• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tlenki żelaza

  Przeczytaj także...
  Substancje barwiące – substancje nadające barwę innej substancji pozbawionej barwy (przezroczystej, białej lub szarej), lub też zmieniające barwę substancji posiadającej już jakąś barwę. Można je podzielić na pigmenty, laki i barwniki. Pigmenty są nierozpuszczalnymi kryształami wymagającymi procesu dyspersji w celu ich użycia do barwienia substancji. Barwniki są substancjami rozpuszczalnymi. Barwniki są łatwe w użyciu niemniej jednak ich odporności są mniejsze od pigmentów. Barwniki są transparentne, pigmenty są różne - część jest kryjąca, część transparentna.Magnetyt – minerał z gromady tlenków, zaliczany do grupy spineli (żelazowych). Należy do minerałów bardzo pospolitych i wyjątkowo szeroko rozpowszechnionych.
  Tlenek żelaza(III), Fe2O3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym żelazo występuje na III stopniu utlenienia. Związek ten jest głównym składnikiem rdzy, najczęściej spotykany spośród tlenków żelaza.
  Prehistoryczny rysunek konia w jaskini Lascaux (Akwitania), zrobiony z użyciem miejscowych pigmentów: czerwonych i żółtych ochr.
  Gleba zabarwiona na czerwono tlenkami żelaza

  Jest znanych 16 tlenków, wodorotlenków i hydroksytlenków (uwodnionych tlenków) żelaza.

  Lascaux – jaskinia krasowa w Akwitanii, w południowo-zachodniej części Francji, w której w 1940 roku odkryto rysunki i malowidła wykonane na ścianach w okresie paleolitu. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1963 r. jest zamknięta dla zwiedzających; turystom udostępniana jest znajdująca się w pobliżu wierna kopia jaskini (otwarta w 1983).Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation oraz anion wodorotlenowy OH. Wodorotlenki mogą tworzyć zarówno kationy metali („M”) o różnej wartościowości (od I do IV), kation amonowy NH+4, jak również kationy organiczne, najczęściej czwartorzędowe związki amoniowe, np. wodorotlenek tetrametyloamoniowy (CH3)4NOH. Wzór ogólny wodorotlenków ma postać M(OH)x (gdzie x to liczba anionów wodorotlenkowych = wartościowości kationu). Wodorotlenki są związkami jonowymi tzn. pomiędzy kationem i anionem występuje oddziaływanie typu jon–jon.

  Tlenki[]

 • Tlenek żelaza(II) (FeO)
 • Tlenek żelaza(II) diżelaza(III) (FeO·Fe2O3) – magnetyt
 • Tlenek żelaza(III)
 • α-Fe2O3 – hematyt; „czerwony tlenek żelaza”
 • β-Fe2O3
 • γ-Fe2O3 – maghemit
 • ε-Fe2O3
 • Wodorotlenki[]

 • Wodorotlenek żelaza(II) (Fe(OH)2)
 • Wodorotlenek żelaza(III) (Fe(OH)3)
 • Hydroksytlenki[]

 • α-FeOOH – goethyt; otrzymany syntetycznie przez utlenienie powietrzem Fe(OH)2 stosowany jest jako przezroczysty żółty pigment (tzw. „żółty tlenek żelaza”, CAS 51274-00-1, C.I. 77 492)
 • β-FeOOH
 • γ-FeOOH – lepidokrokit
 • δ-FeOOH
 • Fe5HO8·4H2O (w przybliżeniu)
 • wysokociśnieniowy FeOOH
 • fougeryt („zielona rdza”; FexFey(OH)3x+2y−z(A)z; gdzie A to Cl lub 0,5SO4)
 • Przypisy

  1. RM Cornell, Schwertmann, U: The iron oxides: structure, properties, reactions, occurrences and uses. Wiley VCH, 2003. ISBN 3-527-30274-3. (ang.)
  2. Hans G. Völz i in.: Pigments, Inorganic. W: Ullmann's Encyclopedia of Chemical Industrial Chemistry. John Wiley and Sons, Inc., 2006, s. 68. DOI: 10.1002/14356007.a20_243.pub2.
  Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego. Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen. Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami są: woda (H2O), krzemionka, czyli główny składnik piasku kwarcowego (SiO2), dwutlenek węgla (CO2).Fougeryt (zielona rdza) – minerał żelaza występujący w poziomie glejowym gleby i odgrywający istotną rolę w obiegu żelaza w przyrodzie oraz tworzeniu złoży tlenków żelaza. Budowa niebieskozielonych składników gleby występujących w warunkach dużej wilgotności i braku dostępu powietrza, określanych jako zielona rdza, badana była od kilkudziesięciu lat, jednak zaklasyfikowanie tych struktur przez International Mineralogical Association jako minerału nastąpiło dopiero w roku 2004 (pod numerem IMA 2003-057).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ochra (stgr. ὤχρα ōchra, z ὠχρός ōchrós – żółty, blady) – rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej.
  Hematyt (gr. haema (haima), krew; haimatites, krwisty; w nawiązaniu do czerwonej barwy tego minerału po jego sproszkowaniu) – pospolity minerał, tlenek żelaza(III).
  Wodorotlenek żelaza(III) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków o wzorze formalnym Fe(OH)3. Jest to ciało stałe koloru czerwonego. W rzeczywistości wodorotlenek żelaza(III) ma zmienny skład wyrażony wzorem xFe2O3·yH2O. Nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Stosowany jest jako pigment oraz przy oczyszczaniu wody.
  Lepidokrokit – minerał z gromady wodorotlenków. Stosunkowo pospolity, lecz słabiej rozpowszechniony od goethytu. Nazwa pochodzi z greckiego od słów gr.lepis (łuska listek) i gr.chrochis (włókno, nić) i nawiązuje do pokroju kryształów tego minerału.
  Międzynarodowy Indeks Barw (ang. Colour Index International) − międzynarodowa baza danych prowadzona wspólnie przez Society of Dyers and Colourists i American Association of Textile Chemists and Colorists. Po raz pierwszy została wydrukowana w 1925. Obecnie publikowana jest wyłącznie w Internecie. Służy jako powszechna lista kolorów używana przez producentów i konsumentów. Wszystkie używane w handlu i przemyśle kolory mają swoje odniesienie w tym indeksie.
  Tlenek żelaza(II), FeO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym żelazo występuje na II stopniu utlenienia.
  Goethyt (getyt) – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał. Jego nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego poety J.W. Goethego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.