• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tomasz z Sienna

  Przeczytaj także...
  Biskupi krakowscy − biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji, a następnie (od 1925) archidiecezji krakowskiej.Innocenty VI (łac. Innocentius V), właśc. Étienne Aubert (ur. w 1282 w Monts we Francji, zm. 12 września 1362 w Awinionie) – papież w okresie od 18 grudnia 1352 do 12 września 1362.
  Metropolia gnieźnieńska – jedna z 14 metropolii obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim, najstarsza w Polsce powołana w 1000.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Tomasz z Sienna (ur. 1280 ?, zm. ok. 1371) – franciszkanin, biskup chełmski, biskup pomocniczy krakowski.

  Katolicka archidiecezja halicka powstała w 1367 r. na przyłączonych do Polski przez Kazimierza Wielkiego terenach Rusi Halickiej.Awinion (fr. Avignon, prowans. Avinhon) — miasto na południu Francji (w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Vaucluse), u podnóża wapiennego wzgórza, na lewym brzegu Rodanu, przy ujściu do niego rzeki Durance. Nad miastem góruje zamek papieży (Palais des Papes).

  Tomasz był synem Ninogniewa z Sienna. 26 lipca 1358 papież Innocenty VI mianował go biskupem elektem, a 20 maja następnego roku biskupem chełmskim jako sufraganii metropolii gnieźnieńskiej (Arcybiskupstwo w Haliczu jeszcze nie zostało zorganizowane). Tomasz z Sienna nie objął urzędu gdyż erygowanie diecezji przedłużało się ze względu na spory pomiędzy Polską, Węgrami i Litwą o terytoria, na których diecezja miała powstać. Po uzyskaniu godności biskupiej przebywał w Awinionie, gdzie z rąk papieża otrzymał tytuł kapelana papieskiego. Po powrocie do kraju nadal rządów w diecezji nie objął, lecz został sufraganem krakowskim i rezydował jako biskup pomocniczy w diecezji krakowskiej, gdzie prawdopodobnie zmarł przed 1371 r.

  Diecezja chełmska – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego, która istniała w latach 1375-1807. W 1807 roku z jej terytorium utworzono diecezję lubelską. W 2009 roku została przywrócona jako biskupstwo tytularne.I Zakon franciszkański to grupa zakonów męskich żyjących według Reguły św. Franciszka zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III w 1223 r. Nazwa „zakon” jest nieprecyzyjna; odnosi się do czasów niepodzielonego I Zakonu św. Franciszka, Ordo Fratrum Minorum (1209 -1517).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Paweł Czaplewski, Tytularny episkopat w Polsce średniowiecznej, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego", t. 43, 1916, s. 71, 72.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • biskupi chełmscy
 • diecezja chełmska
 • Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.Biskup sufragan (episcopus suffraganeus) – biskup diecezji (sufraganii) należącej do metropolii; biskup ten jest sufraganem względem metropolity – sufraganami nie są biskupi diecezji nie podlegających metropolicie (episcopus exemptus).
  Warto wiedzieć że... beta

  Sufragania – w Kościele katolickim diecezja, która należy do prowincji (metropolii), ale nie jest jej stolicą. Sufraganiami zazwyczaj są zwykłe diecezje, jednak zdarzają się też archidiecezje. Na czele sufraganii stoi biskup sufragan.
  Biskupi chełmscy – katolicka diecezja chełmska istniała od połowy XIV w. do 1805 r. , a faktycznie do 1807 r. z powodu opóźnienia wykonania bulli papieskiej wywołanego wojną.
  Archidiecezja krakowska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1925.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.