• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tlenki siarki

  Przeczytaj także...
  Tlenek disiarki (podtlenek siarki), S2O – nietrwały nieorganiczny związek chemiczny z grupy niższych tlenków siarki.Tlenek siarki (nazwa Stocka: tlenek siarki(II)), SO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki, w którym siarka występuje na II stopniu utlenienia. Występuje w fazie gazowej w równowadze z dimerem S2O2.
  Dwutlenek siarki (nazwa Stocka: tlenek siarki(IV)), SO2 (ditlenek siarki, bezwodnik siarkawy) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków niemetali. Bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Ma własności bakteriobójcze i pleśniobójcze. Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog). Stosowany jako konserwant (E220), szczególnie powszechnie do win, także markowych. Dwutlenek siarki wykorzystuje się również do produkcji siarczynów, do bielenia (w przemyśle tekstylnym i papierniczym), dezynfekcji (znany już w starożytności) i jako czynnik chłodniczy. Jest produktem pośrednim podczas produkcji kwasu siarkowego. Rozpuszcza się m.in. w wodzie i acetonie.

  Tlenki siarki – grupa nieorganicznych związków chemicznych zbudowanych z tlenu i siarki.

  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.Tritlenek siarki (nazwa Stocka: tlenek siarki(VI)), SO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym siarka występuje na VI stopniu utlenienia.
 • tlenek disiarki (tlenek siarki(I)), S2O
 • tlenek siarki (tlenek siarki(II)), SO
 • dwutlenek siarki (ditlenek siarki, tlenek siarki(IV)), SO2
 • tritlenek siarki (tlenek siarki(VI)), SO3
 • tetratlenek siarki (nadtlenek siarki), SO4
 • Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.