• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Toksyny sinicowe

  Przeczytaj także...
  Jelito – fragment przewodu pokarmowego kręgowców, a u bezkręgowców – fragment lub cały przewód pokarmowy. W jelicie zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku enzymatycznego rozkładu pokarmów. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe.Pokrzywka (łac. urticaria) – niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy. Charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub porcelanowobiałym. Zmiana skórna powstaje szybko i ustępuje bez pozostawienia śladów po kilku do kilkunastu godzinach. Zwykle towarzyszy temu świąd lub nawet ból.
  Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).
  Cylindrospermopsyna, jedna z toksyn sinicowych
  Zakwit sinic w wodzie
  Mikrocystyna LR

  Toksyny sinicowe to substancje produkowane przez sinice, które są toksyczne w przypadku kąpieli w wodzie z zakwitem sinic, wypicia wody, spożycia ryb lub innych organizmów wodnych.

  Toksyny sinicowe[]

 • Endoioksyna – składnik ścian komórkowych; odpowiedzialna za objawy podrażnienia skóry, żołądka, jelit i spojówek.
 • Cylindrospermopsyna – powolnie działająca toksyna produkowana przez Cylindrospermopsis raciborski i Aphanizemenon ovalisporum, o działaniu toksycznym na wątrobę i nerki.
 • Saksitoksyna – produkowana przez Anabaena circinalis, mająca cechy neurotoksyn, powodująca porażenie mięśni z następowym uduszeniem wskutek niewydolności oddechowej.
 • Mikrocystyna, nodularyna – produkowana przez Microcystis aeuruginosa, Microcystis flos-aquae i Nodularia spumigena, mająca cechy hepatotoksyny, która uszkadza i niszczy hepatocyty.
 • Profilaktyka i postępowanie poekspozycyjne[]

  Z uwagi na to, że w Polsce nie oznacza się rutynowo stężenia toksyn sinicowych w kąpieliskach (norma WHO wynosi <5 μg/l), należy pamiętać o następujących środkach zmniejszających ryzyko zatrucia:

  Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej. Często nudności poprzedzają lub towarzyszą wymiotom.Biegunka (łac. diarrhoea; potocznie rozwolnienie) – objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ≥3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (≥200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną. Biegunce może towarzyszyć stan ogólnego osłabienia, gorączka czy też kurczowe bóle brzucha. Objaw ten trwający do 14 dni określany jest jako biegunka ostra, natomiast utrzymanie się objawów chorobowych ponad 4 tygodnie kwalifikuje do rozpoznania biegunki przewlekłej (niektórzy autorzy wyróżniają biegunkę uporczywą – trwającą 2-4 tygodnie).
 • nie kąpać się, a nawet nie wchodzić do wód mętnych, o zmienionej barwie lub zapachu, zwłaszcza gdy towarzyszy temu pienienie się wody;
 • po ewentualnym kontakcie umyć i spłukać dokładnie skórę, a strój kapielowy wyprać.
 • W zależności od sposobu kontaktu z toksynami, mogą wystąpić:

  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.Nudności (stgr. ναυτεία, łac. nausea, vomitus, ang. nausea) – nieprzyjemne, niebolesne, subiektywne odczucie silnej potrzeby zwymiotowania. Mogą mu towarzyszyć: ślinotok, tachykardia, zblednięcie skóry i potliwość. Nudności zazwyczaj poprzedzają wymioty i odruchy wymiotne, chociaż mogą występować niezależnie.
 • zmiany skórne (po kąpieli):
 • rumień
 • wysypka grudkowa lub pęcherzowa
 • pokrzywka
 • świąd skóry
 • zapalenie spojówek
 • objawy ogólne (po wypiciu wody):
 • gorączka, dreszcze i bóle mięśniowe
 • bóle brzucha
 • wymioty lub nudności lub biegunka
 • duszność
 • zapalenie płuc
 • zawroty głowy
 • Nieznane jest leczenie przyczynowe, wobec czego stosuje się leczenie objawowe.

  Duszność (łac. dyspnoe) – subiektywne odczucie braku powietrza, bardzo często połączone ze wzmożonym wysiłkiem mięśni oddechowych.Neurotoksyny − rodzaj toksyn działających na układ nerwowy. W przypadku dawek letalnych śmierć może nastąpić nawet w ciągu kilku minut w wyniku uduszenia na skutek ostrego paraliżu mięśni oddechowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żołądek (łac. ventriculus, stomachus, gr. gaster) – narząd stanowiący część przewodu pokarmowego, którego zasadniczą rolą jest trawienie zawartych w pokarmie białek (nie zachodzi trawienie tłuszczów, a trawienie cukrów jest wręcz hamowane przez niskie pH żołądka). Żołądek wydziela sok żołądkowy zawierający enzymy trawienne:
  Zapalenie spojówek (łac. conjunctivitis) – choroba okulistyczna. Naczynia krwionośne podczas stanów zapalnych silnie wypełniają się krwią, powodując zaczerwienie i obrzęk oka. Ujścia gruczołów łzowych, łojowych i potowych znajdujące się w spojówce odpowiadają za produkcję wydzieliny, która towarzyszy schorzeniu.
  Niewydolność oddechowa – stan, gdy zaburzenia czynności układu oddechowego doprowadzają do upośledzenia wymiany gazowej w płucach i do spadku ciśnienia parcjalnego tlenu poniżej 60 mmHg (8,0 kPa) (hipoksemia) lub wzrostu ciśnienia dwutlenku węgla powyżej 45 mmHg (6,0 kPa) (hiperkapnia).
  Skóra (łac. cutis, gr. derma) – największy narząd powłoki wspólnej (łac. integumentum commune) kręgowców o złożonej budowie i wielorakich funkcjach; powłoka właściwa.
  Zakwit – w środowisku lądowym powierzchniowa, natomiast w środowisku wodnym objętościowa zmiana zabarwienia spowodowana masowym rozwojem mikroskopijnych, nierozpoznawalnych gołym okiem organizmów żywych.
  Nodularyna – związek organiczny z grupy hepatotoksyn wytwarzanych przez sinice (cyjanobakterie) z gatunku Nodularia spumigena należące do rzędu Nostocales.
  Mikrogram - pochodna jednostka masy w układzie SI, symbol µg, równa jednej milionowej grama (0,000001 g). Przedrostek "mikro" = 0,000001

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.