• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tolerancja farmakologiczna

  Przeczytaj także...
  Dwie substancje wykazują względem siebie tolerancję krzyżową jeśli rosnąca z czasem tolerancja jednej z nich powoduje także wzrost tolerancji drugiej substancji. Np. osoba uzależniona od morfiny po przejściu na heroinę nie będzie mogła skutecznie się odurzać standardowymi dawkami heroiny, wystarczającymi dla osób nieuzależnionych. Cechą tolerancji krzyżowej jest to, że syndromy zespołu abstynencyjnego można zlikwidować używając najmniej szkodliwej z tych substancji.Dawka terapeutyczna (lecznicza) (łac. dosis therapeutica, DT) – najmniejsza ilość substancji chemicznej lub promieniowania jonizującego, która podana osobnikowi wywołuje pożądany efekt leczniczy (terapeutyczny).
  Tolerancja odwrotna – w medycynie zjawisko polegające na coraz silniejszym działaniu leku w miarę upływu czasu jego przyjmowania. Typowym przykładem jest rosnąca z czasem nadwrażliwość na THC (psychoaktywny składnik marihuany). Tolerancja odwrotna może być połączona z tolerancją krzyżową np. dekstroamfetamina i kofeina u myszy wykazują odwrotną tolerancję krzyżową wobec morfiny, tzn. zażywanie przez jakiś czas morfiny powoduje zwiększenie czułości, a więc zmniejszenie tolerancji na pozostałe wspomniane narkotyki.

  Tolerancja farmakologiczna, tolerancja na lek, tolerancja leku – zjawisko polegające na coraz słabszym działaniu leku w miarę jego przyjmowania, zmuszające do zwiększania dawki w celu uzyskania tego samego skutku (zwykle niekorzystne z punktu widzenia terapii).

  Efekt ten występuje także w przypadku substancji psychoaktywnych – zwany jest wówczas tolerancją funkcjonalną lub tolerancją fizjologiczną.

  Tachyfilaksja − zjawisko występowania dość szybkiej utraty wrażliwości na lek w przypadku jego częstego (bez odpowiednich przerw) podawania. Dotyczyć może np. nitratów.Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

  Rodzaje tolerancji farmakologicznej:

 • tolerancja farmakodynamiczna (w odniesieniu do substancji psychoaktywnych zwana też toksykodynamiczną)
 • tolerancja farmakokinetyczna (inaczej metaboliczna, w odniesieniu do substancji psychoaktywnych zwana też toksykokinetyczną)
 • Zobacz też[]

 • tachyfilaksja
 • tolerancja krzyżowa
 • tolerancja odwrotna
 • Uwagi

  1. Termin ten może także oznaczać brak działań niepożądanych leku.

  Bibliografia[]

 • Tadeusz Rożniatowski (red.): Mała encyklopedia medycyny. Tom III, wyd. VII. PWN, Warszawa 1990. ISBN 83-01-06177-4
 • tolerancja substancji. [dostęp 2010-10-02]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.