• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tomasz Pietrasiewicz

  Przeczytaj także...
  Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny oraz jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944.
  Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego im. Zygmunta Puławskiego „PZL-Świdnik” (dawniej WSK Świdnik) to firma zajmująca się produkcją samolotów i śmigłowców założona w Świdniku w 1951 roku.

  Tomasz Pietrasiewicz (ur. 21 sierpnia 1955 w Siedlcach) – polski animator kultury i reżyser teatralny, od 1998 dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, działacz opozycji w okresie PRL.

  Biografia[]

  Tomasz Pietrasiewicz jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który ukończył w 1980. Od 1976 zajmował się dystrybucją publikacji drugiego obiegu, w latach 1977–1989 brał udział w organizowaniu niezależnych grup dyskusyjnych. Działał także w Teatrze Grupa Chwilowa. W dniach 13–14 grudnia 1981 uczestniczył w strajku studenckim w Akademickim Centrum Kultury w Lublinie, był również łącznikiem ze strajkującymi w zakładach WSK „PZL-Świdnik” podczas wydarzeń lubelskiego lipca, a także w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów aż do ich pacyfikacji 17 grudnia 1981.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe, wybory do Sejmu kontraktowego) – odbyły się w dniach 4 czerwca i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

  W latach 1984–1989 był współzałożycielem, redaktorem, a początkowo także drukarzem w podziemnym wydawnictwie Fundusz Inicjatyw Społecznych. Ponadto, w latach 1984–1985, pracował jako instruktor teatralny w Lubelskim Domu Kultury, następnie w od 1987 do 1991 działał w Lubelskim Studio Teatralnym, zaś w latach 1991–1994 w Centrum Kultury w Lublinie. W 1989 był działaczem KO „Solidarność” przed wyborami czerwcowymi.

  Centrum Kultury w Lublinie - jedna z największych samorządowych instytucji kulturalno-edukacyjnych Lublina. Swoją siedzibę ma w późnobarokowym kompleksie poklasztornym ss. Wizytek, zlokalizowanym w samym centrum miasta, na ul. Peowiaków 12.Strajki lubelskie 1980, Lubelski Lipiec - pierwsze strajki w Lublinie i Świdniku zapoczątkowujące erę Solidarności. Strajki rozpoczęły się w Państwowych Zakładach Lotniczych w Świdniku na Wydziale Obróbki Mechanicznej 8 lipca 1980 roku a ich bezpośrednią przyczyną była podwyżka cen żywności. Robotnicy byli też niezadowoleni z warunków pracy i z istnienia uprzywilejowanych grup. Uczestnicy tamtych wydarzeń wspominają, że przełomem było to, iż ludzie przestali się bać. Wśród postulatów były żądania likwidacji przywilejów dla rządzących. Strajk trwał do 11 lipca kiedy "komitet postojowy" podpisał porozumienia.

  W 1990 założył Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, potocznie zwanym „Teatrem NN”, a w latach 1994–1997 pracował jako zastępca dyrektora Centrum Kultury do spraw tego ośrodka. Objął stanowisko dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Powierzono mu także organizację koncepcji programowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).Reżyser – artysta odpowiedzialny za całokształt dzieła scenicznego lub filmowego, autor spektaklu, filmu, widowiska muzycznego bądź estradowego. Tworzy koncepcję artystyczną sztuki, inspiruje współpracowników i kieruje nimi, a celem lepszego zademonstrowania swojej niepowtarzalnej indywidualności - adaptuje, przerabia tekst oryginalny. Funkcje reżysera określa rodzaj sztuki.

  Jest autorem monografii książkowej Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (tom I – 2007, tom II – 2008) oraz animatorem wydarzeń artystycznych w regionie. Jest autorem przedstawień „Teatru NN”, a także realizowanych od 2000 Misteriów Pamięci: Jedna Ziemia – Dwie Świątynie, Dzień Pięciu Modlitw, Misterium Druku i Papieru, Misterium Ulicy Szerokiej, Misterium Pamięć Miejsca, Misterium Pamięć Światła-Pamięć Sprawiedliwych, mających miejsce w otwartych przestrzeniach Lublina. Zorganizował także wystawę „Elementarz” mieszczącą się w jednym z baraków byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, wystawę „Portret Miejsca” oraz wystawę poświęconą Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Członek stowarzyszenia Spoko, założyciel Stowarzyszenia „Festiwal Brunona Schulza”.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Centrum Spotkania Kultur, CSK – nowo powstająca instytucja kultury w Lublinie, której plan działania opracowuje obecnie Tomasz Pietrasiewicz.

  Odznaczenia i wyróżnienia[]

 • Nagroda Polcul (1993)
 • Nagroda Artystyczna Miasta Lublina (1994)
 • Nagroda Honorowa Ambasady Izraela w Polsce za zasługi dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Żydów Polskich (1999)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2008)
 • Nagroda im. ks. Stanisława Musiała „za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski” (2011)
 • Przypisy

  1. Tomasz Pietrasiewicz pokieruje przygotowaniami CSK. kurierlubelski.pl, 20 kwietnia 2011. [dostęp 2015-04-22].
  2. Wielkiej sceny nie będzie! Co z Teatrem w Budowie?. gazeta.pl, 20 kwietnia 2011. [dostęp 2015-04-22].
  3. Tomasz Pietrasiewicz. lublin.eu. [dostęp 2015-04-22].
  4. Tomasz Pietrasiewicz laureatem nagrody ks. Musiała. lublin.eu, 28 lutego 2011. [dostęp 2015-04-22].

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności. [dostęp 2015-04-22].
 • Tomasz Pietrasiewicz. teatrnn.pl. [dostęp 2015-04-22].
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. [dostęp 2015-04-22].
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego.Wydawnictwa podziemne (bibuła, drugi obieg) – wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura (PRL, ZSRR itp.). Były to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd (w Polsce do 1989 był to Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk), niejednokrotnie ignorujące prawo autorskie. Bywały wydawane w nakładach od kilkunastu kopii do kilku a nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przez nielegalne ("podziemne") wydawnictwa lub przez osoby prywatne. Niektóre z takich nielegalnych instytucji po roku 1989 przekształciły się w normalnie prosperujące instytucje wydawnicze (np. "NOWA").  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Strajk studencki jest przewidzianą przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym formą protestu. Według ustawodawcy strajk studencki polegać ma na powstrzymywaniu się od uczęszczania na zajęcia (z możliwością pozostania w uczelni). Może być podjęty wyłącznie przez samorząd studencki lub stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające wyłącznie studentów, jeżeli wcześniejsze negocjacje z rektorem lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.
  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie to instytucja, która animuje kulturę w całym regionie lubelskim. Zwraca szczególną uwagę na kulturę ludową Lubelszczyzny, organizując m.in. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
  Komitet Obywatelski „Solidarność” (pierwotnie Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie) – półlegalna organizacja zawiązana 18 grudnia 1988.
  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (potocznie Brama Grodzka lub Teatr NN) – samorządowa instytucja kultury powstała w 1998 roku w Lublinie. Działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji.
  Dom Słów (wcześniej Izba Drukarstwa lub Izba Pamięci Drukarstwa Polskiego) – otwarta 6 maja 2008 znajduje się przy ul. Żmigród 1 w Lublinie, w dawnym Pałacu Pociejów i pełni rolę małego muzeum drukarstwa, a zarazem jest ośrodkiem edukacyjnym, gdzie można zapoznać się z dawnymi technikami druku oraz poznać historię i osiągnięcia drukarstwa lubelskiego. Mieści się w pomieszczeniach dawnej, przedwojennej drukarni „Popularna”, która istniała w tym miejscu od 1932 roku. Przed II wojną światową bywali w niej m.in. Józef Czechowicz oraz Józef Łobodowski. W czasie okupacji drukowane były tu nielegalne ulotki i pisma. Na skutek donosu w marcu 1944 roku Niemcy aresztowali czternastu drukarzy „Popularnej”. Rozstrzelano ich na Majdanku 3 czerwca. Po wojnie zakład stał się własnością państwa, a użytkownik lokalu, Spółdzielnia Pracy „Intrograf”, w 1972 roku utworzył tu Izbę Tradycji Drukarstwa Lubelskiego, która była przyzakładową izbą tradycji, jakich wiele wówczas powstawało w Polsce. Izba Pamięci Drukarstwa Polskiego została otwarta dzięki staraniom Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”. Ośrodek przejął pomieszczenia w roku 2006 i wyremontował je, a zgromadzone tu zabytkowe maszyny drukarskie doprowadził do stanu używalności. Izba Drukarstwa obok stałej ekspozycji prezentuje wystawy czasowe oraz prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
  Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka w Lublinie powstało w 1965 roku przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i jest drugim co do wielkości ośrodkiem kulturalnym w Lublinie. Obecnie centrum pracuje pod kierunkiem Barbary Wybacz.

  Reklama