• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tołtry

  Przeczytaj także...
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.Podkamień (ukr. Підкамінь) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim, do 1945 w Polsce, w województwie tarnopolskim, w powiecie brodzkim, siedziba gminy Podkamień.
  Wyżyna Podolska (ukr. Подільська височина - trb. Podilśka wysoczyna; mołd. Podişul Podoliei) - wyżyna leżąca pomiędzy środkowym biegiem Dniestru i Bohu, wchodząca w skład Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, obecnie na terenie państwa Ukraina.

  Tołtry, Miodobory – silnie rozczłonkowane pasmo wapiennych wzgórz, przecinających Wyżynę Podolską z północnego zachodu na południowy wschód.

  Rozciągają się na długości ponad 200 km, szerokość wynosi około 5 km. Wysokość bezwzględna 350-400 m (kulminacja 430 m n.p.m.), względna 50-100 m. Przebiegają od Podkamienia przez Zbaraż, Skałat, Kamieniec Podolski do Stefanowiec nad Prutem.

  Są pozostałością rafy barierowej Morza Sarmackiego (projektowano powstanie geoparku "Kopalna Rafa Barierowa").

  Zbaraż (ukr. Збараж) – miasto w obwodzie tarnopolskim, siedziba rejonu zbaraskiego Ukrainy, do 1945 w Polsce, w województwie tarnopolskim, siedziba powiatu zbaraskiego.Prut (ukr. Прут, rum. Prut; w starożytności łac. Pyretus) – rzeka w południowo-wschodniej Europie, lewy dopływ Dunaju, rzeka graniczna pomiędzy Rumunią a Mołdawią.

  Ich południowo-zachodnie stoki są strome, północno-wschodnie – łagodne. Występują w nich zjawiska krasowe. Ich grzbiety i zbocza pokrywają lasy, złożone z dębów, grabów, leszczyn, dzikich grusz, czereśni.

  Linki zewnętrzne[]

 • Miodobory w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom VI (Malczyce – Netreba) z 1885 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rafa barierowa – wał ciągnący się wzdłuż lądu, oddzielony od niego płytką laguną, np. Wielka Rafa Koralowa (dł. 2000 km) u północno-wschodniego wybrzeża Australii.
  Kras (procesy krasowe, krasowienie) – procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).
  Skałat (ukr. Скалат) – miasto w rejonie podwołoczyskim na zachodniej Ukrainie w obwodzie tarnopolskim nad rzeką Gniłą dopływem Zbrucza, w paśmie Miodoborów, lokowane na prawie magdeburskim w roku 1600 (bądź 1634).
  Grab (Carpinus L.) – rodzaj drzew z rodziny brzozowatych (w niektórych systemach klasyfikacyjnych okrytonasiennych wyłączany w odrębną rodzinę Stylocerataceae lub leszczynowatych). W Polsce występuje jeden gatunek rodzimy i kilka introdukowanych, ale rzadko uprawianych (prawie wyłącznie w kolekcjach). Na świecie rośnie 25 gatunków, przede wszystkim w Azji Wschodniej i Ameryce Północnej. Gatunkiem typowym jest Carpinus betulus L..
  Leszczyna (Corylus L.) – (orzech laskowy) rodzaj drzew i krzewów klasyfikowany w różnych systemach do rodziny brzozowatych lub leszczynowatych. Należy tu 15 gatunków występujących na obszarach umiarkowanych Europy, Azji i Ameryki Północnej. Gatunkiem typowym jest Corylus avellana.
  Dąb (Quercus L.) – rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej. Najdalej na południe występują na Wyspach Sundajskich. Gatunkiem typowym jest Quercus robur L..
  Morze Sarmackie – nieistniejące morze epikontynentalne zlokalizowane w Europie środkowej i południowo-wschodniej, sięgające w głąb Azji Środkowej. Stanowiło część Paratetydy, północnej odnogi oceanu Tetydy powstałej w późnej jurze, sięgającej wzdłuż dzisiejszych Karpat po Europę Środkową. W środkowym miocenie morze zostało odcięte od systemu oceanicznego globu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.