• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tomasz Majewski - mykolog

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Tomasz Majewski (ur. 1940) – polski mykolog, profesor zwyczajny. Ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, od 1965 do 1990 był pracownikiem Pracowni i Zakładu Mikologii w Instytut Botaniki PAN (pracował w Warszawie), następnie, do 2006 był pracownikiem Katedry Fitopatologii SGGW, po czym przeszedł na emeryturę.

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk – ośrodek badawczy z zakresu botaniki Polskiej Akademii Nauk znajdujący się w Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie przy ul. Lubicz 46.

  Tematyka jego prac obejmowała głównie rzędy Laboulbeniales, Peronosporales, Erysiphales, Uredinales i klad Ustilaginomycotina. W swoich publikacjach opisał m.in. rodzaje i gatunki:

 • Botryandromyces I.I. Tav. & T. Majewski (1976)
 • Cucujomyces rotundatus T. Majewski 1974
 • Diphymyces niger (T. Majewski) I.I. Tav. (1985)
 • Dipodomyces phloeocharidis T. Majewski (1981)
 • Distolomyces forficulae (T. Majewski) I.I. Tav. (1985)
 • Laboulbenia tenera T. Majewski (1994)
 • Phaulomyces octotemni (T. Majewski) I.I. Tav. (1985)
 • Eusynaptomyces hydrobii (T. Majewski) I.I. Tav. (1985)
 • Fanniomyces T. Majewski (1972)
 • Phaulomyces octotemni (T. Majewski) I.I. Tav. (1985)
 • Phaulomyces ptilii T. Majewski (1999)
 • Rossiomyces falcatus (T. Majewski) R.K. Benj. (2001)
 • Siemaszkoa I.I. Tav. & T. Majewski (1976)
 • Siemaszkoa annae (T. Majewski) I.I. Tav. & T. Majewski (1976)
 • Siemaszkoa flexa (T. Majewski) I.I. Tav. & T. Majewski (1976)
 • Siemaszkoa ramificans T. Majewski (1991)
 • Siemaszkoa valida T. Majewski (1991)
 • Stigmatomyces biformis T. Majewski (1990)
 • Tavaresiella T. Majewski (1980)
 • Tavaresiella hebri T. Majewski (1980)
 • Triceromyces T. Majewski (1980)
 • Triceromyces balazucii T. Majewski (1980)
 • Zodiomyces odae T. Majewski & K. Sugiy. (1989)
 • Jest jednym z autorów pracy Wstępna lista grzybów mikroskopijnych Polski.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Uredinales G. Winter (grzyby rdzawnikowe, rdzawnikowce) – utworzony w 1880 roku przez Heinricha Georga Wintera rząd grzybów. Są to grzyby mikroskopijne będące obligatoryjnymi pasożytami roślin. Wywołują u nich choroby zwane rdzami. W klasyfikacji grzybów w XIX wieku rząd ten zaliczany był do podstawczaków (Basidiomycetes). Była to klasyfikacja sztuczna, oparta na podobieństwie morfologicznym, nie uwzględniająca pokrewieństwa. W aktualnej klasyfikacji Index Fungorum bazującej na Dictionary of the Fungi brak taksonu Uredinales. Dawniej zaliczane do niego gatunki obecnie zaliczane są do innych taksonów (głównie rdzowców Pucciniales).

  Prof. dr hab. Tomasz Majewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-11-05].

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zakład Mykologii – Biogramy mykologów (pol.). ib-pan.krakow.pl. [dostęp 2013-02-10].
  2. Wiesław Mułenko, Tomasz Majewski, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Wstępna lista grzybów mikroskopijnych Polski, Kraków: W. Szafer. Institute of Botany, PAN, 2008, ​ISBN 978-83-89648-75-4
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mączniakowce (Erysiphales H. Gwynne-Vaughan) – dawniej wyróżniany rząd grzybów z klasy patyczniaków (Leotiomycetes, ). W obecnej klasyfikacji według Index Fungorum należące do niego gatunki zostały włączone do rzędu tocznikowców (Helotiales).
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Klad (z gr. ο κλάδος – gałąź) – w kladystyce, grupa organizmów mających wspólnego przodka, obejmująca wszystkie wywodzące się z niego grupy potomne (linie rozwojowe). W ujęciu ścisłym klady rozdzielają się dychotomicznie, tworząc dychotomiczne drzewo pokrewieństw. Diagramy przedstawiające drzewa pokrewieństw konstruowane metodami kladystycznymi nazywane są kladogramami. Ponieważ klady obejmują organizmy wszelkich rang systematycznych i mogą dotyczyć grup organizmów opisywanych w systemach klasyfikacyjnych w ramach zróżnicowanych kategorii systematycznych (lub ich części) – zwykle organizmy należące do określonego kladu nazywa się mianem "grupy".
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.69 sek.