• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tomasz Konarski

  Przeczytaj także...
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).
  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna

  Tomasz Konarski (ur. 8 stycznia 1792 w Żarczycach Dużych – zm. 6 lipca 1878 w Auxerre) – generał brygady kawalerii wojsk polskich w powstaniu listopadowym.

  Uczestnik wojny polsko-austriackiej w 1809. Brał udział w bitwie pod Raszynem. Uczestnik kampanii napoleońskich 1812-1814. W 1812 roku odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. W roku 1813 został kawalerem złotego krzyża Legii Honorowej.

  W 1815 r. wstąpił do armii Królestwa Kongresowego. W 1812 awansowany na stopień pułkownika. Po wybuchu powstania dowodził brygadą lekkiej artylerii konnej. 1 marca 1831 mianowany przez gen. Jana Skrzyneckiego dowódcą artylerii powstańczej. Uczestniczył w bitwie pod Iganiami i pod Ostrołęką. 1 sierpnia mianowany generałem brygady z przydziałem do brygady kawalerii. Dowodził 4. Pułkiem Strzelców Konnych, 6. Pułkiem Ułanów i szwadronem z 1. Pułku Jazdy Kaliskiej. Później przydzielony do II. Korpusu gen. Girolama Ramoriny. 17 września 1831 przekroczył granicę austriacką. Wyemigrował do Francji i osiadł w Auxerre.

  Jan Zygmunt Skrzynecki herbu Bończa (ur. 8 lutego 1787 w Żebraku k. Siedlec, zm. 12 stycznia 1860 w Krakowie) – oficer napoleoński, generał armii polskiej i belgijskiej, wódz naczelny powstania listopadowego.1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Władysław Zajewski Tomasz Konarski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XIII 1967-1968, s. 481-482
 • Warto wiedzieć że... beta

  Girolamo Ramorino, także Hieronim Ramorino (ur. 8 lub 9 kwietnia 1792 w Genui, zm. 22 maja 1849 w Turynie) – polski i włoski generał dywizji powstania listopadowego, uczestnik m.in. wojen napoleońskich.
  Żarczyce Duże – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz.
  Generał brygady – wysoki stopień wojskowy. W Wojsku Polskim najniższy stopień generalski. Niższym stopniem jest pułkownik, a wyższym generał dywizji.
  Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 – bitwa powstania listopadowego jaka odbyła się pod Ostrołęką, w której główne siły wojsk polskich pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego starły się z wojskami rosyjskimi Iwana Dybicza.
  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Wojna polsko-austriacka – wojna będąca częścią wojny Napoleona z V koalicją, prowadzona jednak samodzielnie przez wojska polskie pod dowództwem Wodza Naczelnego Wojsk Polskich księcia Józefa Poniatowskiego, przy wsparciu wojsk saskich wyłącznie w pierwszej fazie bitwy pod Raszynem.
  Legia Honorowa, Order Narodowy Legii Honorowej (fr. L’Ordre national de la Légion d’honneur) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Legia nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i mężczyznom, także cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Motto orderu to Honneur et Patrie (fr. Honor i Ojczyzna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.