Tomasz Hofmokl

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tomasz Hofmokl (ur. 21 lutego 1936, zm. 5 września 2000 w Warszawie) – fizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej, założyciel i do 1999 dyrektor NASK, pierwszego operatora Internetu w Polsce.

EARN (European Academic Research Network) – europejska odnoga sieci BITNET łącząca ośrodki akademickie. Jej polska część o nazwie PLEARN działała w latach 1990-2000.Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (często używany skrót to FUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący w dziedzinach:

Życiorys[ | edytuj kod]

Absolwent Wydziału Fizyki UW. Od 1989 profesor. W latach 1990–1994 dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Zajmował się fizyką cząstek elementarnych, a zwłaszcza oddziaływaniami cząstek przy wielkich energiach; najbardziej są znane jego prace na temat oddziaływań dużej krotności oraz fotoprodukcji cząstek powabnych.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

W 1990 został pełnomocnikiem Komitetu Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów do spraw przyłączenia Polski do międzynarodowej akademickiej sieci EARN/BITNET. Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (przy Uniwersytecie Warszawskim), który powołany został dla ujęcia w ramy organizacyjne podejmowanych przez środowisko naukowe inicjatyw budowy polskiej gałęzi Internetu (POLIP, POLska sieć IP). W 1993, po usamodzielnieniu się Zespołu Koordynacyjnego i przekształceniu w Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), objął funkcję jej dyrektora, którą pełnił do końca 1999.

Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Popularyzator fizyki, przez wiele lat współredagował czasopismo „Delta”. Spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 146c, rząd 1, grób 16).

W 2018 NASK zaczął przyznawać nagrody im. Tomasza Hofmokla.

Teść Justyny Hofmokl.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Justyna Hofmokl z domu Cieślik (ur. 1977) – polska socjolog, badaczka internetu i działaczka na rzecz wolnej kultury.
Kwark powabny (ang. charm, oznaczenie c) – jeden z kwarków. Nie występuje w zwykłej materii, występuje natomiast w cząstkach wytwarzanych sztucznie, np. mezonach D.
Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

Reklama