roman Duda
 • Samuel Eilenberg
 • Ryszard Engelking
 • Witold Hurewicz
 • Zygmunt Janiszewski
 • Jan Jaworowski
 • Andrzej Kirkor
 • Bronisław Knaster
 • Antoni A. Kosiński
 • Krystyna Kuperberg
 • Włodzimierz Kuperberg
 • Kazimierz Kuratowski
 • Jerzy Mogilski
 • Stanisław Mrówka
 • Andrzej Lelek
 • Edward Marczewski
 • Stefan Mazurkiewicz
 • Jerzy Mioduszewski
 • Jan Mycielski
 • Hanna Patkowska
 • Aleksander Pełczyński
 • Juliusz Paweł Schauder
 • Karol Sieklucki
 • Wacław Sierpiński
 • Roman Sikorski
 • Andrzej Szankowski
 • Henryk Toruńczyk
 • Menahem Wojdysławski
 • Kazimierz Zarankiewicz
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • aksjomaty oddzielania
 • przestrzeń topologiczna
 • topologia algebraiczna
 • topologia sieci komputerowej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Richard Courant, Herbert Robbins: Co to jest matematyka?, Wydanie uzupełnione przez Iana Stewarta, Prószyński i Spółka, Warszawa 1998, ​ISBN 83-7180-005-3​.
  2. Jerzy Mioduszewski. Mosty królewieckie. Dwieście lat później. „Delta”. 4 (1981). 
  3. Mariusz Śliwiński: Mosty królewieckie. math.edu.pl. [dostęp 2014-09-11].
  4. Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula: Modelowanie rzeczywistości. Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 2002, s. 14–18. ISBN 83-7255-103-0.
  5. Johann Benedict Listing, Vorstudien zur Topologie, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1848, s. 67.
  6. Bernhard Riemann: Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen. Treść wykładu w j. ang.: [1].
  7. Henri Poincaré: Analysis situs. „J. de l’Éc. Pol.” (2) I, (1895), s. 1–123.
  8. Maurice Fréchet: Sur quelques points du calcul fonctionnel. „Rend. del Circ. Mat. di Palermo” 22, (1906), s. 1–74.
  9. Kazimierz Kuratowski: Sur l’opération de l’Analysis Situs. „Fundamenta Mathematicae” 3, (1922), s. 182–199.
  10. В.Г. Болтянский, Пример двумерного компакта, топологический квадрат которого имеет размерность равную трем, ДАН, 67 (1949), s. 597–599.
  11. Włodzimierz Holsztyński, Une generalisation du théorème de Brouver sur les points invariants, „Bull. Polon. Acad. Sci.” 12, (1964), s. 603–609.
  Teoria grafów to dział matematyki i informatyki zajmujący się badaniem własności grafów. Informatyka rozwija także algorytmy wyznaczające pewne właściwości grafów. Algorytmy te stosuje się do rozwiązywania wielu zadań praktycznych, często w dziedzinach na pozór nie związanych z grafami.MSC 2000 (ang. Mathematics Subject Classification 2000) – hierarchiczna klasyfikacja badań naukowych w matematyce sformułowana przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przestrzeń topologiczna – podstawowe pojęcie topologii; zbiór wyposażony w strukturę (tzw. topologię) wyróżniającą pewną rodzinę jego podzbiorów (tzw. zbiory otwarte), co umożliwia określenie czy dany punkt leży „blisko”, czy „daleko” od danego podzbioru (w jego domknięciu lub poza nim) mimo braku pojęcia odległości (metryki).
  Brzeg – pojęcie topologiczno-geometryczne oddające i formalizujące intuicję punktów „granicznych” danego zbioru, czy figury, czy też „ograniczających” je.
  Definicja intuicyjna: Powierzchnia (ściślej: brzeg) kuli. Zbiór punktów oddalonych o pewną zadaną odległość (promień sfery) od wybranego punktu (środek sfery).
  Włodzimierz Kuperberg - (ur. 19 stycznia 1941 roku) amerykański matematyk polskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Auburn w Alabamie, specjalista w dziedzinie geometrii (ponad 30 publikacji) i topologii (również ok. 30 publikacji).
  Kazimierz Alster - polski matematyk specjalizujący się w topologii ogólnej. Uzyskał doktorat w 1973 roku na podstawie pracy pt. Multyplikatywność subparazwartości w klasie uogólnionych przestrzeni uporządkowanych napisanej pod kierunkiem Ryszarda Engelkinga, nastomiast habilitację uzyskał on w 1980 na podstawie rozprawy pt. Własności pokryciowe rozproszonych przestrzeni zwartych i nieprzeliczalnych iloczynów przestrzeni rozproszonych modulo przestrzenie zwarte. Laureat nagrody im. Mazurkiewicza w 1985.
  Przestrzeń ośrodkowa to przestrzeń topologiczna, która zawiera przeliczalny podzbiór gęsty (czasem zwany ośrodkiem).
  Przestrzeń trójwymiarowa - potoczna nazwa przestrzeni euklidesowej o trzech wymiarach, lub równoważnej jej przestrzeni kartezjańskiej. Przymiotnik "trójwymiarowa" oznacza, że każdemu punktowi tej przestrzeni odpowiada trójka uporządkowana liczb rzeczywistych, zwanych współrzędnymi. Każdej trójce liczb rzeczywistych także odpowiada punkt tej przestrzeni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.075 sek.